Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.

Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetně akademiků, díky čemuž jsou zastoupeny různé úhly pohledu a vyloženy také nezbytné procesní souvislosti.

Svazek VI obsahuje výklad druhé části závazků z právních jednání (od smlouvy o zájezdu), závazků z deliktů, závazků z jiných právních důvodů a společných, přechodných a závěrečných ustanovení, tedy komentář § 2521 až 3081.

autor: Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv podle stavu k 17. 3. 2021, 1564 stran
ISBN: 978-80-7598-955-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam autorů - str. IX
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XII
Seznam zkratek - str. XVII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XXIV
Občanský zákoník,  svazek VI
§ 2521–3014 Část čtvrtá Relativní majetková práva
- str. 1
§ 2521–2893 Hlava II Závazky z právních jednání - str. 1
§ 2521–2549a Díl 6 Zájezd - str. 1
§ 2550–2585 Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě - str. 104
§ 2550–2581 Oddíl 1 Přeprava osob a věcí - str. 104
§ 2550–2554 Pododdíl 1 Přeprava osoby - str. 104
§ 2555–2571 Pododdíl 2 Přeprava věci - str. 118
§ 2572–2577 Pododdíl 3 Náložný list - str. 150
§ 2578–2581 Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí - str. 158
§ 2582–2585 Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku - str. 164
§ 2586–2635 Díl 8 Dílo - str. 171
§ 2586–2619 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 171
§ 2620–2622 Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu - str. 216
§ 2623–2630 Oddíl 3 Stavba jako předmět díla - str. 221
§ 2631–2635 Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem - str. 235
§ 2636–2651 Díl 9 Péče o zdraví - str. 237
§ 2652–2661 Díl 10 Kontrolní činnost - str. 287
§ 2662–2700 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 292
§ 2662–2679 Oddíl 1 Účet - str. 292
§ 2662–2668 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 292
§ 2669 Pododdíl 2 Platební účet - str. 303
§ 2670–2675 Pododdíl 3 Jiný než platební účet - str. 305
§ 2676–2679 Pododdíl 4 Vkladní knížka - str. 311
§ 2680–2681 Oddíl 2 Jednorázový vklad - str. 316
§ 2682–2693 Oddíl 3 Akreditiv - str. 320
§ 2694–2700 Oddíl 4 Inkaso - str. 333
§ 2701–2715 Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 341
§ 2701–2706 Oddíl 1 Důchod - str. 
§ 2707–2715 Oddíl 2 Výměnek - str. 350
§ 2716–2746 Díl 13 Společnost - str. 367
§ 2716–2720 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 367
§ 2721–2729 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem - str. 378
§ 2730–2735 Oddíl 3 Správa společnosti - str. 387
§ 2736–2738 Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám - str. 393
§ 2739–2743 Oddíl 5 Zánik členství - str. 395
§ 2744–2746 Oddíl 6 Zánik společnosti - str. 405
§ 2747–2755 Díl 14 Tichá společnost - str. 408
§ 2756–2883 Díl 15 Závazky z odvážných smluv - str. 429
§ 2756–2757 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 429
§ 2758–2872 Oddíl 2 Pojištění - str. 432
§ 2758–2810 Pododdíl 1 Základní ustanovení - str. 432
§ 2811–2820 Pododdíl 2 Škodové pojištění - str. 609
§ 2821–2823 Pododdíl 3 Obnosové pojištění - str. 652
§ 2824–2832 Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob - str. 656
§ 2833–2843 Pododdíl 5 Životní pojištění - str. 683
§ 2844–2846 Pododdíl 6 Úrazové pojištění - str. 711
§ 2847–2848 Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci - str. 725
§ 2849–2855 Pododdíl 8 Pojištění majetku - str. 732
§ 2856–2860 Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany - str. 748
§ 2861–2867 Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti - str. 754
§ 2868–2870 Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky - str. 777
§ 2871–2872 Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát - str. 785
§ 2873–2883 Oddíl 3 Sázka, hra a los - str. 793
§ 2873–2880 Pododdíl 1 Sázka - str. 793
§ 2881 Pododdíl 2 Hra - str. 801
§ 2882 Pododdíl 3 Los - str. 803
§ 2883 Pododdíl 4 Společné ustanovení - str. 804
§ 2884–2893 Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby - str. 810
§ 2884–2889 Oddíl 1 Veřejný příslib - str. 810
§ 2884–2886 Pododdíl 1 Příslib odměny - str. 810
§ 2887–2889 Pododdíl 2 Vypsání ceny - str. 813
§ 2890–2893 Oddíl 2 Slib odškodnění - str. 814
§ 2894–2990 Hlava III Závazky z deliktů - str. 817
§ 2894–2971 Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 817
§ 2894–2908 Oddíl 1 Základní ustanovení - str. 817
§ 2909–2950 Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu - str. 884
§ 2909–2919 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 884
§ 2920–2950 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení - str. 963
§ 2951–2971 Oddíl 3 Způsob a rozsah náhrady - str. 1063
§ 2951–2955 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 1063
§ 2956–2968 Pododdíl 2 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka - str. 1086
§ 2969–2971 Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení - str. 1146
§ 2972–2990 Díl 2 Zneužití a omezení soutěže - str. 1157
§ 2972–2975 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1157
§ 2976–2990 Oddíl 2 Nekalá soutěž - str. 1168
§ 2991–3014 Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů - str. 1232
§ 2991–3005 Díl 1 Bezdůvodné obohacení - str. 1232
§ 3006–3014 Díl 2 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného - str. 1348
§ 3006–3011 Oddíl 1 Nepřikázané jednatelství - str. 1348
§ 3012–3014 Oddíl 2 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného - str. 1354
§ 3015–3081 ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 1357
§ 3015–3027 Hlava I Ustanovení společná - str. 1357
§ 3028–3081 Hlava II Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 1394
§ 3028–3079 Díl 1 Přechodná ustanovení - str. 1394
§ 3028–3035 Oddíl 1 Všeobecná ustanovení - str. 1394
§ 3036–3037 Oddíl 2 Lhůty a doby - str. 1408
§ 3038–3040 Oddíl 3 Majetkové právo manželské - str. 1412
§ 3041–3053 Oddíl 4 Právnické osoby - str. 1415
§ 3054–3068 Oddíl 5 Věcná práva - str. 1433
§ 3069–3072 Oddíl 6 Dědické právo - str. 1466
§ 3073–3079 Oddíl 7 Závazková práva - str. 1472
§ 3080–3081 Díl 2 Závěrečná ustanovení - str. 1486
Rejstřík - str. 1507

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans - Wolters Kluwer, a. s.

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním ...

Cena: 372 KčKOUPIT

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Alena Bányaiová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci ...

Cena: 638 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.