Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu.

Nově v tomto vydání

Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Komplexně tedy zahrnuje problematiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách a správě.

Podrobněji k obsahu publikace

Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Kniha reaguje mimo jiné na současný občanský zákoník a podává tak výklad například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či tzv. osobního bankrotu (oddlužení).

Zpracování na míru pro praxi mzdových účtáren

Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy. Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Autor odmítá zásadu práce autorů některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.

autor: JUDr. Bořivoj Šubrt vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 26. 4. 2018, 576 stran
ISBN: 978-80-7554-138-3

Cena: 559 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva nejen pro mzdové účetní  - str. 12
O autorovi  - str. 14
Seznam právních předpisů a zkratek používaných v textu  - str. 15
Úvodní poznámka  - str. 17
1. ODMĚNA ZA PRÁCI A ZPŮSOBY ODMĚŇOVÁNÍ  - str. 18
1.1 Odměňování jako součást personálního řízení  - str. 18
1.2 Právní úprava odměňování za práci a jeho obsluhy  - str. 19
1.2.1 Ústavní a mezinárodněprávní základy a souvislosti  - str. 19
1.2.2 Přehled české právní úpravy  - str. 24
1.3 Použití občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy a související ustanovení zákoníku práce  - str. 26
1.3.1 Všeobecná pravidla  - str. 26
1.3.2 Vyloučení použití občanského zákoníku  - str. 27
1.3.3 Základní zásady pracovněprávních vztahů a s nimi související pravidla  - str. 29
1.3.4 Možnost odchýlit se od zákona  - str. 33
1.3.4.1 Způsoby odchylné úpravy a její limity - str. 34
1.3.4.2 Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou - str. 36
1.3.4.3 Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona  - str. 37
1.3.4.4 Kdy je zakázáno se odchýlit  - str. 38
1.4 Odměňování za práci – některá společná pravidla  - str. 39
1.4.1 Obecné a koncepční poznámky  - str. 39
1.4.1.1 Funkce mzdy a jejich praktické využití  - str. 39
1.4.1.2 Formy a složky mzdy (platu), systémy odměňování  - str. 41
1.4.2 Základní formy – mzda, plat a odměna z dohod  - str. 45
1.4.3 Mzdová a platová práva  - str. 47
1.4.4 Přehled způsobů sjednání, stanovení nebo určení mzdy či platu  - str. 50
1.4.5 Minimální mzda  - str. 52
1.4.6 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň  - str. 53
1.4.7 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  - str. 54
1.5 Mzda  - str. 55
1.5.1 Obecně - str. 55
1.5.2 Kompenzace práce přesčas (§ 114 ZP) v55
1.5.3 Kompenzace práce ve svátek (§ 115 ZP)  - str. 57
1.5.4 Příplatek za práci v noci (§ 116 ZP)  - str. 58
1.5.5 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 117 ZP)  - str. 58
1.5.6 Příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 118 ZP)  - str. 59
1.5.7 Naturální mzda  - str. 59
1.5.8 Mzda v kontu pracovní doby  - str. 60
1.6 Plat  - str. 61
1.7 Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 67
1.8 Rovnost v odměňování  - str. 68
1.9 Mzdové postihy  - str. 77
1.10 Sjednání mzdy (platu) v kolektivní nebo individuální smlouvě  - str. 83
1.10.1 Kolektivní smlouva  - str. 83
1.10.2 Sjednání mzdy  - str. 85
1.10.3 Možnosti smluvní úpravy platu  - str. 86
1.10.4 Další poznámky  - str. 88
1.10.5 Individuální smlouvy  - str. 89
1.11 Vnitřní předpis  - str. 90
1.12 Mzdový a platový výměr a informace zaměstnanci  - str. 94
1.12.1 Mzdový výměr  - str. 94
1.12.2 Platový výměr  - str. 95
