Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.

Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetně akademiků, díky čemuž jsou zastoupeny různé úhly pohledu a vyloženy také nezbytné procesní souvislosti.

Svazek VI obsahuje výklad druhé části závazků z právních jednání (od smlouvy o zájezdu), závazků z deliktů, závazků z jiných právních důvodů a společných, přechodných a závěrečných ustanovení, tedy komentář § 2521 až 3081.


autoři: Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 17. 3. 2021, 1564 stran
ISBN: 978-80-7598-955-0

Cena: 3 525 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. IX
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XII
Seznam zkratek - str. XVII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XXIV
Občanský zákoník,  svazek VI
§ 2521–3014 Část čtvrtá Relativní majetková práva
- str. 1
§ 2521–2893 Hlava II Závazky z právních jednání - str. 1
§ 2521–2549a Díl 6 Zájezd - str. 1
§ 2550–2585 Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě - str. 104
§ 2550–2581 Oddíl 1 Přeprava osob a věcí - str. 104
§ 2550–2554 Pododdíl 1 Přeprava osoby - str. 104
§ 2555–2571 Pododdíl 2 Přeprava věci - str. 118
§ 2572–2577 Pododdíl 3 Náložný list - str. 150
§ 2578–2581 Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí - str. 158
§ 2582–2585 Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku - str. 164
§ 2586–2635 Díl 8 Dílo - str. 171
§ 2586–2619 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 171
§ 2620–2622 Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu - str. 216
§ 2623–2630 Oddíl 3 Stavba jako předmět díla - str. 221
§ 2631–2635 Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem - str. 235
§ 2636–2651 Díl 9 Péče o zdraví - str. 237
§ 2652–2661 Díl 10 Kontrolní činnost - str. 287
§ 2662–2700 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 292
§ 2662–2679 Oddíl 1 Účet - str. 292
§ 2662–2668 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 292
§ 2669 Pododdíl 2 Platební účet - str. 303
§ 2670–2675 Pododdíl 3 Jiný než platební účet - str. 305
§ 2676–2679 Pododdíl 4 Vkladní knížka - str. 311
§ 2680–2681 Oddíl 2 Jednorázový vklad - str. 316
§ 2682–2693 Oddíl 3 Akreditiv - str. 320
§ 2694–2700 Oddíl 4 Inkaso - str. 333
§ 2701–2715 Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 341
§ 2701–2706 Oddíl 1 Důchod - str. 
§ 2707–2715 Oddíl 2 Výměnek - str. 350
§ 2716–2746 Díl 13 Společnost - str. 367
§ 2716–2720 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 367
§ 2721–2729 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem - str. 378
§ 2730–2735 Oddíl 3 Správa společnosti - str. 387
§ 2736–2738 Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám - str. 393
§ 2739–2743 Oddíl 5 Zánik členství - str. 395
§ 2744–2746 Oddíl 6 Zánik společnosti - str. 405
§ 2747–2755 Díl 14 Tichá společnost - str. 408
§ 2756–2883 Díl 15 Závazky z odvážných smluv - str. 429
§ 2756–2757 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 429
§ 2758–2872 Oddíl 2 Pojištění - str. 432
§ 2758–2810 Pododdíl 1 Základní ustanovení - str. 432
§ 2811–2820 Pododdíl 2 Škodové pojištění - str. 609
§ 2821–2823 Pododdíl 3 Obnosové pojištění - str. 652
§ 2824–2832 Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob - str. 656
§ 2833–2843 Pododdíl 5 Životní pojištění - str. 683
§ 2844–2846 Pododdíl 6 Úrazové pojištění - str. 711
§ 2847–2848 Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci - str. 725
§ 2849–2855 Pododdíl 8 Pojištění majetku - str. 732
§ 2856–2860 Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany - str. 748
§ 2861–2867 Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti - str. 754
§ 2868–2870 Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky - str. 777
§ 2871–2872 Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát - str. 785
§ 2873–2883 Oddíl 3 Sázka, hra a los - str. 793
§ 2873–2880 Pododdíl 1 Sázka - str. 793
§ 2881 Pododdíl 2 Hra - str. 801
§ 2882 Pododdíl 3 Los - str. 803
§ 2883 Pododdíl 4 Společné ustanovení - str. 804
§ 2884–2893 Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby - str. 810
§ 2884–2889 Oddíl 1 Veřejný příslib - str. 810
§ 2884–2886 Pododdíl 1 Příslib odměny - str. 810
§ 2887–2889 Pododdíl 2 Vypsání ceny - str. 813
§ 2890–2893 Oddíl 2 Slib odškodnění - str. 814
§ 2894–2990 Hlava III Závazky z deliktů - str. 817
§ 2894–2971 Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 817
§ 2894–2908 Oddíl 1 Základní ustanovení - str. 817
§ 2909–2950 Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu - str. 884
§ 2909–2919 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 884
§ 2920–2950 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení - str. 963
§ 2951–2971 Oddíl 3 Způsob a rozsah náhrady - str. 1063
§ 2951–2955 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 1063
§ 2956–2968 Pododdíl 2 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka - str. 1086
§ 2969–2971 Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení - str. 1146
§ 2972–2990 Díl 2 Zneužití a omezení soutěže - str. 1157
§ 2972–2975 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1157
§ 2976–2990 Oddíl 2 Nekalá soutěž - str. 1168
§ 2991–3014 Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů - str. 1232
§ 2991–3005 Díl 1 Bezdůvodné obohacení - str. 1232
§ 3006–3014 Díl 2 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného - str. 1348
§ 3006–3011 Oddíl 1 Nepřikázané jednatelství - str. 1348
§ 3012–3014 Oddíl 2 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného - str. 1354
§ 3015–3081 ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 1357
§ 3015–3027 Hlava I Ustanovení společná - str. 1357
§ 3028–3081 Hlava II Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 1394
§ 3028–3079 Díl 1 Přechodná ustanovení - str. 1394
§ 3028–3035 Oddíl 1 Všeobecná ustanovení - str. 1394
§ 3036–3037 Oddíl 2 Lhůty a doby - str. 1408
§ 3038–3040 Oddíl 3 Majetkové právo manželské - str. 1412
§ 3041–3053 Oddíl 4 Právnické osoby - str. 1415
§ 3054–3068 Oddíl 5 Věcná práva - str. 1433
§ 3069–3072 Oddíl 6 Dědické právo - str. 1466
§ 3073–3079 Oddíl 7 Závazková práva - str. 1472
§ 3080–3081 Díl 2 Závěrečná ustanovení - str. 1486
Rejstřík - str. 1507

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.