Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu.

V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude nejčastější příčinou nehod technická závada. Zatímco v částečně autonomních vozidlech bude ještě přítomen řidič, plně autonomní vozidla budou kontrolována jen systémy autonomního řízení. Na autonomním řízení se bude podílet mnoho různých subjektů, jejichž výrobky, služby nebo data mohou být potenciálně příčinou škody. Výjimkou nebude ani situace, kdy bude příčinou škody autonomní rozhodnutí systémů řízení, nebo škoda, která vznikne kombinací různých příčin.

Publikace se zaměřuje nejen na odpovědnost podle ustanovení občanského zákoníku, jež by byla aplikovatelná v případě vzniku škody, ale také na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat, a analyzuje jejich odpovědnost z pohledu občanského práva. Autoři identifikují nedostatky platné právní úpravy a předkládají možná řešení. Publikace neopomíná ani téma odpovědnosti za autonomní systémy a umělou inteligenci obecně, nebo právní úpravu autonomního řízení v jiných právních řádech.

autoři: Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 11. 2022, 215 stran
ISBN: 978-80-7502-626-2

Cena: 380 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 5
1. Úvod do problematiky právní regulace autonomních technologií a systémů - str. 9
2. Historie, současnost a budoucnost autonomních vozidel - str. 19
2.1 Obecně - str. 19
2.2 Stupně autonomie vozidel a zapojení řidiče - str. 29
3. Odpovědnost za škodu a umělá inteligence - str. 31
3.1 Obecně - str. 31
3.2 Odpovědnost za systémy umělé inteligence v Evropské unii - str. 35
4. Analýza právní úpravy odpovědnosti ve vztahu k autonomním vozidlům - str. 43
4.1 Odpovědnost a její význam - str. 43
4.2 Náhrada škody - str. 45
4.3 Pluralita škůdců a problém multikauzality - str. 48
4.4 Spoluúčast poškozeného - str. 55
4.5 Odpovědnost smluvní a mimosmluvní - str. 57
4.6 Odpovědnost subjektivní a objektivní - str. 59
4.7 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu - str. 65
4.7.1 Škoda způsobená provozem dopravního prostředku - str. 65
4.7.2 Škoda způsobená vadou výrobku - str. 69
4.7.3 Škoda způsobená zvlášť nebezpečným provozem - str. 73
4.7.4 Škoda způsobená provozní činností - str. 75
4.7.5 Škoda způsobená použitím vadné věci - str. 76
4.8 Prevenční povinnost - str. 78
5. Regulace autonomních vozidel v zahraničí - str. 91
5.1 Organizace spojených národů - str. 91
5.2 Evropská unie - str. 93
5.3 Regulace v zemích Evropské unie a ve Velké Británii - str. 95
6. Odpovědnost jednotlivých subjektů za škodu z provozu autonomních vozidel - str. 105
6.1 Odpovědnost provozovatele - str. 105
6.1.1 Povinnosti provozovatele - str. 106
6.1.2 Pojištění za škodu způsobenou motorovým vozidlem - str. 108
6.1.3 Odpovědnost provozovatele podle občanského zákoníku - str. 113
6.1.4 Odpovědnost provozovatele autonomního systému podle evropského práva - str. 115
6.1.5 Odpovědnost provozovatele podle veřejného práva - str. 119
6.2 Odpovědnost řidiče - str. 123
6.2.1 Osoba řidiče a jeho povinnosti - str. 123
6.2.2 Odpovědnost řidiče podle občanského zákoníku - str. 131
6.2.3 Odpovědnost řidiče podle veřejného práva - str. 134
6.3 Odpovědnost výrobce - str. 141
6.3.1 Veřejnoprávní regulace a odpovědnost výrobce podle veřejného práva - str. 142
6.3.2 Odpovědnost výrobce podle občanského zákoníku - str. 146
6.4 Odpovědnost vlastníků dopravní infrastruktury - str. 150
6.4.1 Požadavky na pozemní komunikace pro autonomní vozidla - str. 151
6.4.2 Odpovědnost vlastníků pozemních komunikací za závady a stav komunikace - str. 157
6.5 Odpovědnost provozovatele dopravní infrastruktury a poskytovatele dat - str. 162
6.5.1 Subjekty podílející se na datové infrastruktuře - str. 164
6.5.2 Odpovědnost subjektů podílejících se na datové infrastruktuře podle občanského zákoníku - str. 173
7. Závěr - str. 183
Seznam literatury - str. 191
Seznam judikatury - str. 209
O autorech - str. 213
Recenze - str. 215

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.