Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech veřejného stavebního práva komplikovaná, často až nesrozumitelná a nepřehledná?

Tato kniha se pokouší provést čtenáře komplikovanou spletí vzájemných vazeb mezi veřejným stavebním právem a právem životního prostředí a přináší odpověď autora na elementární otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno environmentálními akty, tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí.

Publikace analyzuje nejrůznější environmentální instituty obsažené v širokém spektru předpisů práva životního prostředí – za všechny jmenujme stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí a další akty dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí, nejrůznější zákazy a omezení s cílem ochrany životního prostředí, ale také výjimky z nich, či proces posuzování vlivů na životní prostředí nebo institut integrovaného povolování – přičemž tyto instituty jsou zasazovány do procesních postupů veřejného stavebního práva.

Kniha se taktéž vyrovnává s poslední velkou novelou stavebního zákona (a dalších 44 právních předpisů) č. 225/2017 Sb., účinnou od 1. 1. 2018, a v obecných souvislostech nastavuje zrcadlo vztahu práva životního prostředí a veřejného stavebního práva, přičemž zdůrazňuje důležitost tohoto vztahu, a to zvláště za situace, které jsme svědky v současnosti, kdy nabývají reálných obrysů neutichající úvahy o potřebě zcela nové (re)kodifikace veřejného stavebního práva.


autor: Dominik Židek; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 5. 2019, 220 stran
ISBN: 978-80-7598-353-4

Cena: 425 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi  - str. IX
Seznam použitých zkratek  - str. X
Úvod  - str. XIII
1 Evropské právo jako faktor environmentalizace veřejného stavebního práva – východiskové poznámky  - str. 1
2 Veřejné stavební právo – obecná východiska s vazbou  k ochraně životního prostředí  - str. 7
2.1 Hmotněprávní východiska  - str. 7 
2.2 Procesněprávní východiska  - str. 17 
2.3 Dílčí závěr kapitoly  - str. 26
3 „Finální“ správní akty v procesech veřejného  stavebního práva  - str. 29
3.1 „Finální“ správní akty v procesech územního plánování  - str. 30
3.2 „Finální“ správní akty v procesech územního rozhodování  - str. 34
3.3 „Finální“ správní akty v procesech stavebního řádu  - str. 38  
3.4 „Finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního práva  vně stavební zákon  - str. 54 
3.5 Dílčí závěr kapitoly  - str. 60
4 „Environmentální“ správní akty s vazbou na procesy  veřejného stavebního práva  - str. 63
4.1 Klasifikace „environmentálních“ správních aktů a jejich právní  povaha  - str. 63
4.2 „Environmentální“ stanoviska a jejich specifika  - str. 71 
4.3 „Environmentální“ závazná stanoviska a jejich specifika  - str. 77 
4.4 „Environmentální“ rozhodnutí a jejich specifika  - str. 94 
4.5 „Environmentální“ výjimky jako specifický nástroj při realizaci  procesů veřejného stavebního práva  - str. 105 
4.6 Další podmiňující „environmentální“ akty dotčených orgánů  a jejich specifika  - str. 120 
4.7 Dílčí závěr kapitoly  - str. 124
5 Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí  s vazbou na procesy veřejného stavebního práva  - str. 127
5.1 Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) v procesech veřejného stavebního práva  - str. 128 
5.2 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) v procesech veřejného stavebního práva  - str. 134 
5.3 Dílčí závěr kapitoly  - str. 156
6 Institut stavebního dozoru jako nástroj k ochraně  životního prostředí  - str. 157
6.1 Stavební dozor vykonávaný odbornou osobou soukromého práva  - str. 158
6.2 Stavební dozor vykonávaný stavebními úřady  - str. 160 
6.3 Dílčí závěr kapitoly  - str. 167
Závěr  - str. 169
Summary  - str. 177
Seznam právních předpisů  - str. 178
Seznam judikatury  - str. 181
Seznam literatury  - str. 186
Věcný rejstřík  - str. 197

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčKOUPIT

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.