1.12.3 Informace zaměstnanci o mzdě nebo platu  - str. 97
1.13 Co není mzdou či platem  - str. 99
1.13.1 Výčet případů  - str. 99
1.13.2 Náhrady mzdy (platu)  - str. 100
1.13.3 Odměna za pracovní pohotovost  - str. 101
1.13.4 Rozlišování mezi odměnou za práci a nemzdovými benefity a co je nepřípustné  - str. 102
1.14 Plat ve státní službě  - str. 104
2. PRACOVNÍ A ODPRACOVANÁ DOBA A ZÚČTOVÁNÍ ODMĚNY ZA PRÁCI A DALŠÍCH PLNĚNÍ - str. 107
2.1 Co je zúčtování mzdy a jeho postup  - str. 107
2.2 Evidence a posuzování odpracované doby v pracovním poměru  - str. 110
2.2.1 Co se eviduje a jak - str. 110
2.2.2 Odpracovaná doba a zúčtování složek mzdy (platu)  - str. 120
2.2.3 Práce mimo pracoviště a jiné případy, kdy si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu  - str. 123
2.2.4 Evidence odpracované doby na pracovní cestě  - str. 124
2.3 Pravidla rozvržení pracovní doby  - str. 126
2.3.1 Délka pracovní doby  - str. 127
2.3.2 Rozvržení a rozvrh pracovní doby  - str. 129
2.3.2.1 Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby  - str. 131
2.3.2.2 Individuální úprava pracovní doby  - str. 141
2.3.2.3 Pružné rozvržení pracovní doby  - str. 142
2.3.2.4 Konto pracovní doby  - str. 147
2.3.2.5 Práce mimo pracoviště zaměstnavatele  - str. 150
2.3.2.6 Zvláštnosti v některých činnostech  - str. 154
2.3.2.7 Rozvržení pracovní doby pro účely náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti  - str. 155
2.4 Jak postupovat při zúčtování mzdy či platu  - str. 159
2.5 Práce přesčas  - str. 166
2.5.1 Obecně - str. 166
2.5.2 Dosažená mzda za práci přesčas  - str. 168
2.5.3 Poměrná část složek platu za práci přesčas  - str. 169
2.5.4 Náhradní volno za práci přesčas  - str. 171
2.5.5 Flexibilní způsob placení práce přesčas - str. 173
2.5.6 Práce přesčas při kratší pracovní době  - str. 176
2.6 Práce ve svátek a takzvaný placený svátek  - str. 177
2.7 Zvláštnosti zúčtování mzdy u konta pracovní doby  - str. 186
2.8 Evidence odpracované doby a zúčtování odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 196
2.9 Zúčtování mzdy při překážkách v práci a dovolené a náhrady mzdy za ně, zúčtování dalších peněžitých plnění  - str. 197
2.10 Zaokrouhlování při zúčtování mzdy a platu  - str. 204
2.11 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní  - str. 206
3. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) A DALŠÍCH PENĚŽITÝCH PLNĚNÍ  - str. 209
3.1 Právní úprava a vymezení pojmů  - str. 209
3.2 Splatnost a výplatní termín  - str. 211
3.2.1 Stanovení výplatního termínu  - str. 211
3.2.2 Mzdové zálohy  - str. 218
3.2.3 Splatnost některých složek mzdy (platu)  - str. 219
3.2.4 Splatnost náhrady mzdy (platu) za první 2 týdny dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 222
3.2.5 Splatnost dalších peněžitých plnění  - str. 227
3.3 Splatnost ve zvláštních případech  - str. 233
3.3.1 Nástup a čerpání dovolené  - str. 233
3.3.2 Skončení pracovního poměruv241
3.4 Uspokojení práv, prodlení a jeho důsledky  - str. 242
3.4.1 Obecněv242
3.4.2 Promlčení  - str. 247
3.4.3 Smrt zaměstnance  - str. 250
3.4.4 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu prodlení zaměstnavatele  - str. 256
3.4.5 Výpočet úroků z prodlení  - str. 265
3.5 Postup při výplatě mzdy (platu)  - str. 268
3.6 Výplata mzdy v cizí měně a do ciziny  - str. 276
3.7 Bezhotovostní výplata mzdy (platu) převodem na platební účet  - str. 283
3.8 Informace zaměstnanci o splatnosti a výplatě mzdy  - str. 293
3.9 Insolvence zaměstnavatele  - str. 295
3.9.1 Uspokojení nároků zaměstnanců v insolvenčním řízení  - str. 295
3.9.2 Záruka státu k uspokojení mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele  - str. 301
