Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu.

V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude nejčastější příčinou nehod technická závada. Zatímco v částečně autonomních vozidlech bude ještě přítomen řidič, plně autonomní vozidla budou kontrolována jen systémy autonomního řízení. Na autonomním řízení se bude podílet mnoho různých subjektů, jejichž výrobky, služby nebo data mohou být potenciálně příčinou škody. Výjimkou nebude ani situace, kdy bude příčinou škody autonomní rozhodnutí systémů řízení, nebo škoda, která vznikne kombinací různých příčin.

Publikace se zaměřuje nejen na odpovědnost podle ustanovení občanského zákoníku, jež by byla aplikovatelná v případě vzniku škody, ale také na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat, a analyzuje jejich odpovědnost z pohledu občanského práva. Autoři identifikují nedostatky platné právní úpravy a předkládají možná řešení. Publikace neopomíná ani téma odpovědnosti za autonomní systémy a umělou inteligenci obecně, nebo právní úpravu autonomního řízení v jiných právních řádech.

autoři: Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 11. 2022, 215 stran
ISBN: 978-80-7502-626-2

Cena: 380 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 5
1. Úvod do problematiky právní regulace autonomních technologií a systémů - str. 9
2. Historie, současnost a budoucnost autonomních vozidel - str. 19
2.1 Obecně - str. 19
2.2 Stupně autonomie vozidel a zapojení řidiče - str. 29
3. Odpovědnost za škodu a umělá inteligence - str. 31
3.1 Obecně - str. 31
3.2 Odpovědnost za systémy umělé inteligence v Evropské unii - str. 35
4. Analýza právní úpravy odpovědnosti ve vztahu k autonomním vozidlům - str. 43
4.1 Odpovědnost a její význam - str. 43
4.2 Náhrada škody - str. 45
4.3 Pluralita škůdců a problém multikauzality - str. 48
4.4 Spoluúčast poškozeného - str. 55
4.5 Odpovědnost smluvní a mimosmluvní - str. 57
4.6 Odpovědnost subjektivní a objektivní - str. 59
4.7 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu - str. 65
4.7.1 Škoda způsobená provozem dopravního prostředku - str. 65
4.7.2 Škoda způsobená vadou výrobku - str. 69
4.7.3 Škoda způsobená zvlášť nebezpečným provozem - str. 73
4.7.4 Škoda způsobená provozní činností - str. 75
4.7.5 Škoda způsobená použitím vadné věci - str. 76
4.8 Prevenční povinnost - str. 78
5. Regulace autonomních vozidel v zahraničí - str. 91
5.1 Organizace spojených národů - str. 91
5.2 Evropská unie - str. 93
5.3 Regulace v zemích Evropské unie a ve Velké Británii - str. 95
6. Odpovědnost jednotlivých subjektů za škodu z provozu autonomních vozidel - str. 105
6.1 Odpovědnost provozovatele - str. 105
6.1.1 Povinnosti provozovatele - str. 106
6.1.2 Pojištění za škodu způsobenou motorovým vozidlem - str. 108
6.1.3 Odpovědnost provozovatele podle občanského zákoníku - str. 113
6.1.4 Odpovědnost provozovatele autonomního systému podle evropského práva - str. 115
6.1.5 Odpovědnost provozovatele podle veřejného práva - str. 119
6.2 Odpovědnost řidiče - str. 123
6.2.1 Osoba řidiče a jeho povinnosti - str. 123
6.2.2 Odpovědnost řidiče podle občanského zákoníku - str. 131
6.2.3 Odpovědnost řidiče podle veřejného práva - str. 134
6.3 Odpovědnost výrobce - str. 141
6.3.1 Veřejnoprávní regulace a odpovědnost výrobce podle veřejného práva - str. 142
6.3.2 Odpovědnost výrobce podle občanského zákoníku - str. 146
6.4 Odpovědnost vlastníků dopravní infrastruktury - str. 150
6.4.1 Požadavky na pozemní komunikace pro autonomní vozidla - str. 151
6.4.2 Odpovědnost vlastníků pozemních komunikací za závady a stav komunikace - str. 157
6.5 Odpovědnost provozovatele dopravní infrastruktury a poskytovatele dat - str. 162
6.5.1 Subjekty podílející se na datové infrastruktuře - str. 164
6.5.2 Odpovědnost subjektů podílejících se na datové infrastruktuře podle občanského zákoníku - str. 173
7. Závěr - str. 183
Seznam literatury - str. 191
Seznam judikatury - str. 209
O autorech - str. 213
Recenze - str. 215

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.