Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání.

V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy celého o. s. ř. s výjimkou výkonu rozhodnutí.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

autoři: Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 28. 2. 2023, 1448 stran
ISBN: 978-80-7676-644-0

Cena: 3 645 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah knihy I.
Přehled ustanovení a komentářů podle legislativní systematiky - str. 8
Přehled použitých grafů, tabulek a vzorových dokumentů - str. 13
Přehled novelizací občanského soudního řádu do 1. 11. 2022 - str. 17
Název předpisu s uvozovací větou - str. 25
Část první – Obecná ustanovení - str. 27
Hlava první – Základní ustanovení - str. 27
Hlava druhá – Soudy - str. 51
Pravomoc - str. 51
Příslušnost - str. 85
Vyloučení soudců - str. 99
Hlava třetí – Účast na řízení - str. 121
Účastníci - str. 121
Zástupci účastníků - str. 167
a) na základě zákona - str. 167
b) na základě plné moci - str. 175
c) na základě rozhodnutí - str. 229
Hlava čtvrtá – Úkony soudu a účastníků - str. 265
Úkony soudu - str. 265
Úkony účastníků - str. 303
Doručování - str. 339
Postup při doručování - str. 367
Předvolání a předvádění - str. 421
Pořádkové opatření - str. 431
Lhůty - str. 441
Část druhá – Činnost soudu před zahájením řízení - str. 453
Hlava první – Předběžná řízení - str. 455
Smírčí řízení - str. 455
Hlava druhá – Předběžná opatření a zajištění důkazu - str. 461
Předběžná opatření - str. 461
Zajištění důkazu - str. 517
Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví - str. 521
Část třetí – Řízení v prvním stupni - str. 531
Hlava první – Průběh řízení - str. 531
Zahájení řízení - str. 531
Místní příslušnost - str. 555
Účastníci - str. 587
Úkony účastníků ve věci samé - str. 609
Průběh řízení - str. 641
Zkoumání podmínek řízení - str. 657
Překážky postupu řízení - str. 681
Spojení věcí - str. 719
Příprava jednání - str. 725
Jednání - str. 761
Hlava druhá – Dokazování - str. 809
Důkazní povinnost - str. 809
Provádění důkazů - str. 821
Důkazní prostředky - str. 833
Hodnocení důkazů - str. 881
Hlava třetí – Náklady řízení - str. 911
Druhy nákladů řízení - str. 911
Placení nákladů řízení - str. 933
Náhrada nákladů řízení - str. 941
Rozhodnutí o nákladech řízení - str. 973
Hlava čtvrtá – Rozhodnutí - str. 983
Rozsudek - str. 983
Usnesení - str. 1079
Platební rozkaz - str. 1093
Hlava pátá – Zvláštní ustanovení - str. 1129
Řízení o žalobě z rušené držby - str. 1133
Část čtvrtá – Opravné prostředky - str. 1149
Hlava první – Odvolání - str. 1149
Podání odvolání - str. 1149
Náležitosti odvolání - str. 1169
Účinky odvolání - str. 1183
Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět - str. 1189
Úkony soudu prvního stupně - str. 1193
Řízení u odvolacího soudu - str. 1205
Rozhodnutí o odvolání - str. 1227
Náklady odvolacího řízení - str. 1255
Další průběh řízení - str. 1259
Hlava druhá – Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost - str. 1265
Přípustnost - str. 1265
Podání žaloby - str. 1285
Řízení a rozhodnutí o žalobě - str. 1295
Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy nebo po zrušení rozhodnutí - str. 1311
Hlava třetí – Dovolání - str. 1315
Přípustnost dovolání - str. 1315
Podání dovolání - str. 1327
Úkony soudu prvního stupně - str. 1337
Řízení u dovolacího soudu - str. 1343
Rozhodnutí o dovolání - str. 1351
Část pátá – Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem - str. 1361
Hlava první – Obecná ustanovení - str. 1361
Hlava druhá – Podání žaloby - str. 1367
Hlava třetí – Řízení o žalobě - str. 1377
Příslušnost - str. 1377
Projednání žaloby - str. 1385
Hlava čtvrtá – Rozhodnutí o žalobě - str. 1395
Věcný rejstřík a pomocné rejstříky - str. 1407

Další nabídka k tématu

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.