Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?

Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a právem životního prostředí a přináší odpověď autora na elementární otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno environmentálními akty, tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí.

Publikace analyzuje nejrůznější environmentální instituty obsažené v širokém spektru předpisů práva životního prostředí – za všechny jmenujme stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí a další akty dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, nejrůznější zákazy a omezení s cílem ochrany životního prostředí, ale také výjimky z nich, či proces posuzování vlivů na životní prostředí nebo institut integrovaného povolování – přičemž tyto instituty jsou zasazovány do procesních postupů veřejného stavebního práva.

Kniha se taktéž vyrovnává s poslední velkou novelou stavebního zákona (a dalších 44 právních předpisů) č. 225/2017 Sb., účinnou od 1. 1. 2018, a v obecných souvislostech nastavuje zrcadlo vztahu práva životního prostředí a veřejného stavebního práva, přičemž zdůrazňuje důležitost tohoto vztahu, a to zvláště za situace, které jsme svědky v současnosti, kdy nabývají reálných obrysů neutichající úvahy o potřebě zcela nové (re)kodifikace veřejného stavebního práva.

autor: Dominik Židek; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, 220 stran
ISBN: 978-80-7598-353-4

Cena: 425 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi  - str. IX
Seznam použitých zkratek  - str. X
Úvod  - str. XIII
1 Evropské právo jako faktor environmentalizace veřejného stavebního práva – východiskové poznámky  - str. 1
2 Veřejné stavební právo – obecná východiska s vazbou  k ochraně životního prostředí  - str. 7
2.1 Hmotněprávní východiska  - str. 7 
2.2 Procesněprávní východiska  - str. 17 
2.3 Dílčí závěr kapitoly  - str. 26
3 „Finální“ správní akty v procesech veřejného  stavebního práva  - str. 29
3.1 „Finální“ správní akty v procesech územního plánování  - str. 30
3.2 „Finální“ správní akty v procesech územního rozhodování  - str. 34
3.3 „Finální“ správní akty v procesech stavebního řádu  - str. 38  
3.4 „Finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního práva  vně stavební zákon  - str. 54 
3.5 Dílčí závěr kapitoly  - str. 60
4 „Environmentální“ správní akty s vazbou na procesy  veřejného stavebního práva  - str. 63
4.1 Klasifikace „environmentálních“ správních aktů a jejich právní  povaha  - str. 63
4.2 „Environmentální“ stanoviska a jejich specifika  - str. 71 
4.3 „Environmentální“ závazná stanoviska a jejich specifika  - str. 77 
4.4 „Environmentální“ rozhodnutí a jejich specifika  - str. 94 
4.5 „Environmentální“ výjimky jako specifický nástroj při realizaci  procesů veřejného stavebního práva  - str. 105 
4.6 Další podmiňující „environmentální“ akty dotčených orgánů  a jejich specifika  - str. 120 
4.7 Dílčí závěr kapitoly  - str. 124
5 Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí  s vazbou na procesy veřejného stavebního práva  - str. 127
5.1 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) v procesech veřejného stavebního práva  - str. 128 
5.2 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) v procesech veřejného stavebního práva  - str. 134 
5.3 Dílčí závěr kapitoly  - str. 156
6 Institut stavebního dozoru jako nástroj k ochraně  životního prostředí  - str. 157
6.1 Stavební dozor vykonávaný odbornou osobou soukromého práva  - str. 158
6.2 Stavební dozor vykonávaný stavebními úřady  - str. 160 
6.3 Dílčí závěr kapitoly  - str. 167
Závěr  - str. 169
Summary  - str. 177
Seznam právních předpisů  - str. 178
Seznam judikatury  - str. 181
Seznam literatury  - str. 186
Věcný rejstřík  - str. 197

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sagit, a. s.

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu. Tyto a další změny přináší nový stavební zákon, který by měl zejména ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.