3.10 Splatnost a výplata odměny za práci či za službu podle zvláštních právních předpisů  - str. 308
3.11 Daňové souvislosti výplaty mzdy  - str. 311
4. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK  - str. 313
4.1 Význam průměrného výdělku pro pracovněprávní vztahy  - str. 313
4.2 Právní úprava a její působnost, vnitropodniková úprava  - str. 315
4.2.1 Právní úprava a její povaha  - str. 315
4.2.2 Vnitropodniková úprava  - str. 316
4.3 Průměrný výdělek mimo pracovněprávní vztahy  - str. 318
4.3.1 Průměrný výdělek v jiných pracovních vztazích a ve služebních vztazích  - str. 318
4.3.2 Průměrný výdělek v jiných než v pracovních a služebních vztazích  - str. 322
4.4 Způsob zjištění průměrného výdělku  - str. 323
4.5 Hrubá mzda  - str. 327
4.5.1 Obecná pravidla  - str. 327
4.5.2 Části mzdy poskytované za delší období  - str. 336
4.5.3 Naturální mzda  - str. 347
4.5.4 Mzdové přeplatky a průměrný výdělek  - str. 348
4.6 Odpracovaná doba  - str. 350
4.6.1 Základní pravidla  - str. 350
4.6.2 Práce přesčas a náhradní volno za ni  - str. 352
4.6.3 Svátky  - str. 354
4.6.4 Další specifické doby a režimy pracovní doby  - str. 356
4.7 Rozhodné období  - str. 359
4.7.1 Obecná pravidla  - str. 359
4.7.2 Zvláštní délka rozhodného období  - str. 362
4.8 Pravděpodobný výdělek  - str. 363
4.8.1 Způsoby zjištění  - str. 363
4.8.2 Co je odpracovaný den  - str. 371
4.9 Formy průměrného výdělku  - str. 373
4.9.1 Průměrný hodinový výdělek  - str. 374
4.9.2 Průměrný měsíční výdělek hrubý  - str. 375
4.9.3 Týdenní pracovní doba rozhodná pro výpočet průměrného měsíčního výdělku a její eventuální změna  - str. 377
4.9.4 Čistý průměrný měsíční výdělek  - str. 379
4.9.5 Potvrzování průměrného měsíčního výdělku pro Úřad práce  - str. 388
4.10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy (platu, odměny) v prvních 2 týdnech pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 391
4.10.1 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy  - str. 391
4.10.2 Redukční hranice pro nemocenské pojištění  - str. 392
4.10.3 Redukční hranice pro náhradu mzdy a postup redukce  - str. 393
4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda  - str. 394
4.12 Průměrný výdělek v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání  - str. 397
4.13 Průměrný výdělek pro náhradu škody u žáků a studentů a osob se zdravotním postižením připravujících se na povolání  - str. 397
4.14 Průměrný výdělek u konta pracovní doby  - str. 399
4.15 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 405
4.15.1 K oběma dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 405
4.15.2 Dohoda o pracovní činnosti  - str. 409
4.15.3 Dohoda o provedení práce - str. 409
4.15.4 Nepravidelná výpomoc u dohod  - str. 410
4.16 Souběžná zaměstnání  - str. 412
4.17 Průměrný výdělek při poskytování nebo výplatě mzdy v cizí měně  - str. 413
4.18 Použití průměrného výdělku – přehled  - str. 415
4.19 Některé specifické případy použití průměrného výdělku  - str. 421
4.19.1 Překážky v práci  - str. 421
4.19.2 První 2 týdny dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  - str. 424
4.19.3 Dovolená  - str. 430
4.19.4 Použití průměrného výdělku pro účely mezd a platů  - str. 438
4.19.5 Odstupné  - str. 439
4.19.6 Náhrada škody – odpovědnost zaměstnance  - str. 440
4.19.7 Náhrada škody z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání  - str. 441
4.19.8 Průměrný výdělek pro účely konkurenční doložky  - str. 444
5. SRÁŽKY ZE MZDY (Z PLATU)  - str. 445
5.1 Pojmy, přehled právní úpravy, evidence  - str. 445
5.1.1 Vymezení pojmů, příslušenství pohledávky  - str. 445
