Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. 

Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou rozhodovací praxi dozorových orgánů a zejména na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Adaptační zákon jednak zajišťuje soulad českého právního řádu s GDPR, jednak zavádí některé specifické národní výjimky, např. pro oblast zpracování pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu nebo v oblasti pokutování orgánů veřejné moci a veřejných subjektů. 

Adaptační zákon rovněž samostatně upravuje oblast zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky, která je z působnosti GDPR zcela vyňata, a dále implementuje směrnici 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. 

Komentář sestavil autorský kolektiv vedený zkušenými právníky s dlouholetou praxí v oblasti ochrany osobních údajů a práva informačních technologií. Jeho cílem je představit problematiku ochrany osobních údajů nejen v rovině teoretické, ale zejména praktické.  Komentář je tak na vhodných místech doplněn i konkrétními příklady. 

Publikace tedy představuje komplexní vhled do komplikované právní oblasti ochrany osobních údajů, jež v dnešní digitální době představuje zcela zásadní právní odvětví, jehož důležitost bude s ohledem na rychlý rozvoj nových technologií dále narůstat. 


autoři: Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 1. 2020, 752 stran
ISBN: 978-80-7502-396-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní slovo ke druhému vydání  - str. 9
Předmluva - str. 11
O autorech  - str. 21
Seznam použitých zkratek  - str. 23
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - str. 29
Kapitola I Obecná ustanovení  - str. 29
Kapitola II Zásady - str. 66
Kapitola III Práva subjektu údajů  - str. 146
Oddíl 1 Transparentnost a postupy  - str. 146
Oddíl 2 Informace a přístup k osobním údajům  - str. 154
Oddíl 3 Oprava a výmaz  - str. 176
Oddíl 4 Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování  - str. 211
Oddíl 5 Omezení  - str. 230
Kapitola IV Správce a zpracovatel - str. 232
Oddíl 1 Obecné povinnosti  - str. 232
Oddíl 2 Zabezpečení osobních údajů  - str. 260
Oddíl 3 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace  - str. 276
Oddíl 4 Pověřenec pro ochranu osobních údajů  - str. 288
Oddíl 5 Kodexy chování a vydávání osvědčení  - str. 313
Kapitola V Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím  - str. 336
Kapitola VI Nezávislé dozorové úřady  - str. 369
Oddíl 1 Nezávislost postavení  - str. 369
Oddíl 2 Příslušnost, úkoly a pravomoci  - str. 378
Kapitola VII Spolupráce a jednotnost  - str. 396
Oddíl 1 Spolupráce  - str. 396
Oddíl 2 Jednotnost  - str. 407
Oddíl 3 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů  - str. 418
Kapitola VIII Právní ochrana, odpovědnost a sankce  - str. 428
Kapitola IX U stanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování  - str. 478
Kapitola X Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty  - str. 491
Kapitola XI Závěrečná ustanovení  - str. 493
Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.  - str. 499
Část první  Zpracování osobních údajů  - str. 499
Hlava I Základní ustanovení  - str. 499
Hlava II  Zpracování osobních údajů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie  - str. 508 
Díl 1  Obecná ustanovení  - str. 508 
Díl 2   Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu  - str. 530
Hlava III  Ochrana osobních údajů při jejich zpracování za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti  - str. 540
Hlava IV  Ochrana osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky  - str. 656
Hlava V  Úřad  - str. 674
Část druhá  Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení  - str. 742
Věcný rejstřík  - str. 749

Další nabídka k tématu

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ...

Cena: 389 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ...

Cena: 308 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.