Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu.

Nově v tomto vydání

Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Komplexně tedy zahrnuje problematiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách a správě.

Podrobněji k obsahu publikace

Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Kniha reaguje mimo jiné na současný občanský zákoník a podává tak výklad například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či tzv. osobního bankrotu (oddlužení).

Zpracování na míru pro praxi mzdových účtáren

Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy. Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Autor odmítá zásadu práce autorů některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 4. 2018, 576 stran
ISBN: 978-80-7554-138-3

Cena: 559 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva nejen pro mzdové účetní  - str. 12
O autorovi  - str. 14
Seznam právních předpisů a zkratek používaných v textu  - str. 15
Úvodní poznámka  - str. 17
1. ODMĚNA ZA PRÁCI A ZPŮSOBY ODMĚŇOVÁNÍ  - str. 18
1.1 Odměňování jako součást personálního řízení  - str. 18
1.2 Právní úprava odměňování za práci a jeho obsluhy  - str. 19
1.2.1 Ústavní a mezinárodněprávní základy a souvislosti  - str. 19
1.2.2 Přehled české právní úpravy  - str. 24
1.3 Použití občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy a související ustanovení zákoníku práce  - str. 26
1.3.1 Všeobecná pravidla  - str. 26
1.3.2 Vyloučení použití občanského zákoníku  - str. 27
1.3.3 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla  - str. 29
1.3.4 Možnost odchýlit se od zákona  - str. 33
1.3.4.1 Způsoby odchylné úpravy a její limity - str. 34
1.3.4.2 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou - str. 36
1.3.4.3 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona  - str. 37
1.3.4.4 Kdy je zakázáno se odchýlit  - str. 38
1.4 Odměňování za práci – některá společná pravidla  - str. 39
1.4.1 Obecné a koncepční poznámky  - str. 39
1.4.1.1 Funkce mzdy a jejich praktické využití  - str. 39
1.4.1.2 Formy a složky mzdy (platu), systémy odměňování  - str. 41
1.4.2 Základní formy – mzda, plat a odměna z dohod  - str. 45
1.4.3 Mzdová a platová práva  - str. 47
1.4.4 Přehled způsobů sjednání, stanovení nebo určení mzdy či platu  - str. 50
1.4.5 Minimální mzda  - str. 52
1.4.6 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň  - str. 53
1.4.7 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  - str. 54
1.5 Mzda  - str. 55
1.5.1 Obecně - str. 55
1.5.2 Kompenzace práce přesčas (§ 114 ZP) v55
1.5.3 Kompenzace práce ve svátek (§ 115 ZP)  - str. 57
1.5.4 Příplatek za práci v noci (§ 116 ZP)  - str. 58
1.5.5 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 117 ZP)  - str. 58
1.5.6 Příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 118 ZP)  - str. 59
1.5.7 Naturální mzda  - str. 59
1.5.8 Mzda v kontu pracovní doby  - str. 60
1.6 Plat  - str. 61
1.7 Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 67
1.8 Rovnost v odměňování  - str. 68
1.9 Mzdové postihy  - str. 77
1.10 Sjednání mzdy (platu) v kolektivní nebo individuální smlouvě  - str. 83
1.10.1 Kolektivní smlouva  - str. 83
1.10.2 Sjednání mzdy  - str. 85
1.10.3 Možnosti smluvní úpravy platu  - str. 86
1.10.4 Další poznámky  - str. 88
1.10.5 Individuální smlouvy  - str. 89
1.11 Vnitřní předpis  - str. 90
1.12 Mzdový a platový výměr a informace zaměstnanci  - str. 94
1.12.1 Mzdový výměr  - str. 94
1.12.2 Platový výměr  - str. 95
1.12.3 Informace zaměstnanci o mzdě nebo platu  - str. 97
1.13 Co není mzdou či platem  - str. 99
1.13.1 Výčet případů  - str. 99
