Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.

Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetně akademiků, díky čemuž jsou zastoupeny různé úhly pohledu a vyloženy také nezbytné procesní souvislosti.

Svazek VI obsahuje výklad druhé části závazků z právních jednání (od smlouvy o zájezdu), závazků z deliktů, závazků z jiných právních důvodů a společných, přechodných a závěrečných ustanovení, tedy komentář § 2521 až 3081.

autoři: Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2021, 1564 stran
ISBN: 978-80-7598-955-0

Cena: 3 525 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. IX
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XII
Seznam zkratek - str. XVII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XXIV
Občanský zákoník,  svazek VI
§ 2521–3014 Část čtvrtá Relativní majetková práva
- str. 1
§ 2521–2893 Hlava II Závazky z právních jednání - str. 1
§ 2521–2549a Díl 6 Zájezd - str. 1
§ 2550–2585 Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě - str. 104
§ 2550–2581 Oddíl 1 Přeprava osob a věcí - str. 104
§ 2550–2554 Pododdíl 1 Přeprava osoby - str. 104
§ 2555–2571 Pododdíl 2 Přeprava věci - str. 118
§ 2572–2577 Pododdíl 3 Náložný list - str. 150
§ 2578–2581 Pododdíl 4 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí - str. 158
§ 2582–2585 Oddíl 2 Provoz dopravního prostředku - str. 164
§ 2586–2635 Díl 8 Dílo - str. 171
§ 2586–2619 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 171
§ 2620–2622 Oddíl 2 Určení ceny podle rozpočtu - str. 216
§ 2623–2630 Oddíl 3 Stavba jako předmět díla - str. 221
§ 2631–2635 Oddíl 4 Dílo s nehmotným výsledkem - str. 235
§ 2636–2651 Díl 9 Péče o zdraví - str. 237
§ 2652–2661 Díl 10 Kontrolní činnost - str. 287
§ 2662–2700 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 292
§ 2662–2679 Oddíl 1 Účet - str. 292
§ 2662–2668 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 292
§ 2669 Pododdíl 2 Platební účet - str. 303
§ 2670–2675 Pododdíl 3 Jiný než platební účet - str. 305
§ 2676–2679 Pododdíl 4 Vkladní knížka - str. 311
§ 2680–2681 Oddíl 2 Jednorázový vklad - str. 316
§ 2682–2693 Oddíl 3 Akreditiv - str. 320
§ 2694–2700 Oddíl 4 Inkaso - str. 333
§ 2701–2715 Díl 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 341
§ 2701–2706 Oddíl 1 Důchod - str. 
§ 2707–2715 Oddíl 2 Výměnek - str. 350
§ 2716–2746 Díl 13 Společnost - str. 367
§ 2716–2720 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 367
§ 2721–2729 Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků navzájem - str. 378
§ 2730–2735 Oddíl 3 Správa společnosti - str. 387
§ 2736–2738 Oddíl 4 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám - str. 393
§ 2739–2743 Oddíl 5 Zánik členství - str. 395
§ 2744–2746 Oddíl 6 Zánik společnosti - str. 405
§ 2747–2755 Díl 14 Tichá společnost - str. 408
§ 2756–2883 Díl 15 Závazky z odvážných smluv - str. 429
§ 2756–2757 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 429
§ 2758–2872 Oddíl 2 Pojištění - str. 432
§ 2758–2810 Pododdíl 1 Základní ustanovení - str. 432
§ 2811–2820 Pododdíl 2 Škodové pojištění - str. 609
§ 2821–2823 Pododdíl 3 Obnosové pojištění - str. 652
§ 2824–2832 Pododdíl 4 Obecná ustanovení o pojištění osob - str. 656
§ 2833–2843 Pododdíl 5 Životní pojištění - str. 683
§ 2844–2846 Pododdíl 6 Úrazové pojištění - str. 711
§ 2847–2848 Pododdíl 7 Pojištění pro případ nemoci - str. 725
§ 2849–2855 Pododdíl 8 Pojištění majetku - str. 732
§ 2856–2860 Pododdíl 9 Pojištění právní ochrany - str. 748
§ 2861–2867 Pododdíl 10 Pojištění odpovědnosti - str. 754
§ 2868–2870 Pododdíl 11 Pojištění úvěru nebo záruky - str. 777
§ 2871–2872 Pododdíl 12 Pojištění finančních ztrát - str. 785
§ 2873–2883 Oddíl 3 Sázka, hra a los - str. 793
§ 2873–2880 Pododdíl 1 Sázka - str. 793
§ 2881 Pododdíl 2 Hra - str. 801
§ 2882 Pododdíl 3 Los - str. 803
§ 2883 Pododdíl 4 Společné ustanovení - str. 804
§ 2884–2893 Díl 16 Závazky z právního jednání jedné osoby - str. 810
§ 2884–2889 Oddíl 1 Veřejný příslib - str. 810
§ 2884–2886 Pododdíl 1 Příslib odměny - str. 810
§ 2887–2889 Pododdíl 2 Vypsání ceny - str. 813
§ 2890–2893 Oddíl 2 Slib odškodnění - str. 814
§ 2894–2990 Hlava III Závazky z deliktů - str. 817
§ 2894–2971 Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 817
§ 2894–2908 Oddíl 1 Základní ustanovení - str. 817
§ 2909–2950 Oddíl 2 Povinnost nahradit škodu - str. 884
§ 2909–2919 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 884
§ 2920–2950 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení - str. 963
§ 2951–2971 Oddíl 3 Způsob a rozsah náhrady - str. 1063
§ 2951–2955 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 1063
§ 2956–2968 Pododdíl 2 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka - str. 1086
§ 2969–2971 Pododdíl 3 Zvláštní ustanovení - str. 1146
§ 2972–2990 Díl 2 Zneužití a omezení soutěže - str. 1157
§ 2972–2975 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1157
§ 2976–2990 Oddíl 2 Nekalá soutěž - str. 1168
§ 2991–3014 Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů - str. 1232
§ 2991–3005 Díl 1 Bezdůvodné obohacení - str. 1232
§ 3006–3014 Díl 2 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného - str. 1348
§ 3006–3011 Oddíl 1 Nepřikázané jednatelství - str. 1348
§ 3012–3014 Oddíl 2 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného - str. 1354
§ 3015–3081 ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 1357
§ 3015–3027 Hlava I Ustanovení společná - str. 1357
§ 3028–3081 Hlava II Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 1394
§ 3028–3079 Díl 1 Přechodná ustanovení - str. 1394
§ 3028–3035 Oddíl 1 Všeobecná ustanovení - str. 1394
§ 3036–3037 Oddíl 2 Lhůty a doby - str. 1408
§ 3038–3040 Oddíl 3 Majetkové právo manželské - str. 1412
§ 3041–3053 Oddíl 4 Právnické osoby - str. 1415
§ 3054–3068 Oddíl 5 Věcná práva - str. 1433
§ 3069–3072 Oddíl 6 Dědické právo - str. 1466
§ 3073–3079 Oddíl 7 Závazková práva - str. 1472
§ 3080–3081 Díl 2 Závěrečná ustanovení - str. 1486
Rejstřík - str. 1507

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

David Falta - C. H. Beck

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.