Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obec a investor nad územním plánem

Obec a investor nad územním plánem

Kniha se primárně zabývá zásahy do vlastnického práva při územním plánování, náhradami škod za změny v územních plánech a jak předcházet sporům uzavíráním vhodných smluv s investory. 

Autoři se zaměřili zejména na tyto situace:

Jak může obec změnit územní plán, aby ho soud nezrušil kvůli tomu, že nepřiměřeně zasahuje do vlastnického práva?
Jaké náhrady může po obci požadovat vlastník pozemku, který po změně územního plánu nebude moci realizovat svůj podnikatelský záměr?
Lze smlouvami s investory předcházet problémům s územním rozvojem?
Autoři v knize zohlednili "blížící" účinnost nového stavebního zákona, a to jak tato norma řeší otázky spojené s náhradami za zklamaná legitimní očekávání investorů nebo novou právní úpravu plánovacích smluv.

Kniha je určena zejména starostkám, starostům a zastupitelům nebo lidem z obecních úřadů.

autoři: Vendula Zahumenská, David Zahumenský; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2022, 96 stran
ISBN: 978-80-7676-323-4

Cena: 330 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování - str. VIII
O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod – Když je investor za humny aneb co najdete v této knize - str. XI
Část první
Jak redukovat zastavitelné plochy v územním plánu
- str. 13
I. Změny územního plánu a zásahy do vlastnického práva - str. 14
II. Příklady z praxe - str. 22
1. Metylovice - str. 22
2. Byšice - str. 23
3. Sokolnice - str. 25
4. Klecany - str. 26
5. Zábřeh - str. 27
Část druhá
Náhrady za zmařené investice
- str. 29
I. Legitimní očekávání investorů - str. 29
II. Náhrady za změny v území podle stavebního zákona - str. 31
1. Na jaké náhrady má vlastník nárok - str. 32
2. Časové omezení poskytnutých náhrad - str. 35
2.1 Kdy obec náhrady platit nemusí - str. 38
3. Náhrady za stavební uzávěry - str. 38
III. Občanský zákoník a náhrady - str. 40
1. Prevenční povinnost a územní plánování - str. 41
2. Náhrady za omezení vlastnického práva podle občanského práva - str. 42
IV.     Náhrada škody za nezákonný územní plán - str. 43
V.     Nový stavební zákon a náhrady za změny v území - str. 44
Část třetí
Vyjednávání s investory jako nástroj řešení problémů 
v území
- str. 47
I. Platná pravidla pro smlouvy s investory - str. 48
1. Co jsou ve zkratce smlouvy s investory - str. 48
2. Plánovací smlouvy podle stavebního zákona - str. 48
3. Smlouvy s vlastníky infrastruktury - str. 50
4. Smlouvy s investory jako nepojmenované smlouvy - str. 51
5. Judikatura ke smlouvám s investory - str. 52
5.1 O čem se s investory může obec dohodnout - str. 54
5.2 O čem s investory raději nesmlouvat (zatím) - str. 55
6. Myslete na transparentní pravidla - str. 57
II. Smlouvy s investory a nový stavební zákon - str. 58
1. Povaha plánovacích smluv - str. 60
2. Závazky obce - str. 63
2.1 K jednotlivým závazkům - str. 63
3. Závazky investora - str. 66
4. Uzavírání veřejnoprávních smluv - str. 67
5. Přezkum plánovací smlouvy - str. 68
6. Zrušení veřejnoprávní smlouvy a spory z nich - str. 69
7. Souhlas třetích osob s uzavřením plánovací smlouvy - str. 70
8. Jak by mohla problém vyřešit praxe - str. 71
8.1 Kombinované smlouvy - str. 71
8.2 Nepojmenované smlouvy – nejschůdnější cesta - str. 73
Část Čtvrtá
Otázky a odpovědi z praxe
- str. 75
I. Jak je to s územním plánem a náhradami investorům, když se koná místní referendum? - str. 75
1. Místní referendum a smlouva s investorem - str. 76
II.  Kdo může žalovat územní plán? - str. 78
III. Jaký je vztah mezi obcí, pořizovatelem a projektantem? - str. 80
IV. Co pro obec znamená nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu k územnímu plánu? - str. 81
V.  Je pro obec vhodné řešit problémy s infrastrukturou zavedením místního poplatku? - str. 83
Doporučení místo závěru - str. 87
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 89
Věcný rejstřík - str. 90

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.