Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomto řízení vyskytuje ve dvou oblastech: v právní úpravě aktivní žalobní legitimace ve veřejném zájmu a suspenzivního účinku správní žaloby.

Výklad je zasazen do historického kontextu a právního rámce žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v národním i mezinárodním právu. Autorka si všímá konkretizace a naplnění pojmu veřejný zájem jak v teorii správního práva, tak v judikatuře Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva.

Autorka se dále věnuje úvahám, zda ochrana objektivního práva je dle správního řádu veřejným zájmem, či nikoli, zda obsah neurčitých právních pojmů závažný veřejný zájem a důležitý veřejný zájem se od sebe navzájem liší, zda v případě soudního přezkumu neurčitého právního pojmu ze strany správních soudů je upřednostňován tzv. Omezený soudní přezkum, zda v případě onoho soudního přezkumu neurčitých právních pojmů nedochází k ingerenci moci soudní do moci výkonné, či zda obsah neurčitého právního pojmu veřejný zájem může platně stanovit zákonodárce.


autor: hana Vičarová Hefnerová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 4. 2018, 240 stran
ISBN: 978-80-7502-272-1

Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Úvod  - str. 11
1 ŽALOBA PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU - str. 17
1.1 Historický vývoj žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v souvislosti s ochranou veřejného zájmu v kontextu vývoje správního soudnictví  - str. 18
1.1.1 Období Rakouska-Uherska - str. 18
1.1.2 Období Československa v letech 1918–1948 - str. 20
1.1.3 Období let 1948–1989 - str. 22
1.1.4 Období 1989–31. 12. 2002 - str. 24
1.1.5 Období 2003–doposud - str. 26
1.2 Právní zakotvení žaloby proti rozhodnutí správního orgánu - str. 27
1.2.1 Mezinárodní a ústavněprávní rámec a východiska soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů - str. 28
1.2.2 Zákonná právní úprava - str. 31
2 VEŘEJNÝ ZÁJEM - str. 34
2.1 „Veřejný zájem“ jako neurčitý právní pojem - str. 37
2.1.1 Interpretace a aplikace neurčitých právních pojmů - str. 39
2.1.2 Přezkum neurčitých právních pojmů správními soudy - str. 41
2.2 Konkretizace obsahu neurčitého právního pojmu „veřejný zájem“  - str. 47
2.2.1 Prostý a kvalifikovaný veřejný zájem  - str. 53
2.2.2 Vymezení konkrétního veřejného zájmu a priori.  - str. 56
3 ŽALOBNÍ LEGITIMACE V (ZÁVAŽNÉM) VEŘEJNÉM ZÁJMU - str. 61
3.1 Žalobní legitimace správního orgánu - str. 63
3.1.1 Žalobní legitimace správního orgánu dle § 67 s. ř. s. - str. 68
3.2 Žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce - str. 72
3.2.1 Správní žaloby podané nejvyšším státním zástupcem k ochraně závažného veřejného zájmu dle § 66 odst. 2 s. ř. s.. .76
3.3 Žalobní legitimace veřejného ochránce práv - str. 81
3.3.1 Oprávnění veřejného ochránce práv ve vztahu ke správní žalobě ve veřejném zájmu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2011 - str. 84
3.3.2 Přiznání samostatné aktivní žalobní legitimace veřejnému ochránci práv dle § 66 odst. 3 s. ř. s.  - str. 89
6
3.4 Žalobní legitimace podle zvláštního právního předpisu - str. 94
3.4.1 Období od 1. 1. 2003 do 10. 12. 2009 - str. 95
3.4.2 Období od 11. 12. 2009 do 30. 3. 2015 - str. 100
3.4.3 Období od 1. 4. 2015 doposud - str. 104
3.5 Specifika zvláštní žalobní legitimace dle § 66 s. ř. s. - str. 109
3.5.1 Správní žaloba dle § 66 s. ř. s. jako mimořádné oprávnění ve vztahu ke lhůtám k jejímu podání - str. 110
3.5.2 Správní žaloba dle § 66 s. ř. s. jako mimořádné oprávnění ve vztahu k funkční příslušnosti oprávněných subjektů - str. 116
3.5.3 (Ne)prokazování a (ne)přezkoumávání (závažného) veřejného zájmu - str. 126
3.5.4 Naplňování a formulování závažného veřejného zájmu - str. 132
3.5.5 Přijímání a získávání podnětů k podání správní žaloby dle § 66 odst. 2 a 3 s. ř. s. a šetření z vlastní iniciativy - str. 137
4 DŮLEŽITÝ VEŘEJNÝ ZÁJEM JAKO JEDNA Z PODMÍNEK PŘIZNÁNÍ SUSPENZIVNÍHO ÚČINKU SPRÁVNÍ ŽALOBĚ - str. 139
4.1 Právní zakotvení suspenzivního účinku správní žaloby a jeho přiznávání ex lege - str. 143
4.2 (Ne)rozpornost přiznání suspenzivního účinku s důležitým veřejným zájmem - str. 147
4.2.1 Nárok na vydání vyhovujícího rozhodnutí - str. 150
4.2.2 Zákonnost správních aktů jako důležitý veřejný zájem pro přiznání suspenzivního účinku správní žalobě - str. 152
4.3 Žalobci ve veřejném zájmu dle § 66 s. ř. s. a jejich vztah k problematice suspenzivního účinku - str. 156
5 ZAHRANIČNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V ŘÍZENÍ TYPOVĚ KORESPONDUJÍCÍM S ČESKÝM ŘÍZENÍM O ŽALOBĚ PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO
ORGÁNU  -
str. 160
5.1 Slovenská republika - str. 160
5.1.1 Aktivní žalobní legitimace ve veřejném zájmu - str. 162
5.1.2 Veřejný zájem v právní úpravě suspenzivního účinku správní žaloby - str. 167
5.2 Polská republika - str. 171
5.2.1 Zvláštní aktivní žalobní legitimace - str. 173
5.2.2 Veřejný zájem v právní úpravě suspenzivního účinku správní žaloby - str. 177
5.3 Spolková republika Německo - str. 178
5.3.1 Zvláštní aktivní žalobní legitimace - str. 181
5.3.2 Veřejný zájem v právní úpravě suspenzivního účinku - str. 184
6 Závěr - str. 187
7 Summary  - str. 212
8 Seznam citovaných zdrojů - str. 214
Monografie - str. 214
Odborné články - str. 217
Příspěvky ve sbornících či kolektivních monografiích - str. 218
Komentáře, slovníky a encyklopedie - str. 221
Předpisy - str. 222
Judikatura - str. 227
Další zdroje - str. 238

Další nabídka k tématu

Správní soudnictví

Správní soudnictví

Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová,Radovan Suchánek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ...

Cena: 980 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.