5.1.2 Přehled právní úpravy  - str. 450
5.2 Kdy lze ze mzdy srážet  - str. 453
5.2.1 Srážky v případech stanovených zákonem  - str. 454
5.2.1.1 Kdy si zaměstnavatel může srazit ze mzdy pro sebe bez souhlasu zaměstnance  - str. 454
5.2.2 Srážky z platu představitelů veřejné moci  - str. 456
5.2.3 Srážky ze služebního příjmu  - str. 456
5.2.3.1 Srážky z platu státních zaměstnanců ve služebních úřadech  - str. 456
5.2.3.2 Srážky z platu vojáků z povolání a vojáků v záloze  - str. 457
5.2.3.3 Srážky z platu příslušníků bezpečnostních sborů  - str. 459
5.2.4 Srážky z odměn odsouzených  - str. 461
5.3 Výkon rozhodnutí a exekuce  - str. 461
5.3.1 Dělba pravomoci mezi soudy a soudními exekutory  - str. 462
5.3.2 Rozhodnutí cizích států a provádění srážek ze mzdy do zahraničí  - str. 462
5.3.3 Nařízení a zahájení exekuce, její průběh a ukončení  - str. 464
5.3.4 Změna plátce mzdy  - str. 469
5.3.5 Oznamovací povinnost vůči exekučním orgánům, pořádkové pokuty  - str. 470
5.3.6 Exekuce vedená soudním exekutorem  - str. 471
5.3.7 Exekuce nařízená správními úřady nebo jinými orgány  - str. 474
5.3.8 Souběžně probíhající exekuce  - str. 476
5.3.9 Další povinnosti k součinnosti plátce mzdy vůči exekučnímu orgánu  - str. 478
5.4 Dohody o srážkách ze mzdy  - str. 483
5.4.1 Dohody uzavírané do roku 2013  - str. 483
5.4.1.1 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele  - str. 483
5.4.1.2 Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle dřívějšího občanského zákoníku  - str. 484
5.4.1.3 Dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů uzavřené podle dřívějšího občanského zákoníku před 1. lednem 2007  - str. 484
5.4.1.4 Přechodné ustanovení k 1. lednu 2014  - str. 487
5.4.2 Dohody o srážkách ze mzdy od 1. ledna 2014  - str. 487
5.4.3 Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance  - str. 496
5.4.4 Srážky na dohody prováděné z jiných příjmů  - str. 497
5.4.5 Srážky odborových členských příspěvků  - str. 499
5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy  - str. 500
5.6 Okruh příjmů zaměstnance, z nichž se srážky provádějí  - str. 505
5.7 Pořadí srážek ze mzdy a doručování písemností  - str. 512
5.8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah  - str. 518
5.8.1 Hrubá a čistá mzda  - str. 518
5.8.2 Nezabavitelná částka  - str. 524
5.8.3 Vyživovací povinnost pro nezabavitelnou částku a příklady jejího výpočtu  - str. 527
5.8.4 Použití třetin, přednostní a nepřednostní pohledávky  - str. 530
5.8.5 Další pravidla  - str. 534
5.9 Přikázání jiné peněžité pohledávky  - str. 535
5.10 Několik plátců mzdy  - str. 539
5.11 Srážky k oddlužení při insolvenci  - str. 542
5.11.1 Zahájení insolvenčního řízení  - str. 543
5.11.2 Provádění oddlužení zaměstnavatelem  - str. 546
5.11.3 Konkurz a nepatrný konkurz  - str. 550
5.12 Srážky z dávek nemocenského pojištění  - str. 551
5.12.1 Obecně - str. 551
5.12.2 Exekuční srážky z dávek  - str. 553
5.13 Srážky z příjmů sociální povahy  - str. 557
5.14 Výpočet úroku z prodlení  - str. 560
5.14.1 Postup při stanovení úroku z prodlení při srážkách ze mzdy  - str. 560
5.14.2 Prodlení u daňových nedoplatků  - str. 563
5.15 Údaje o srážkách ze mzdy v potvrzení o zaměstnání, evidence srážek  - str. 563
6. KONTROLNÍ PŮSOBNOST STÁTNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI OBSLUHY MZDY (PLATU) A MOŽNÉ SANKCE  - str. 566
6.1 Kontroly prováděné inspekcí práce  - str. 566
6.2 Za co lze a nelze uložit pokutu – přestupky v oblasti odměňování za práci, dalších plnění a jejich obsluhy  - str. 567

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.