Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Oceňování podniků v právní praxi

Oceňování podniků v právní praxi

Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, a v nichž jde nejednou o mnohamilionové částky. Při provádění dokazování znaleckými posudky na ocenění podniků se nejedná pouze o skutkových otázkách, ale i o otázkách právních, přičemž je nezbytná spolupráce ekonomů a právníků. 
V oblasti oceňování sice vychází pravidelně řada monografií i časopiseckých článků, nicméně jsou psány z pohledu ekonomů či znalců. Tato publikace je napsána z pohledu právníka a přispívá k větší srozumitelnosti procesu dokazování znaleckými posudky. Seznamuje čtenáře se základními koncepty oceňování podniků a s tím, jak se k této problematice staví judikatura. K tomu slouží také celá řada citací z ilustrativních rozhodnutí zahraničních i českých soudů a z odborné literatury. 

autor: Petr Zima; vydal: C. H. Beck, podle stavu k 9. 9. 2016, 272 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

O autorovi - str. V
Předmluva - str. VII
Seznam zkratek - str. XIII
Kapitola 1. Úvodní poznámky - str. 1
Kapitola 2. Důvody pro oceňování - str. 5
1. Vymezení problému - str. 5
2. Účel oceňování - str. 6
Kapitola 3. Oceňování jako právní otázka - str. 9
1. Skutková tvrzení a odborné posouzení  - str. 9
2. Argumenty ve prospěch právní otázky - str. 11
3. Shrnutí - str. 24
Kapitola 4. Účastníci procesu dokazování znaleckými posudky - str. 25
1. Soudci - str. 25
2. Znalci - str. 26
2.1 Obecně - str. 26
2.2 Podjatost a předpojatost - str. 35
2.3 Přístup znalců k laikům - str. 42
2.4 Znalci mezi sebou - str. 44
2.5 Odpovědnost znalců - str. 46
3. Účastníci řízení - str. 49
3.1 Hlavní a většinoví akcionáři - str. 50
3.2 Menšinoví akcionáři - str. 51
3.3 Jiní účastníci v jiných typech řízení  - str. 52
Kapitola 5. Obecné principy oceňování (pro všechny přístupy) - str. 55
1. Co je to oceňování? - str. 55
2. Standardy hodnoty - str. 56
3. Oceňování jako kontextuální záležitost - str. 66
4. Koncept rozhodného dne - str. 69
4.1 Obecně - str. 69
4.2 Předchozí události a data - str. 72
4.3 Následné informace a skutečnosti - str. 73
4.4 Následné transakce - str. 79
4.5 Zohlednění nových odborných poznatků a metod - str. 81
5. Úskalí oceňování podniků - str. 83
5.1 Nejistota a rizika budoucího vývoje - str. 84
5.2 Komplexnost modelů - str. 87
5.3 Soukromé výhody kontroly - str. 88
Kapitola 6. Metody oceňování a jejich volba - str. 91
Kapitola 7. Metoda DCF - str. 97
1. Obecně - str. 97
2. Postup oceňování metodou DCF - str. 101
3. Finanční plán - str. 104
4. Diskontní míra, náklady kapitálu a současná hodnota peněz - str. 110
5. Kapitálová struktura – váhy jednotlivých složek kapitálu - str. 117
6. Náklady cizího kapitálu  - str. 118
7. Náklady vlastního kapitálu - str. 119
7.1 Bezriziková míra - str. 122
7.2 Beta koeficient (beta faktor) - str. 127
7.3 Riziková prémie trhu - str. 129
7.4 Přirážka za riziko země - str. 135
7.5 Přirážky za jiná rizika - str. 137
7.6 Jak znalci aplikují vstupy do výpočtu nákladů kapitálu? - str. 159
8. Pokračující hodnota - str. 164
9. Hodnota provozně nepotřebné části podniku - str. 167
Kapitola 8. Metody založené na analýze trhu (metody porovnávací)  - str. 169
1. Metoda srovnatelných transakcí - str. 170
2. Metoda srovnatelných podniků - str. 170
3. Burzovní kurs - str. 174
Kapitola 9. Majetkové metody - str. 179
1. Účetní hodnota - str. 179
2. Likvidační a substituční hodnota - str. 180
Kapitola 10. Výsledná hodnota podniku - str. 183
Kapitola 11. K dokazování znaleckými posudky - str. 185
1. Důkazní břemeno - str. 185
2. Zadávání posudků - str. 192
3. Kdy je nezbytné zadat další posudek? - str. 199
4. Výslech znalce - str. 201
4.1 Obecně - str. 201
4.2 Konfrontace znalců - str. 203
4.3 Na co se znalce ptát? - str. 206
Kapitola 12. Kritéria hodnocení znaleckých posudků - str. 209
1. Pravdivost, pravda, pravděpodobnost - str. 212
2. Otázka věrohodnosti posudku a věrohodnosti znalce - str. 215
3. Účel ocenění jako klíčové kritérium - str. 217
4. Pravidla logického myšlení - str. 220
5. Další kritéria hodnocení podle právní literatury, standardů a metodiky - str. 222
Kapitola 13. Některé problémy hodnocení znaleckých posudků - str. 225
1. Obecně - str. 225
2. Souboj posudků - str. 226
3. Průměr hodnot z různých posudků - str. 229
4. Průměr z více metod - str. 230
5. Dřívější a pozdější posudky - str. 231
6. Revizní znalecké posudky - str. 232
7. Volná úvaha a vnitřní přesvědčení soudce - str. 236
Kapitola 14. Náklady na znalecké posudky - str. 239
Kapitola 15. Co by mohlo zefektivnit průběh dokazování znaleckými posudky? - str. 243
Seznam základní literatury - str. 249
Věcný rejstřík - str. 255

Další nabídka k tématu

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

ÚZ č.1572 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2024

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2024 mění a doplňuje. V publikaci také najdete aktuální znění zákona o cenách, nový cenový výměr k regulovaným cenám pro rok 2024 a další aktuální předpisy.

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech. Autor čerpá ze své dlouholeté znalecké praxe a nabízí praktická řešení znaleckých úkolů, které vznikají v souvislosti s oceňováním věcných břemen, práva stavby, stavby na cizím pozemku, ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Petr Ort, Olga ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.