Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, a v nichž jde nejednou o mnohamilionové částky. Při provádění dokazování znaleckými posudky na ocenění podniků se nejedná pouze o skutkových otázkách, ale i o otázkách právních, přičemž je nezbytná spolupráce ekonomů a právníků. 
V oblasti oceňování sice vychází pravidelně řada monografií i časopiseckých článků, nicméně jsou psány z pohledu ekonomů či znalců. Tato publikace je napsána z pohledu právníka a přispívá k větší srozumitelnosti procesu dokazování znaleckými posudky. Seznamuje čtenáře se základními koncepty oceňování podniků a s tím, jak se k této problematice staví judikatura. K tomu slouží také celá řada citací z ilustrativních rozhodnutí zahraničních i českých soudů a z odborné literatury. 
autor: Petr Zima; vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 9. 2016, 272 stran

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

O autorovi - str. V
Předmluva - str. VII
Seznam zkratek - str. XIII
Kapitola 1. Úvodní poznámky - str. 1
Kapitola 2. Důvody pro oceňování - str. 5
1. Vymezení problému - str. 5
2. Účel oceňování - str. 6
Kapitola 3. Oceňování jako právní otázka - str. 9
1. Skutková tvrzení a odborné posouzení  - str. 9
2. Argumenty ve prospěch právní otázky - str. 11
3. Shrnutí - str. 24
Kapitola 4. Účastníci procesu dokazování znaleckými posudky - str. 25
1. Soudci - str. 25
2. Znalci - str. 26
2.1 Obecně - str. 26
2.2 Podjatost a předpojatost - str. 35
2.3 Přístup znalců k laikům - str. 42
2.4 Znalci mezi sebou - str. 44
2.5 Odpovědnost znalců - str. 46
3. Účastníci řízení - str. 49
3.1 Hlavní a většinoví akcionáři - str. 50
3.2 Menšinoví akcionáři - str. 51
3.3 Jiní účastníci v jiných typech řízení  - str. 52
Kapitola 5. Obecné principy oceňování (pro všechny přístupy) - str. 55
1. Co je to oceňování? - str. 55
2. Standardy hodnoty - str. 56
3. Oceňování jako kontextuální záležitost - str. 66
4. Koncept rozhodného dne - str. 69
4.1 Obecně - str. 69
4.2 Předchozí události a data - str. 72
4.3 Následné informace a skutečnosti - str. 73
4.4 Následné transakce - str. 79
4.5 Zohlednění nových odborných poznatků a metod - str. 81
5. Úskalí oceňování podniků - str. 83
5.1 Nejistota a rizika budoucího vývoje - str. 84
5.2 Komplexnost modelů - str. 87
5.3 Soukromé výhody kontroly - str. 88
Kapitola 6. Metody oceňování a jejich volba - str. 91
Kapitola 7. Metoda DCF - str. 97
1. Obecně - str. 97
2. Postup oceňování metodou DCF - str. 101
3. Finanční plán - str. 104
4. Diskontní míra, náklady kapitálu a současná hodnota peněz - str. 110
5. Kapitálová struktura – váhy jednotlivých složek kapitálu - str. 117
6. Náklady cizího kapitálu  - str. 118
7. Náklady vlastního kapitálu - str. 119
7.1 Bezriziková míra - str. 122
7.2 Beta koeficient (beta faktor) - str. 127
7.3 Riziková prémie trhu - str. 129
7.4 Přirážka za riziko země - str. 135
7.5 Přirážky za jiná rizika - str. 137
7.6 Jak znalci aplikují vstupy do výpočtu nákladů kapitálu? - str. 159
8. Pokračující hodnota - str. 164
9. Hodnota provozně nepotřebné části podniku - str. 167
Kapitola 8. Metody založené na analýze trhu (metody porovnávací)  - str. 169
1. Metoda srovnatelných transakcí - str. 170
2. Metoda srovnatelných podniků - str. 170
3. Burzovní kurs - str. 174
Kapitola 9. Majetkové metody - str. 179
1. Účetní hodnota - str. 179
2. Likvidační a substituční hodnota - str. 180
Kapitola 10. Výsledná hodnota podniku - str. 183
Kapitola 11. K dokazování znaleckými posudky - str. 185
1. Důkazní břemeno - str. 185
2. Zadávání posudků - str. 192
3. Kdy je nezbytné zadat další posudek? - str. 199
4. Výslech znalce - str. 201
4.1 Obecně - str. 201
4.2 Konfrontace znalců - str. 203
4.3 Na co se znalce ptát? - str. 206
Kapitola 12. Kritéria hodnocení znaleckých posudků - str. 209
1. Pravdivost, pravda, pravděpodobnost - str. 212
2. Otázka věrohodnosti posudku a věrohodnosti znalce - str. 215
3. Účel ocenění jako klíčové kritérium - str. 217
4. Pravidla logického myšlení - str. 220
5. Další kritéria hodnocení podle právní literatury, standardů a metodiky - str. 222
Kapitola 13. Některé problémy hodnocení znaleckých posudků - str. 225
1. Obecně - str. 225
2. Souboj posudků - str. 226
3. Průměr hodnot z různých posudků - str. 229
4. Průměr z více metod - str. 230
5. Dřívější a pozdější posudky - str. 231
6. Revizní znalecké posudky - str. 232
7. Volná úvaha a vnitřní přesvědčení soudce - str. 236
Kapitola 14. Náklady na znalecké posudky - str. 239
Kapitola 15. Co by mohlo zefektivnit průběh dokazování znaleckými posudky? - str. 243
Seznam základní literatury - str. 249
Věcný rejstřík - str. 255

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022

ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2022 podstatně mění a rozšiřuje. Do publikace byly nově zařazeny také cenové předpisy – zákon o cenách, cenový výměr k regulovaným cenám a další aktuální předpisy.

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v Evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí v praxi

Oceňování nemovitostí v praxi

Petr Ort, Olga Ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Obsahově navazuje na knihu Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges 2014. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.