Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Notářský řád, Praktický komentář

Notářský řád, Praktický komentář

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní listiny a různá osvědčení jsou dobrou pomůckou pro praxi. Partie věnované odměně notáře jsou doplněny výpočty odměn i názornými tabulkami.

Fundovaný výklad vychází z odborné literatury a praxe, teoretické pasáže jsou zařazeny jen tam, kde je to nezbytně nutné pro objasnění problému a jeho řešení. Komentář zdůrazňuje etickou stránku notářské činnosti i její nepřekročitelné hranice, přičemž cílem je posílení právní jistoty účastníků právních vztahů prostřednictvím asistence notáře při uzavírání právních jednání a zachování dobré pověsti notářské profese.

Hlavními přednostmi publikace jsou srozumitelný, hutný a vyčerpávající výklad, ale i přiměřený rozsah publikace a v neposlední řadě také její praktické rozměry umožňující snadnou manipulaci zejména při jednáních mimo kancelář.

Komentář je dobrou rukojetí pro notáře a pracovníky notářských kanceláří, ale i advokáty, soudce i studenty.

autor: Jaromír Kožiak a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 3. 2019, 568 stran
ISBN: 978-80-7598-283-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech  - str. VIII
Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory  - str. VIII
Předmluva  - str. IX
NOTÁŘSKÝ ŘÁD
Část první Základní ustanovení (§ 1 až 6)  - str. 1
Část druhá Notář (§ 7 až 28)   - str. 29
Oddíl první Notář a notářský úřad (§ 7 až 13)  - str. 29
Oddíl druhý Zástupce a náhradník notáře (14 až 16)  - str. 65
Oddíl třetí Pracovníci notáře (§ 17 až 28)  - str. 71
Notářský koncipient (§ 17 až 20)  - str. 71
Notářský kandidát (§ 21 až 25)  - str. 80
Další pracovníci notáře (§ 26)  - str. 87
Ustanovení společná (§ 27 a 28)  - str. 90
Část třetí Notářská samospráva (§ 29 až 44)  - str. 93
Oddíl první Notářská komora (§ 29 až 34)  - str. 93
Orgány notářské komory (§ 30)  - str. 96
Kolegium (§ 31)  - str. 98
Prezidium (§ 32)  - str. 100
Prezident (§ 33)  - str. 102
Revizní komise (§ 34)  - str. 103
Oddíl druhý Notářská komora České republiky (§ 35 až 41)  - str. 105
Evidence právních jednání pro případ smrti (§ 35b a 35c)  - str. 111
Evidence listin o manželském majetkovém režimu (§ 35d)  - str. 116
Seznam prohlášení o určení opatrovníka (§ 35e)  - str. 119
Rejstřík zástav (§ 35f až 35i)  - str. 122
Seznam listin o manželském majetkovém režimu (§ 35j až 35l)  - str. 130
Orgány Komory (§ 36)  - str. 139
Sněm Komory a jeho pravomoc (§ 37)  - str. 141
Prezidium Komory (§ 38)  - str. 143
Prezident Komory (§ 39)  - str. 146
Revizní komise Komory (§ 40)  - str. 147
Kárná komise Komory (§ 41)  - str. 148
Oddíl třetí Společná ustanovení (§ 42 až 44)  - str. 150
Část čtvrtá Dohled a kárné řízení (§ 45 až 51)  - str. 157
Zahlazení kárného postihu (§ 50a)  - str. 188
Nezpůsobilost notáře (§ 51)  - str. 188
Část pátá  Obecná ustanovení o notářské činnosti  a poskytování právní pomoci (§ 52 až 61)  - str. 191
Část šestá  Zvláštní ustanovení o notářské činnosti  (§ 62 až 94a)  - str. 231
Oddíl první  Sepisování notářských zápisů o právních jednáních  (§ 62 až 69)  - str. 231
Notářský zápis pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného  rejstříku (§ 70 a 71)  - str. 258
Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti (§ 71a až 71c)  - str. 265
Oddíl druhý  Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení (§ 72 až 80h)  - str. 291
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (§ 73)  - str. 297
Ověřování pravosti podpisu (§ 74)  - str. 303
Osvědčení o předložení listiny (§ 75)  - str. 317
Protesty směnek a jiných listin (§ 76)  - str. 318
Osvědčení průběhu valných hromad (§ 77)  - str. 331
Osvědčení o tom, že je někdo naživu (§ 78)  - str. 341
Osvědčení jiných skutkových dějů (§ 79)  - str. 346
Osvědčení o prohlášení (§ 80)  - str. 351
Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby (§ 80a až 80g)  - str. 358
Osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku (§ 80h)  - str. 394
Oddíl třetí  Notářská úschova (§ 81 až 89b)  - str. 404
Notářská úschova listin (§ 82 až 85)  - str. 409
Notářská úschova peněz (§ 86 až 89a)  - str. 424
Notářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě (89b)  - str. 444
Oddíl čtvrtý  Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení  (90 až 94a)  - str. 445
Část sedmá Jiná činnost notáře (§ 94b až 94e)  - str. 459
Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního  jednání (§ 94b až 94e)  - str. 459
Část osmá  Manipulace se spisy a notářskými zápisy  a jejich úschova (§ 95 až 105)  - str. 469
Část devátá Odměna notáře (§ 106 až 109)  - str. 497
Část desátá  Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z agendových informačních systémů  (§ 109a až 109f)  - str. 519
Část jedenáctá Přestupky (§ 109g)  - str. 531
Část dvanáctá  Přechodná a závěrečná ustanovení  (§ 110 až 116)  - str. 533
Seznam zkratek  - str. 543
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. 545
Věcný rejstřík  - str. 548

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.