Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice.

Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. Online soudnictví je důležitá reforma justice, může přinést zásadní pozitivní změny v přístupu občanů k soudům a ke spravedlnosti obecně a dlouhodobě může také uspořit významné náklady. Nicméně jsou zde také vysoká rizika, která mohou obrátit potenciální přínosy v negativa – přístup řady občanů ke spravedlnosti se může výrazně zhoršit a stát může zbytečně utratit mnoho peněz. Dobrá komplexní příprava online soudnictví bude proto klíčová.

V textu jsou uvedeny důležité informace ze zahraničí a je shrnutý současný stav digitalizace justice u nás. Kniha rovněž obsahuje výsledky prvního veřejného průzkumu na téma online soudů mezi občany ČR. Kniha popisuje kroky, které nás čekají při přípravě na zavedení prvních online soudů a s nimiž je podle autorů třeba začít již nyní. Věnuje se rovněž výhledům do budoucnosti.

Monografii napsal kolektiv autorů se špičkovými znalostmi a zkušenostmi v oblasti e-justice a online řešení sporů.

autoři: Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 7. 2021, 160 stran
ISBN: 978-80-7676-131-5

Cena: 385 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech  – str. IX
Seznam použitých zkratek  – str. XII
Předmluva  – str. XIII
1. Úvodní informace o knize  – str. 1
2. Přístup občanů k soudům  – str. 5
A. Co se označuje za „přístup občanů k soudům“  – str. 5
B. Jaké otázky přístup k soudům zahrnuje  – str. 6
C. Jak lze měřit/hodnotit přístup k soudům  – str. 7
C.1 Subjektivní kritéria  – str. 7
C.2 Objektivní kritéria  – str. 8
D. Jaká rizika přinášejí online soudy ve vztahu k přístupu občanů k soudům  – str. 9
3. Etické zásady online řešení sporů  – str. 11
A. Etické zásady ODR  – str. 12
A.1 Přístupnost (Accessibility)  – str. 12
A.2 Odpovědnost (Accountability)  – str. 13
A.3 Kompetence (Competence)  – str. 13
A.4 Důvěrnost (Confidentiality)  – str. 13
A.5 Povýšení významu občanů (Empowerement)  – str. 14
A.6 Rovnost (Equality)  – str. 14
A.7 Spravedlivý proces (Fairness)  – str. 14
A.8 Čestnost a nestrannost (Honesty and Impartiality)  – str. 15
A.9 Informovaná účast (Informed Participation)  – str. 15
A.10 Inovace (Innovation)  – str. 16
A.11 Integrace (Integration)  – str. 16
A.12 Soulad s právem, nezávislost (Legal Obligation, Neutrality)  – str. 16
A.13 Ochrana a prevence před možnou škodou (Protection from Harm)  – str. 16
A.14 Bezpečnost (Security)  – str. 17
A.15 Transparentnost (Transparency)  – str. 17
A.16 Účinné vymáhání práva (Efficient Enforcement)  – str. 18
B. Etické zásady umělé inteligence  – str. 18
B.1 Respektování základních lidských práv a svobod  – str. 18
B.2 Zásada nediskriminace  – str. 20VI
B.3 Zásada kvality a bezpečnosti  – str. 20
B.4 Zásada transparentnosti, nestrannosti a dodržování zásad spravedlivého procesu  – str. 21
B.5 Zásada „pod kontrolou uživatele“ („Under User Control“)  – str. 21
4. Jak bude pravděpodobně vypadat online soudnictví za 15 let?  – str. 23
A. Vyjednávání stran a státní soudy  – str. 23
B. Budoucnost soukromých služeb řešení sporů  – str. 25
C. Strojové učení (umělá inteligence)  – str. 26
D. Jak ovlivní převažující kontrola dat, souvisejících s řešení nespokojeností a sporů, podobu (online) justice v budoucnosti  – str. 27
E. Sdílení dat  – str. 29
F. Shrnutí mé prognózy vývoje ODR a online soudnictví v příštích 10–15 letech  – str. 30
5. Výzvy budoucího online soudnictví  – str. 33
A. Potřeba nové otevřené technologie pro ODR  – str. 33
B. Výměna dat pro účely strojového učení  – str. 33
C. Potřeba nové (samo)regulace  – str. 34
D. Financování decentralizovaného ODR modelu  – str. 34
6. Stručná historie ODR  – str. 37
A. Začátky  – str. 37
B. Ethan Katsh  – str. 39
C. Důležité okamžiky vývoje ODR – přehled prvních let  – str. 40
D. Vývoj teorie ODR  – str. 44
E. Historie ODR v Evropě  – str. 45
F. Definování rozsahu ODR  – str. 46
G. Právní zakotvení ODR v Evropě  – str. 47
H. ODR v Evropě – od historie po současnost  – str. 49
I. Veřejně financované evropské projekty  – str. 51
J. Soukromé evropské iniciativy  – str. 53
J.1 Současná podoba ODR v Evropě  – str. 53
7. Aktuální příklady online soudnictví ve světě  – str. 55
A. Úvod  – str. 55
B. Vybrané důvody pro zavedení online soudů a související východiska  – str. 56
C. Vybrané příklady přístupů k online soudnictví  – str. 59
C.1 Teoretický přístup k fungování online soudu  – str. 61
C.2 Praktické příklady  – str. 66
D. Shrnutí získaných poznatků  – str. 76
E. Závěr  – str. 79
8. Velká očekávání: postoje české internetové populace k online soudnictví  – str. 81
A. Poptávka po soudním řešení sporů: jak často řeší lidé právní problémy, kdy se obracejí na soud a co jim v tom brání?  – str. 83
B. Zájem o online soudnictví a očekávání s ním spojená  – str. 88
C. Faktory podmiňující volbu mezi klasickým soudem a online soudem  – str. 94
D. Další zjištění  – str. 95
E. Shrnutí  – str. 98
9. Současný stav digitalizace justice v ČR  – str. 101
10. Jak dál v online řešení sporů v Česku  – str. 107
A. Úvod  – str. 107
B. Kroky přípravy online justice v České republice  – str. 108
B.1 Přípravné kroky  – str. 112
B.2 Online soudní pomocník (Solution Explorer)  – str. 113
B.3 Pilotní projekt vybraných agend  – str. 115
B.4 Legislativní změny  – str. 117
B.5 Perspektivy online řešení sporů  – str. 120
11. ODR a problém bezpráví  – str. 125
A. ODR jako virtualizovaná forma procesů autoritativní aplikace práva  – str. 127
B. Úspěch a dostupnost virtualizovaného procesu  – str. 130
C. ODR a otázka efektivity  – str. 132
D. ODR jako virtualizace procesů lato sensu  – str. 134
E. Nestátní ODR  – str. 136
F. ODR jako Only Dispute Resolution  – str. 139
G. Spravedlnost pro chudé  – str. 142
H. Shrnutí kapitoly  – str. 143
Věcný rejstřík  – str. 145

Další nabídka k tématu

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.