Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nové metody v medicíně a právo

Nové metody v medicíně a právo

Kniha se zabývá doposud jen okrajově zpracovaným tématem (zejména občanskoprávní) odpovědnosti za újmu na zdraví a životě vzniklou v důsledku provádění nových lékařských metod. Platné české právo tuto problematiku upravuje pouze v rámci institutu ověřování dosud nezavedené metody, který je však pro svoji vysoce formální povahu v praxi uplatňován jen zřídka. Mnohé postupy, jež lze fakticky považovat za nové metody, jsou naproti tomu prováděny pouze na základě souhlasu místní etické komise. Zcela najisto přitom není postavena právní odpovědnost ani v případě formalizovaného ověřování.

Na základě případových studií je v knize analyzován odpovědnostní rámec tří možných situací:

ověřování nezavedené metody formalizovaným postupem podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
provedení nové metody mimo formální ověřování, kdy tato metoda má povahu neodkladné péče, která je pro pacienta jedinou racionální nadějí na zachování či zlepšení zdravotního stavu, a
provedení nové metody mimo formální ověřování v ostatních případech.
S ohledem na nevyjasněnost předmětných otázek v platném právu i teorii autor téma zasazuje i do širšího kontextu právně politických úvah. Ptá se, jak nejlépe by mohl přístup k odpovědnosti za provádění nových lékařských metod naplňovat smysl a účel deliktní odpovědnosti, jak by mohl reflektovat potřebu zachování a rozvoje důvěry pacientů v poskytovatele zdravotních služeb a ve vědu a jaká by měla být role judikatury při stanovování odpovědnostního režimu ve vztahu k (ne)činnosti zákonodárce. Na základě nastíněných úvah je pak navržen odpovědnostní rámec pro jednotlivé výše naznačené situace.

autor: Martin Šolc; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 24. 5. 2023, 272 stran
ISBN: 978-80-7676-101-8

