Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance č. 2-3/2021

Obec a finance č. 2-3/2021

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

 • Hospodaření územích rozpočtů
  Výsledky hospodaření územních rozpočtů, zejména obcí a měst /Miroslav Matěj, Tomáš Sluka/
 • Obce v roce s pandemií
  Obce v roce poznamenaném pandemií hospodařily poměrně dobře /Věra Kameníčková/
 • Hospodaření Prahy a Brna
  Epidemie měla poměrně rozdílné dopady na hospodaření největších měst /Věra Kameníčková/
 • Zrcadlo doby
  Informace z obcí, měst a regionů
 • Tajemníci řešili aktuální témata
  Testování, veřejné zakázky a nové povinnosti v energetickém managementu řešilo STMOÚ ČR u kulatého stolu
 • Zprávy Ministerstva Financí
  Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů
 • Občané a činnost veřejné správy
  Primární pozornost veřejné správy by se měla zaměřit na klienta /David Sláma/
 • Veřejné zájmy v územním plánování
  Veřejný zájem, vlastnický zájem a role územního plánování /Martin Tunka/
 • Nový stavební zákon
  Pozměňovací návrhy mezi druhým a třetím čtením návrhu nového stavebního zákona /Pavel Černý/
 • Koncepce bydlení
  Vize, cíle, opatření a úkoly stanovila Koncepce bydlení 2021+ na další období
 • Informace z MMR
  Nový stavební zákon
  Nástroj pro oživení a odolnost
  Koncepce Smart Cities
 • Obec účtuje
  Aktuální problémy účetnictví obcí formou odpovědi na dotazy /Ivana Schneiderová/
 • Národní plán obnovy
  Šest hlavních pilířů obsahuje Národní plán obnovy, který přispěje k zotavení ekonomiky
 • Předcházení arbitrážím
  Martina Matejová s kolegy ukazuje na dobrou praxi obcí pro předcházení arbitrážím
 • Přeshraniční spolupráce
  Spolupráci obcí na hranicích Česka a Slovenska mapovaly akademické týmy obou zemí
 • Změny daňového řádu
  Změna daňového řádu má dopady i ve vztahu k místním poplatkům
 • Zavádění vysokorychlostního internetu
  Jak mají obce a města postupovat při zavádění vysokorychlostního internetu
 • Odpovědi na dotazy
  Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB akvokátní poradny
 • Hlavní předmět veřejné zakázky
  Problematiku zakázky, která zahrnuje více druhů zakázek rozebírá Anna Blažková
 • Pojištění obecního majetku
  Chyby při výběru pojišťovacího makléře a případné střety zájmů rozebírá Jaroslava Malcová, Lucie Jendrejovská
 • Soudobá architektura venkova
  Jan Kruml v závěru seriálu a přestavbě venkova komentuje úspěšné realizace současných staveb
 • Třídění odpadů
  V třídění odpadů si vedeme dobře, Svaz měst a obcí podporuje spolupráci obcí v této oblasti
 • Voda v krajině
  Jihomoravský kraj je nejvíce postižen suchem a podporuje obce řadou dotací pro zadržení vody v krajině
 • Mokřadní čistírny
  Přírodní čištění vody s bonusem navíc představují mokřadní čistírny, fasády a záhony
 • Cílené revitalizace brownfieldů
  Výzvou doby je cílená revitalizace brownfieldů také na venkově /Petr Havel/
 • Žádosti o informace
  Vyřizování žádostí o informace dle zákona o poskytování informací /Václav Těžký, Radka Hasil Edelmannová/
 • Služby eGovernementu v municipalitách
  Martin Lukáš popisuje, jak v municipalitách výhodně propojit místní portály s národním
 • Videokonference V4DIS
  Konference V4DIS v návaznosti na konferenci ISSS přešla do online prostoru
 • Aktuální vývoj v oblasti spisových služeb
  Vývoj v této oblasti z hlediska práva i z hlediska uživatelů popisuje Tomáš Lechner

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1445 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 175 KčKOUPIT

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

ÚZ č. 1420 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2021

Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které oba doznaly změny od ledna 2021; do obou zákonů jsou již odlišně také zapracovány rozsáhlé ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

ÚZ č. 1419 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2021

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář

Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva. Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.