Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu

Kniha Nenarozený lidský život a jeho pojetí v českém právním řádu se věnuje u nás dosud málo zpracované oblasti práva a klade si za cíl zachytit základní právní otázky spjaté s pojetím a ochranou nenarozeného lidského života.

Práce poukazuje na komplikovaný pohled na nenarozený lidský život, jako na lidskou bytost na počátku svého života. Zde se publikace dotýká společensky závažných a citlivých témat jakými jsou občanskoprávní a trestněprávní pojetí ochrany nenarozeného života, asistovaná reprodukce, interrupce, otázky spojené s embryonálním výzkumem, ale i některých otázek spojených s porodem.

Součástí publikace jsou vybrané judikáty vztahující se k danému tématu.

Ačkoli je práce vědeckou publikací, je určena všem, kteří mají o tuto u nás dosud málo zpracovanou oblast práva zájem. Je určena každému, kdo si snad někdy položil otázku, zda se nenarozeným a narozenému člověku dostává stejného přirozeného práva na ochranu zdraví a života.

autor: Libor Šnédar; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 5. 4. 2024, 364 stran
ISBN: 978-80-7676-775-1

Cena: 649 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Stručné slovo úvodem - str. IX
Autor - str. X
Úvod - str. XI
1. Shrnutí dosavadního literárního stavu - str. 1
2. Cíle a metody - str. 3
3. Právní rámec ochrany nenarozeného lidského života - str. 4
3.1 Mezinárodní smlouvy a úmluvy - str. 4
3.2 Vnitrostátní právní úprava - str. 6
3.2.1 Veřejnoprávní úprava - str. 6
3.2.2 Soukromoprávní úprava počátku lidského života - str. 8
4. Počátek lidského života? - str. 9
5. Krátké zamyšlení nad ustanovením článku 6 Listiny základních práv a svobod a § 25 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - str. 12
6. Identita nenarozeného lidského života z pohledu filozofického - str. 16
7. K některým otázkám asistované reprodukce v souvislosti s ochranou nenarozeného lidského života v České republice - str. 18
7.1 Právní zásady asistované reprodukce - str. 19
7.2 Právní statut nenarozeného lidského embrya - str. 20
7.3 Postup a výkon asistované reprodukce - str. 20
7.4 Formální náležitosti při postupu asistované reprodukce - str. 22
7.5 Informační povinnost - str. 24
7.6 Použití a osud nevyužitých embryí - str. 25
7.7 Náhradní (surogátní) mateřství - str. 26
7.8 Zvláštní případy v tzv. asistované reprodukci - str. 30
7.8.1 Umělé oplodnění po smrti partnera (oplodnění ex mortio) - str. 30
7.8.2 Zpětvzetí souhlasu s umělým oplodněn - str. 31
7.8.3 Asistovaná reprodukce u osob ve výkonu trestu odnětí svobody - str. 32
8. Interrupce v České republice - str. 34
8.1 Krátký historický exkurz - str. 34
8.2 Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství - str. 36
8.2.1 Podmínky pro ukončení fyziologického těhotenství - str. 39
8.2.2 Podmínky pro ukončení patologického těhotenství - str. 41
8.2.3 Interrupce u občanek cizích států - str. 41
8.2.4 Osud usmrcených plodů po provedené interrupci - str. 42
9. Faktory ovlivňující interrupce v České republice - str. 44
9.1 Faktor zdravotně-legislativní - str. 44
9.2 Faktor sociální - str. 45
9.3 Faktor tzv. „rodičovské odpovědnosti“ - str. 46
9.4 Faktor religióznosti - str. 47
9.5 Faktor vzdělanostní - str. 47
9.6 Faktor informovanosti - str. 48
9.7 Faktor sociologický - str. 49
10. Medicínské techniky provedení interrupce - str. 50
10.1 Chirurgická a medikamentózní interrupce - str. 50
11. Interrupce v evropské judikatuře - str. 54
11.1 Paton vs. UK - str. 54
11.2 Tzv. irské případy - str. 55
11.3 Polské případy - str. 57
11.4 R.H. vs. Norsko - str. 61
12. Základní otázky embryonálního výzkumu - str. 63
12.1 Evropská komparace - str. 63
12.2 Český legislativní rámec - str. 67
12.3 Krátké filozoficko-právní zamyšlení nad otázkou embryologického výzkumu - str. 68
12.4 Hledání cest a hranic - str. 70
12.5 Mezinárodněprávní úprava – Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech - str. 71
13. Trestně právní vymezení právní ochrany nenarozeného lidského života - str. 74
13.1 Trestněprávní judikatura - str. 74
13.2 Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - str. 76
13.3 Historický exkurz - str. 76
13.4 Současná trestněprávní úprava – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - str. 80
13.4.1 Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy - str. 81
13.4.2 Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy - str. 83
13.4.3 Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství - str. 83
13.4.4 Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství - str. 84
13.4.5 K problematice beztrestnosti těhotné ženy - str. 85
13.4.6 Krátce ke statistickým údajům - str. 86
14. Krátce k problematice tzv. postabortivního syndromu - str. 88
15. Krátké zamyšlení nad otázkou výhrady svědomí zdravotnického pracovníka - str. 90
16. Interrupce a práva otce dítěte? - str. 93
17. Právní aspekty porodu a porodní péče - str. 95
17.1 Porod v nemocničním prostředí - str. 96
17.2 Porod v domácím prostředí - str. 98
17.3 Česká judikatura - str. 102
18. Výzkumná část – závěry výzkumného šetření - str. 105
19. Závěr publikace - str. 114
Přílohy - str. 117
Příloha č. 1 Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14 - str. 119
Příloha č. 2 WHO/FRH/MSM/96.24 Péče v průběhu normálního porodu - str. 140
Příloha č. 3 Věc Dubská a Krejzová proti České republice - str. 189
Příloha č. 4 Rozsudek Trestný čin vraždy. Usmrcení těhotné ženy - str. 236
Příloha č. 5 Posouzení skutkové podstaty ublížení na zdraví při domácím porodu - str. 245
Příloha č. 6 Rozsudek 30 Cdo 3598/2014 - str. 259
Příloha č. 7 Rozsudek 6 C 20/2015 - str. 272
Příloha č. 8 Zákon o umělém přerušení těhotenství - str. 320
Vyhláška č. 75/1986 Sb. - str. 322
Příloha č. 9 Výzkumné otázky - str. 335
Seznam použitých pramenů a literatury - str. 339

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.