1.13.2 Náhrady mzdy (platu)  - str. 100
1.13.3 Odměna za pracovní pohotovost  - str. 101
1.13.4 Rozlišování mezi odměnou za práci a nemzdovými benefity a co je nepřípustné  - str. 102
1.14 Plat ve státní službě  - str. 104
2. PRACOVNÍ A ODPRACOVANÁ DOBA A ZÚČTOVÁNÍ ODMĚNY ZA PRÁCI A DALŠÍCH PLNĚNÍ - str. 107
2.1 Co je zúčtování mzdy a jeho postup  - str. 107
2.2 Evidence a posuzování odpracované doby v pracovním poměru  - str. 110
2.2.1 Co se eviduje a jak - str. 110
2.2.2 Odpracovaná doba a zúčtování složek mzdy (platu)  - str. 120
2.2.3 Práce mimo pracoviště a jiné případy, kdy si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu  - str. 123
2.2.4 Evidence odpracované doby na pracovní cestě  - str. 124
2.3 Pravidla rozvržení pracovní doby  - str. 126
2.3.1 Délka pracovní doby  - str. 127
2.3.2 Rozvržení a rozvrh pracovní doby  - str. 129
2.3.2.1 Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby  - str. 131
2.3.2.2 Individuální úprava pracovní doby  - str. 141
2.3.2.3 Pružné rozvržení pracovní doby  - str. 142
2.3.2.4 Konto pracovní doby  - str. 147
2.3.2.5 Práce mimo pracoviště zaměstnavatele  - str. 150
2.3.2.6 Zvláštnosti v některých činnostech  - str. 154
2.3.2.7 Rozvržení pracovní doby pro účely náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti  - str. 155
2.4 Jak postupovat při zúčtování mzdy či platu  - str. 159
2.5 Práce přesčas  - str. 166
2.5.1 Obecně - str. 166
2.5.2 Dosažená mzda za práci přesčas  - str. 168
2.5.3 Poměrná část složek platu za práci přesčas  - str. 169
2.5.4 Náhradní volno za práci přesčas  - str. 171
2.5.5 Flexibilní způsob placení práce přesčas - str. 173
2.5.6 Práce přesčas při kratší pracovní době  - str. 176
2.6 Práce ve svátek a takzvaný placený svátek  - str. 177
2.7 Zvláštnosti zúčtování mzdy u konta pracovní doby  - str. 186
2.8 Evidence odpracované doby a zúčtování odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 196
2.9 Zúčtování mzdy při překážkách v práci a dovolené a náhrady mzdy za ně, zúčtování dalších peněžitých plnění  - str. 197
2.10 Zaokrouhlování při zúčtování mzdy a platu  - str. 204
2.11 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní  - str. 206
3. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) A DALŠÍCH PENĚŽITÝCH PLNĚNÍ  - str. 209
3.1 Právní úprava a vymezení pojmů  - str. 209
3.2 Splatnost a výplatní termín  - str. 211
3.2.1 Stanovení výplatního termínu  - str. 211
3.2.2 Mzdové zálohy  - str. 218
3.2.3 Splatnost některých složek mzdy (platu)  - str. 219
3.2.4 Splatnost náhrady mzdy (platu) za první 2 týdny dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 222
3.2.5 Splatnost dalších peněžitých plnění  - str. 227
3.3 Splatnost ve zvláštních případech  - str. 233
3.3.1 Nástup a čerpání dovolené  - str. 233
3.3.2 Skončení pracovního poměruv241
3.4 Uspokojení práv, prodlení a jeho důsledky  - str. 242
3.4.1 Obecněv242
3.4.2 Promlčení  - str. 247
3.4.3 Smrt zaměstnance  - str. 250
3.4.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu prodlení zaměstnavatele  - str. 256
3.4.5 Výpočet úroků z prodlení  - str. 265
3.5 Postup při výplatě mzdy (platu)  - str. 268
3.6 Výplata mzdy v cizí měně a do ciziny  - str. 276
3.7 Bezhotovostní výplata mzdy (platu) převodem na platební účet  - str. 283
3.8 Informace zaměstnanci o splatnosti a výplatě mzdy  - str. 293
3.9 Insolvence zaměstnavatele  - str. 295
3.9.1 Uspokojení nároků zaměstnanců v insolvenčním řízení  - str. 295
3.9.2 Záruka státu k uspokojení mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele  - str. 301
3.10 Splatnost a výplata odměny za práci či za službu podle zvláštních právních předpisů  - str. 308
