Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic

Monografie představuje nové mezinárodní dohody o ochraně investic se zvláštním důrazem na reformu řešení sporů mezi investory a státy. To vše je zasazené do kontextu širších a aktuálních problémů mezinárodního investičního práva, v němž se v poslední době projevuje zřetelný posun od multilateralismu k bilateralismu a od liberalismu k protekcionismu.

Autoři se snažili podívat na současné problémy mezinárodních investičních dohod pohledem právníků, pokud možno oproštěným od aspektů politiky a populismu. S vědomím nedostatků dosavadních dohod o ochraně investic a některých arbitrážních nálezů analyzovali nové dohody o ochraně investic (popř. volném obchodu a investicích) a zaměřili se přitom nejen na dohody či návrhy dohod mezi EU a třetími zeměmi, ale i na další dohody, včetně srovnání s novými vzorovými dvoustrannými dohodami některých států.

autoři: Vladimír Balaš, Pavel Šturma; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 5. 2018, 172 stran
ISBN: 978-80-7598-100-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XV
1. Vývoj mezinárodněprávní ochrany investic - str. 1
1.1 Nejstarší historie - str. 1
1.1.1 Středověk - str. 1
1.1.2 Počátky novověku - str. 3
1.2 Novodobé dvoustranné smlouvy - str. 4
1.2.1 Počátky ochrany investic (dohody FCN) - str. 4
1.2.2 Diplomatická ochrana - str. 6
1.2.3 Ochrana majetku cizinců – pokusy o kodifikaci - str. 7
1.2.4 Dvoustranné dohody o ochraně investic (BIT)  - str. 8
1.3 Parciální mnohostranná úprava (ICSID, MIGA, TRIMS) - str. 10
1.3.1 Úmluvy ICSID a MIGA - str. 11
1.3.2 Dohoda k energetické chartě - str. 12
1.3.3 Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření - str. 14
1.3.4 Neúspěšný pokus: Mnohostranná dohoda o investicích (MAI) - str. 16
2. Nové komplexní dohody o obchodu a investicích a EU - str. 19
2.1 EU a dohody o ochraně investic - str. 19
2.2 Dohoda CETA jako de facto model nové generace dohod uzavíraných EU - str. 23
3. Nové dohody uzavírané EU (rozbor, srovnání) - str. 27
3.1 Některé hmotněprávní standardy - str. 27
3.1.1 Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení - str. 28
3.1.2 Standard plné ochrany a bezpečnosti (FPS) - str. 32
3.1.3 Doložka nejvyšších výhod (MFN) a doložka národního zacházení (NT) - str. 33
3.1.4 Regulační opatření – obecně - str. 38
3.1.5 Všeobecné výjimky  - str.  40
3.1.6 Regulace a podstatné bezpečnostní zájmy - str. 45
3.1.7 Regulace a trvale udržitelný rozvoj - str. 47
3.1.8 Společenská odpovědnost korporací (Corporate Social Responsibility)  - str. 50
3.1.9 Regulace a kulturní identita - str. 52
3.2 Právo regulovat z pohledu obecného mezinárodního práva (mimo IIAs) - str. 54
3.2.1 Okolnosti vylučující protiprávnost  - str. 54
3.3 Vyloučení uplatňování některých nároků - str. 58
3.4 Závěr: od asymetrického k symetrickému systému ochrany investic? - str. 62
4. Vyvlastnění a kompenzace za vyvlastněný majetek investorů - str.  65
4.1 Vyvlastnění, regulační opatření a investiční spory  - str. 65
4.1.1 Úvod - str. 65
4.1.2 Regulační opatření v návrhu TTIP a CETA - str. 67
4.1.3 Vyvlastnění - str. 69
4.1.4 Náležitosti náhrady a její výpočet - str. 71
4.1.5 Nepřímé vyvlastnění a regulační opatření rovnající se vyvlastnění - str. 72
4.1.5.1 Regulační opatření (Regulatory Taking)  - str. 72
4.1.5.2 Legitimní očekávání  - str. 74
4.1.6 Shrnutí  - str. 75
4.2 Kompenzace za vyvlastněný majetek zahraničních investorů a její výpočet - str. 77
4.2.1 Kompenzace za vyvlastněný majetek a mezinárodní právo - str. 78
4.2.2 Obecné principy výpočtu náhrady za vyvlastněný majetek  - str. 80
4.2.3 Metody určení hodnoty  - str. 83
4.2.3.1 Oceňování hodnoty obecně - str. 83
4.2.3.2 Mezinárodněprávní úprava výpočtu kompenzace  - str. 84
4.2.3.3 Dílčí  - str. 88
5. Mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS) - str. 89
5.1 Význam návrhu EU - str.  92
5.2 Mezinárodní soudní systém a inovativní prvky v návrhu ISDS  - str. 103
5.2.1 Alternativní řešení sporů (ADR)  - str. 103
5.2.2 Tribunál první instance („Tribunál“) - str. 105
5.2.3 Kvalifikace soudců  - str. 106
5.2.4 Odvolací mechanismus - str. 108
5.2.5 Etika - str. 116
6. Další procesní aspekty - str. 119
6.1 Střet zájmů v rozhodčím řízení obecně a jeho řešení v dohodách o volném obchodu, resp. v jejich návrzích - str. 119
6.1.1 Úvod - str. 119
6.1.2 Kritéria pro výběr soudců k ICS – obecně a v návrhu investiční kapitoly EU TTIP - str. 120
6.1.2.1 Výběr soudců – kritická analýza - str. 121
6.1.2.2 Kvalifikace a etika soudců – několik otázek k zamyšlení - str. 122
6.1.3 CPTPP - str. 125
6.1.4 Shrnutí - str. 125
7. ISDS z pohledu práva EU ve světle judikatury SDEU - str. 129
7.1 Úvodní poznámka - str. 129
7.2 Posudek SDEU 2/13 - str. 130
7.3 Judikatura SDEU s důsledky pro mechanismus ISDS v investičních dohodách - str. 133
7.3.1 Posudek SDEU 2/15 - str. 134
7.3.2 Rozsudek ve věci Achmea - str. 135
7.3.3 Závěr a zhodnocení  - str. 138
Závěr  - str. 139
Summary  - str. 141
Seznam literatury  - str. 143
Věcný rejstřík - str. 151

Další nabídka k tématu

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o platebním styku - Komentář

Zákon o platebním styku - Komentář

Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a ...

Cena: 2 795 KčKOUPIT

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o směnárenské činnosti (posiluje se postavení klientů směnáren a stanoví se přísnější podmínky pro provoz směnáren). Současně se mění i zákon o platebním styku. Menší změny ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Vyvlastnění a ochrana investic

Vyvlastnění a ochrana investic

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičních sporů mezi státy a zahraničními investory. Text čtenáře seznamuje se dvěma typy přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.