Cena: 595 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod - str. XII
Část první Východiska - str. 1
1. Normativní paradigma výzkumu - str. 3
1.1. Účel právní úpravy - str.3
1.1.1. Účel objektivního práva - str. 5
1.1.2. Účel náhrady újmy - str. 6
1.2. Kolize hodnot – vědecký přínos a ochrana tělesné integrity - str. 12
1.3. Normativní paradigma výzkumu – princip důvěry - str. 14
1.4. Judicializace politických otázek - str. 18
1.5. Defenzivní medicína - str.32
1.6. Praktické závěry – normativní paradigma výzkumu - str. 37
2. Ověřování nezavedené metody: koncept a právní úprava - str. 39
2.1. Vývoj lékařských metod kdysi a dnes - str. 39
2.2. Větve medicínského výzkumu - str. 44
2.3. Mezinárodněprávní rámec - str. 48
2.4. Ověřování nezavedené metody v českém právu - str. 55
2.4.1. Pojem nezavedené metody - str. 56
2.4.2. Obecné podmínky ověřování nezavedené metody - str. 57
2.4.3. Ověřování nezavedené metody na nezletilém pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností - str. 58
2.4.4. Povolení k ověřování nezavedené metody - str. 60
2.4.5. Postup poskytovatele po udělení povolení - str. 61
2.4.6. Posouzení nezavedené metody Ministerstvem zdravotnictví - str. 62
2.4.7. Zvláštní pravidla pro ověřování nezavedené metody spočívající v lékařském ozáření - str. 63
2.4.8. Správní odpovědnost - str. 64
2.4.9. Rozlišení mezi nezavedenou metodou a modifikací zavedené metody - str. 65
2.4.10. Zakazuje zákon provádění nové metody mimo rámec ověřování? 67
2.4.11. Předchozí právní úprava ověřování nových metod - str. 71
2.5. Projekty ověřování nezavedené metody v České republice mezi lety 2012 a 2022 - str. 72
2.6. Praktické závěry – ověřování nezavedené metody: koncept a jeho právní úprava  - str. 74
Část druhá Civilní odpovědnost v rámci provádění nezavedené metody - str. 77
3. Protiprávnost - str. 79
3.1. Dualita smluvní a mimosmluvní odpovědnosti - str. 79
3.1.1 Mimosmluvní odpovědnost - str. 80
3.1.2. Zvláštní skutkové podstaty objektivní odpovědnosti - str. 83
3.1.3. Smluvní odpovědnost - str. 89
3.2. Standard náležité odborné úrovně - str. 93
3.2.1. Soulad s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy - str. 94
3.2.2. Individualizace na straně pacienta - str. 103
3.2.2.1. Nenaplnění terapeutického cíle v rámci sdíleného rozhodování jako non lege artis postup? - str. 106
3.2.3. Individualizace na straně poskytovatele zdravotních služeb - str. 109
3.3. Informovaný souhlas obecně - str. 112
3.3.1. Formulář a rozhovor: místo informovaného souhlasu ve vztahu mezi lékařem a pacientem - str. 113
3.3.2. Obsah poučení - str. 119
3.3.3. Formulace poučení - str. 124
3.4. Informovaný souhlas u nezletilých - str. 127
3.4.1. Nejlepší zájem dítěte v konfliktu se zástupným rozhodováním - str. 133
3.5. Praktické závěry – protiprávnost - str. 144
4. Ostatní předpoklady povinnosti k náhradě újmy - str. 149
4.1. Újma - str. 149
4.1.1. Ztráta šance - str. 152
4.2. Příčinná souvislost - str. 155
4.2.1. Standard důkazu - str. 163
4.3. Zavinění - str. 165
4.4. Praktické závěry – ostatní předpoklady povinnosti k náhradě újmy - str. 169
Část třetí Civilní odpovědnost u typových případů provádění nezavedené metody - str. 171
5. Civilní odpovědnost při ověřování nezavedené metody - str. 173
5.1. Případová studie č. 1: transplantace dělohy - str. 173
5.2. Posouzení civilní odpovědnosti při ověřování nezavedené metody - str. 178
5.3. Praktické závěry – posouzení civilní odpovědnosti při ověřování nezavedené metody - str. 181
6. Civilní odpovědnost při provádění nezavedené metody mimo zákonný režim ověřování v časové tísni - str. 183
6.1. Případová studie č. 2: split jater pro dospělé příjemce - str. 183
6.2. Posouzení civilní odpovědnosti při provádění nezavedené metody mimo zákonný režim ověřování v časové tísni - str. 189
6.2.1. Právní důvod - str. 189
6.2.2. Vymezení standardu náležité odborné péče - str. 190
6.2.3. Nedostatek příčinné souvislosti jako možná právní obrana - str. 191
6.2.4. Krajní nouze - str. 193
6.2.4.1. Případová studie č. 3: indukované kóma u pacienta s příznaky vztekliny - str. 194
6.2.4.2 Právní analýza krajní nouze - str. 196
6.2.4.3. Aplikace krajní nouze na případové studie - str. 204
6.3. Praktické závěry – posouzení civilní odpovědnosti při provádění nezavedené metody mimo zákonný režim ověřování v časové tísni - str. 205
7. Civilní odpovědnost při provádění nezavedené metody mimo zákonný režim ověřování a bez časové tísně - str. 207
7.1. Komparativní případová studie: transplantace obličeje v USA - str. 208
7.1.1. Právní rámec nových metod v USA - str. 208
7.1.2. Transplantace obličeje - str. 213
7.2. Posouzení civilní odpovědnosti při ověřování nezavedené metody mimo zákonný režim ověřování a bez časové tísně - str. 219
7.2.1. Přípustné riziko - str. 220
7.3. Praktické závěry – posouzení civilní odpovědnosti při ověřování nezavedené metody mimo zákonný režim ověřování a bez časové tísně - str. 222
Závěr - str. 223
Seznam použitých zdrojů - str. 227
Abstrakt - str. 249
Abstract - str. 250
Věcný rejstřík - str. 251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.