Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.Pátá kniha obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy výklad části šesté – výkon rozhodnutí, části sedmé – jiná činnost soudu a části osmé – závěrečná ustanovení.

autor: Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 9. 2019, 632 stran
ISBN: 978-80-7598-378-7

Cena: 1 070 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled ustanovení a komentářů podle legislativní systematiky - str. 8
Přehled použitých grafů, tabulek a vzorových dokumentů - str. 12
Přehled novelizací občanského soudního řádu do 1. 4. 2019 - str. 14
Část šestá - Výkon rozhodnutí - str. 21
Hlava první - Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí - str. 21
Předpoklady výkonu rozhodnutí - str. 21
Účastníci řízení - str. 35
Způsoby výkonu rozhodnutí - str. 43
Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí - str. 47
Prohlášení o majetku - str. 53
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 67
Provedení výkonu rozhodnutí - str. 95
Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 109
Náklady výkonu rozhodnutí - str. 125
Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí - str. 131
Hlava druhá - Srážky ze mzdy - str. 139
Rozsah srážek - str. 19
Nařízení a provádění srážek - str. 155
Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí - str. 169
Výplata provedených srážek - str. 177
Změna plátce mzdy - str. 183
Několik plátců mzdy - str. 191
Srážky z jiných příjmů - str. 197
Hlava třetí - Přikázání pohledávky - str. 203
Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 203
Přikázání jiných peněžitých pohledávek - str. 235
Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 253
Postižení jiných majetkových práv - str. 261
Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti - str. 265
Hlava čtvrtá - Správa nemovité věci - str. 269
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 269
Správa nemovité věci - str. 275
Hlava pátá - Prodej movitých věcí a nemovitých věcí - str. 281
Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 281
Prodej movitých věcí - str. 287
Soupis na místě samém - str. 293
Jiný soupis - str. 309
Další postup při prodeji movitých věcí - str. 313
Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky - str. 339
Prodej nemovitých věcí - str. 343
Prodej spoluvlastnického podílu - str. 447
Prodej zástavy - str. 451
Hlava šestá - Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech - str. 453
Hlava sedmá - Postižení závodu - str. 461
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 461
Správce závodu - str. 471
Dohled soudu - str. 481
Cena závodu - str. 483
Prodej závodu - str. 487
Dražební vyhláška - str. 493
Dražební jednání - str. 501
Rozvrh - str. 513
Zpráva o výkonu správy závodu - str. 523
Přechod práv a dluhů na vydražitele - str. 527
Oznámení jiným orgánům - str. 529
Jiné výkony rozhodnutí - str. 533
Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 535
Postižení části závodu - str. 537
Postižení podílu spolumajitele závodu - str. 539
Prodej rodinného závodu - str. 541
Prodej zástavy - str. 543
Hlava osmá - Uspokojení práv na nepeněžité plnění - str. 545
Návrh - str. 545
Vyklizení s náhradou - str. 555
Odebrání věci - str. 561
Rozdělení společné věci - str. 569
Provedení prací a výkonů - str. 573
Část sedmá - Jiná činnost soudů - str. 581
Část osmá - Závěrečná ustanovení - str. 589
Přechodná ustanovení - str. 589
Zmocňovací ustanovení - str. 607
Zrušovací ustanovení - str. 613
Věcný rejstřík a pomocné rejstříky - str. 617

 

 

  

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.