Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu.

V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude nejčastější příčinou nehod technická závada. Zatímco v částečně autonomních vozidlech bude ještě přítomen řidič, plně autonomní vozidla budou kontrolována jen systémy autonomního řízení. Na autonomním řízení se bude podílet mnoho různých subjektů, jejichž výrobky, služby nebo data mohou být potenciálně příčinou škody. Výjimkou nebude ani situace, kdy bude příčinou škody autonomní rozhodnutí systémů řízení, nebo škoda, která vznikne kombinací různých příčin.

Publikace se zaměřuje nejen na odpovědnost podle ustanovení občanského zákoníku, jež by byla aplikovatelná v případě vzniku škody, ale také na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat, a analyzuje jejich odpovědnost z pohledu občanského práva. Autoři identifikují nedostatky platné právní úpravy a předkládají možná řešení. Publikace neopomíná ani téma odpovědnosti za autonomní systémy a umělou inteligenci obecně, nebo právní úpravu autonomního řízení v jiných právních řádech.
autoři: Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 11. 2022, 215 stran
ISBN: 978-80-7502-626-2

Cena: 380 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 5
1. Úvod do problematiky právní regulace autonomních technologií a systémů - str. 9
2. Historie, současnost a budoucnost autonomních vozidel - str. 19
2.1 Obecně - str. 19
2.2 Stupně autonomie vozidel a zapojení řidiče - str. 29
3. Odpovědnost za škodu a umělá inteligence - str. 31
3.1 Obecně - str. 31
3.2 Odpovědnost za systémy umělé inteligence v Evropské unii - str. 35
4. Analýza právní úpravy odpovědnosti ve vztahu k autonomním vozidlům - str. 43
4.1 Odpovědnost a její význam - str. 43
4.2 Náhrada škody - str. 45
4.3 Pluralita škůdců a problém multikauzality - str. 48
4.4 Spoluúčast poškozeného - str. 55
4.5 Odpovědnost smluvní a mimosmluvní - str. 57
4.6 Odpovědnost subjektivní a objektivní - str. 59
4.7 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu - str. 65
4.7.1 Škoda způsobená provozem dopravního prostředku - str. 65
4.7.2 Škoda způsobená vadou výrobku - str. 69
4.7.3 Škoda způsobená zvlášť nebezpečným provozem - str. 73
4.7.4 Škoda způsobená provozní činností - str. 75
4.7.5 Škoda způsobená použitím vadné věci - str. 76
4.8 Prevenční povinnost - str. 78
5. Regulace autonomních vozidel v zahraničí - str. 91
5.1 Organizace spojených národů - str. 91
5.2 Evropská unie - str. 93
5.3 Regulace v zemích Evropské unie a ve Velké Británii - str. 95
6. Odpovědnost jednotlivých subjektů za škodu z provozu autonomních vozidel - str. 105
6.1 Odpovědnost provozovatele - str. 105
6.1.1 Povinnosti provozovatele - str. 106
6.1.2 Pojištění za škodu způsobenou motorovým vozidlem - str. 108
6.1.3 Odpovědnost provozovatele podle občanského zákoníku - str. 113
6.1.4 Odpovědnost provozovatele autonomního systému podle evropského práva - str. 115
6.1.5 Odpovědnost provozovatele podle veřejného práva - str. 119
6.2 Odpovědnost řidiče - str. 123
6.2.1 Osoba řidiče a jeho povinnosti - str. 123
6.2.2 Odpovědnost řidiče podle občanského zákoníku - str. 131
6.2.3 Odpovědnost řidiče podle veřejného práva - str. 134
6.3 Odpovědnost výrobce - str. 141
6.3.1 Veřejnoprávní regulace a odpovědnost výrobce podle veřejného práva - str. 142
6.3.2 Odpovědnost výrobce podle občanského zákoníku - str. 146
6.4 Odpovědnost vlastníků dopravní infrastruktury - str. 150
6.4.1 Požadavky na pozemní komunikace pro autonomní vozidla - str. 151
6.4.2 Odpovědnost vlastníků pozemních komunikací za závady a stav komunikace - str. 157
6.5 Odpovědnost provozovatele dopravní infrastruktury a poskytovatele dat - str. 162
6.5.1 Subjekty podílející se na datové infrastruktuře - str. 164
6.5.2 Odpovědnost subjektů podílejících se na datové infrastruktuře podle občanského zákoníku - str. 173
7. Závěr - str. 183
Seznam literatury - str. 191
Seznam judikatury - str. 209
O autorech - str. 213
Recenze - str. 215

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

David Falta - C. H. Beck

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.