Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomto řízení vyskytuje ve dvou oblastech: v právní úpravě aktivní žalobní legitimace ve veřejném zájmu a suspenzivního účinku správní žaloby.

Výklad je zasazen do historického kontextu a právního rámce žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v národním i mezinárodním právu. Autorka si všímá konkretizace a naplnění pojmu veřejný zájem jak v teorii správního práva, tak v judikatuře Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva.

Autorka se dále věnuje úvahám, zda ochrana objektivního práva je dle správního řádu veřejným zájmem, či nikoli, zda obsah neurčitých právních pojmů závažný veřejný zájem a důležitý veřejný zájem se od sebe navzájem liší, zda v případě soudního přezkumu neurčitého právního pojmu ze strany správních soudů je upřednostňován tzv. Omezený soudní přezkum, zda v případě onoho soudního přezkumu neurčitých právních pojmů nedochází k ingerenci moci soudní do moci výkonné, či zda obsah neurčitého právního pojmu veřejný zájem může platně stanovit zákonodárce.

autor: hana Vičarová Hefnerová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 4. 2018, 240 stran
ISBN: 978-80-7502-272-1

Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Úvod  - str. 11
1 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU - str. 17
1.1 Historický vývoj žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v souvislosti s ochranou veřejného zájmu v kontextu vývoje správního soudnictví  - str. 18
1.1.1 Období Rakouska-Uherska - str. 18
1.1.2 Období Československa v letech 1918–1948 - str. 20
1.1.3 Období let 1948–1989 - str. 22
1.1.4 Období 1989–31. 12. 2002 - str. 24
1.1.5 Období 2003–doposud - str. 26
1.2 Právní zakotvení žaloby proti rozhodnutí správního orgánu - str. 27
1.2.1 Mezinárodní a ústavněprávní rámec a východiska soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů - str. 28
1.2.2 Zákonná právní úprava - str. 31
2 VEŘEJNÝ ZÁJEM - str. 34
2.1 „Veřejný zájem“ jako neurčitý právní pojem - str. 37
2.1.1 Interpretace a aplikace neurčitých právních pojmů - str. 39
2.1.2 Přezkum neurčitých právních pojmů správními soudy - str. 41
2.2 Konkretizace obsahu neurčitého právního pojmu „veřejný zájem“  - str. 47
2.2.1 Prostý a kvalifikovaný veřejný zájem  - str. 53
2.2.2 Vymezení konkrétního veřejného zájmu a priori.  - str. 56
3 ŽALOBNÍ LEGITIMACE V (ZÁVAŽNÉM) VEŘEJNÉM ZÁJMU - str. 61
3.1 Žalobní legitimace správního orgánu - str. 63
3.1.1 Žalobní legitimace správního orgánu dle § 67 s. ř. s. - str. 68
3.2 Žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce - str. 72
3.2.1 Správní žaloby podané nejvyšším státním zástupcem k ochraně závažného veřejného zájmu dle § 66 odst. 2 s. ř. s.. .76
3.3 Žalobní legitimace veřejného ochránce práv - str. 81
3.3.1 Oprávnění veřejného ochránce práv ve vztahu ke správní žalobě ve veřejném zájmu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2011 - str. 84
3.3.2 Přiznání samostatné aktivní žalobní legitimace veřejnému ochránci práv dle § 66 odst. 3 s. ř. s.  - str. 89
6
3.4 Žalobní legitimace podle zvláštního právního předpisu - str. 94
3.4.1 Období od 1. 1. 2003 do 10. 12. 2009 - str. 95
3.4.2 Období od 11. 12. 2009 do 30. 3. 2015 - str. 100
3.4.3 Období od 1. 4. 2015 doposud - str. 104
3.5 Specifika zvláštní žalobní legitimace dle § 66 s. ř. s. - str. 109
3.5.1 Správní žaloba dle § 66 s. ř. s. jako mimořádné oprávnění ve vztahu ke lhůtám k jejímu podání - str. 110
3.5.2 Správní žaloba dle § 66 s. ř. s. jako mimořádné oprávnění ve vztahu k funkční příslušnosti oprávněných subjektů - str. 116
3.5.3 (Ne)prokazování a (ne)přezkoumávání (závažného) veřejného zájmu - str. 126
3.5.4 Naplňování a formulování závažného veřejného zájmu - str. 132
3.5.5 Přijímání a získávání podnětů k podání správní žaloby dle § 66 odst. 2 a 3 s. ř. s. a šetření z vlastní iniciativy - str. 137
4 DŮLEŽITÝ VEŘEJNÝ ZÁJEM JAKO JEDNA Z PODMÍNEK PŘIZNÁNÍ SUSPENZIVNÍHO ÚČINKU SPRÁVNÍ ŽALOBĚ - str. 139
4.1 Právní zakotvení suspenzivního účinku správní žaloby a jeho přiznávání ex lege - str. 143
4.2 (Ne)rozpornost přiznání suspenzivního účinku s důležitým veřejným zájmem - str. 147
4.2.1 Nárok na vydání vyhovujícího rozhodnutí - str. 150
4.2.2 Zákonnost správních aktů jako důležitý veřejný zájem pro přiznání suspenzivního účinku správní žalobě - str. 152
4.3 Žalobci ve veřejném zájmu dle § 66 s. ř. s. a jejich vztah k problematice suspenzivního účinku - str. 156
5 ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V ŘÍZENÍ TYPOVĚ KORESPONDUJÍCÍM S ČESKÝM ŘÍZENÍM O ŽALOBĚ PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO
ORGÁNU  -
str. 160
5.1 Slovenská republika - str. 160
5.1.1 Aktivní žalobní legitimace ve veřejném zájmu - str. 162
5.1.2 Veřejný zájem v právní úpravě suspenzivního účinku správní žaloby - str. 167
5.2 Polská republika - str. 171
5.2.1 Zvláštní aktivní žalobní legitimace - str. 173
5.2.2 Veřejný zájem v právní úpravě suspenzivního účinku správní žaloby - str. 177
5.3 Spolková republika Německo - str. 178
5.3.1 Zvláštní aktivní žalobní legitimace - str. 181
5.3.2 Veřejný zájem v právní úpravě suspenzivního účinku - str. 184
6 Závěr - str. 187
7 Summary  - str. 212
8 Seznam citovaných zdrojů - str. 214
Monografie - str. 214
Odborné články - str. 217
Příspěvky ve sbornících či kolektivních monografiích - str. 218
Komentáře, slovníky a encyklopedie - str. 221
Předpisy - str. 222
Judikatura - str. 227
Další zdroje - str. 238

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.