3.11 Daňové souvislosti výplaty mzdy  - str. 311
4. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK  - str. 313
4.1 Význam průměrného výdělku pro pracovněprávní vztahy  - str. 313
4.2 Právní úprava a její působnost, vnitropodniková úprava  - str. 315
4.2.1 Právní úprava a její povaha  - str. 315
4.2.2 Vnitropodniková úprava  - str. 316
4.3 Průměrný výdělek mimo pracovněprávní vztahy  - str. 318
4.3.1 Průměrný výdělek v jiných pracovních vztazích a ve služebních vztazích  - str. 318
4.3.2 Průměrný výdělek v jiných než v pracovních a služebních vztazích  - str. 322
4.4 Způsob zjištění průměrného výdělku  - str. 323
4.5 Hrubá mzda  - str. 327
4.5.1 Obecná pravidla  - str. 327
4.5.2 Části mzdy poskytované za delší období  - str. 336
4.5.3 Naturální mzda  - str. 347
4.5.4 Mzdové přeplatky a průměrný výdělek  - str. 348
4.6 Odpracovaná doba  - str. 350
4.6.1 Základní pravidla  - str. 350
4.6.2 Práce přesčas a náhradní volno za ni  - str. 352
4.6.3 Svátky  - str. 354
4.6.4 Další specifické doby a režimy pracovní doby  - str. 356
4.7 Rozhodné období  - str. 359
4.7.1 Obecná pravidla  - str. 359
4.7.2 Zvláštní délka rozhodného období  - str. 362
4.8 Pravděpodobný výdělek  - str. 363
4.8.1 Způsoby zjištění  - str. 363
4.8.2 Co je odpracovaný den  - str. 371
4.9 Formy průměrného výdělku  - str. 373
4.9.1 Průměrný hodinový výdělek  - str. 374
4.9.2 Průměrný měsíční výdělek hrubý  - str. 375
4.9.3 Týdenní pracovní doba rozhodná pro výpočet průměrného měsíčního výdělku a její eventuální změna  - str. 377
4.9.4 Čistý průměrný měsíční výdělek  - str. 379
4.9.5 Potvrzování průměrného měsíčního výdělku pro Úřad práce  - str. 388
4.10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy (platu, odměny) v prvních 2 týdnech pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 391
4.10.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy  - str. 391
4.10.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění  - str. 392
4.10.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy a postup redukce  - str. 393
4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda  - str. 394
4.12 Průměrný výdělek v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání  - str. 397
4.13 Průměrný výdělek pro náhradu škody u žáků a studentů a osob se zdravotním postižením připravujících se na povolání  - str. 397
4.14 Průměrný výdělek u konta pracovní doby  - str. 399
4.15 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 405
4.15.1 K oběma dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 405
4.15.2 Dohoda o pracovní činnosti  - str. 409
4.15.3 Dohoda o provedení práce - str. 409
4.15.4 Nepravidelná výpomoc u dohod  - str. 410
4.16 Souběžná zaměstnání  - str. 412
4.17 Průměrný výdělek při poskytování nebo výplatě mzdy v cizí měně  - str. 413
4.18 Použití průměrného výdělku – přehled  - str. 415
4.19 Některé specifické případy použití průměrného výdělku  - str. 421
4.19.1 Překážky v práci  - str. 421
4.19.2 První 2 týdny dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 424
4.19.3 Dovolená  - str. 430
4.19.4 Použití průměrného výdělku pro účely mezd a platů  - str. 438
4.19.5 Odstupné  - str. 439
4.19.6 Náhrada škody – odpovědnost zaměstnance  - str. 440
4.19.7 Náhrada škody z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání  - str. 441
4.19.8 Průměrný výdělek pro účely konkurenční doložky  - str. 444
5. SRÁŽKY ZE MZDY (Z PLATU)  - str. 445
5.1 Pojmy, přehled právní úpravy, evidence  - str. 445
5.1.1 Vymezení pojmů, příslušenství pohledávky  - str. 445
5.1.2 Přehled právní úpravy  - str. 450
5.2 Kdy lze ze mzdy srážet  - str. 453
5.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem  - str. 454
5.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit ze mzdy pro sebe bez souhlasu zaměstnance  - str. 454
5.2.2 Srážky z platu představitelů veřejné moci  - str. 456
5.2.3 Srážky ze služebního příjmu  - str. 456
5.2.3.1 Srážky z platu státních zaměstnanců ve služebních úřadech  - str. 456
5.2.3.2 Srážky z platu vojáků z povolání a vojáků v záloze  - str. 457
5.2.3.3 Srážky z platu příslušníků bezpečnostních sborů  - str. 459
5.2.4 Srážky z odměn odsouzených  - str. 461
5.3 Výkon rozhodnutí a exekuce  - str. 461
5.3.1 Dělba pravomoci mezi soudy a soudními exekutory  - str. 462
5.3.2 Rozhodnutí cizích států a provádění srážek ze mzdy do zahraničí  - str. 462
5.3.3 Nařízení a zahájení exekuce, její průběh a ukončení  - str. 464
5.3.4 Změna plátce mzdy  - str. 469
5.3.5 Oznamovací povinnost vůči exekučním orgánům, pořádkové pokuty  - str. 470
5.3.6 Exekuce vedená soudním exekutorem  - str. 471
5.3.7 Exekuce nařízená správními úřady nebo jinými orgány  - str. 474
5.3.8 Souběžně probíhající exekuce  - str. 476
5.3.9 Další povinnosti k součinnosti plátce mzdy vůči exekučnímu orgánu  - str. 478
5.4 Dohody o srážkách ze mzdy  - str. 483
5.4.1 Dohody uzavírané do roku 2013  - str. 483
5.4.1.1 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele  - str. 483
5.4.1.2 Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle dřívějšího občanského zákoníku  - str. 484
5.4.1.3 Dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů uzavřené podle dřívějšího občanského zákoníku před 1. lednem 2007  - str. 484
5.4.1.4 Přechodné ustanovení k 1. lednu 2014  - str. 487
5.4.2 Dohody o srážkách ze mzdy od 1. ledna 2014  - str. 487
5.4.3 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance  - str. 496
5.4.4 Srážky na dohody prováděné z jiných příjmů  - str. 497
5.4.5 Srážky odborových členských příspěvků  - str. 499
5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy  - str. 500
5.6 Okruh příjmů zaměstnance, z nichž se srážky provádějí  - str. 505
5.7 Pořadí srážek ze mzdy a doručování písemností  - str. 512
5.8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah  - str. 518
5.8.1 Hrubá a čistá mzda  - str. 518
5.8.2 Nezabavitelná částka  - str. 524
5.8.3 Vyživovací povinnost pro nezabavitelnou částku a příklady jejího výpočtu  - str. 527
5.8.4 Použití třetin, přednostní a nepřednostní pohledávky  - str. 530
5.8.5 Další pravidla  - str. 534
5.9 Přikázání jiné peněžité pohledávky  - str. 535
5.10 Několik plátců mzdy  - str. 539
5.11 Srážky k oddlužení při insolvenci  - str. 542
5.11.1 Zahájení insolvenčního řízení  - str. 543
5.11.2 Provádění oddlužení zaměstnavatelem  - str. 546
5.11.3 Konkurz a nepatrný konkurz  - str. 550
5.12 Srážky z dávek nemocenského pojištění  - str. 551
5.12.1 Obecně - str. 551
5.12.2 Exekuční srážky z dávek  - str. 553
5.13 Srážky z příjmů sociální povahy  - str. 557
5.14 Výpočet úroku z prodlení  - str. 560
5.14.1 Postup při stanovení úroku z prodlení při srážkách ze mzdy  - str. 560
5.14.2 Prodlení u daňových nedoplatků  - str. 563
5.15 Údaje o srážkách ze mzdy v potvrzení o zaměstnání, evidence srážek  - str. 563
6. KONTROLNÍ PŮSOBNOST STÁTNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI OBSLUHY MZDY (PLATU) A MOŽNÉ SANKCE  - str. 566
6.1 Kontroly prováděné inspekcí práce  - str. 566
6.2 Za co lze a nelze uložit pokutu – přestupky v oblasti odměňování za práci, dalších plnění a jejich obsluhy  - str. 567

Další nabídka k tématu

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Změny v čerpání dovolené Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.