Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském i občanském životě mnohého poplatníka daně z příjmů fyzických osob. 

Mnoho poplatníků z řad fyzických osob se tak běžně setkává s nemovitými věcmi jako kupující, prodávající, pronajímatel, ubytovatel, podnikatel, běžně se nemovité věci darují či jsou předmětem dědického řízení. 
Cílem této publikace je pomoci poplatníkům fyzickým osobám zorientovat se v daňových souvislostech týkajících se nemovitých věcí včetně osvobození příjmů z jejich prodeje, obstarání bytové potřeby, správné a optimální zdanění příjmů plynoucích z nakládání s nemovitými věcmi, správné uplatnění daňových výdajů.

Text vysvětluje mnohé souvislosti spojené s pořízením a držbou nemovité věci ať už za účelem pronájmu, ubytování, podnikání či třeba jejich budoucího prodeje. Neopomíná zásahy do nemovitých věcí charakteru oprav či technického zhodnocení, tvorbu rezerv na jejich opravy. Vedle dopadů do daně z příjmů fyzických osob popisuje pro plátce daně z přidané hodnoty dopady do této daně, všímá si i splnění povinností poplatníků daně z nemovitých věcí.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob – občané vlastnící nemovité věci, podnikatelé, pronajímatelé, ubytovatelé tak naleznou v textu publikace odpovědi na svá zjištění při zkoumání daňových povinností či přímo naleznou na své otázky odpovědi. Obsahuje tak většinu zásadních oblastí, se kterými se mohou v této problematice setkat. 
Publikace je určena všem, kteří hledají odpověď na otázku zdanění příjmů plynoucích z titulu vlastnictví nemovitých věcí.
autor: Miloslav Hnátek; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 18. 1. 2023, 212 stran
ISBN: 978-80-9073-989-5

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
1. Vymezení pojmu nemovitá věc, nájem, podnájem - str. 8
1.1. Základní vymezení nemovité věci v občanském zákoníku - str. 8
1.2. Nemovitá věc v daňových předpisech - str. 10
1.3. Vymezení nájmu v občanském zákoníku, pacht, daňové souvislosti - str. 11
1.4. Vymezení podnájmu - str. 15
2. Nabytí nemovité věci v daňových souvislostech - str. 18
3. Prodej nemovité věci - str. 22
3.1. Osvobození příjmu z prodeje nemovité věci fyzickou osobou - str. 22
3.2. Osvobození příjmů z prodeje družstevního bytu - str. 35
3.3. Náhrada (odstupné) za uvolnění bytu a podmínky pro osvobození - str. 38
3.4. Způsob zdanění příjmů z prodeje nemovité věci a z prodeje družstevního bytu - str. 40
3.5. Oznamování osvobozených příjmů - str. 45
4. Nájem - str. 52
4.1. Zdaňování příjmů z nájmu nemovité věci - str. 52
4.2. Způsob uplatňování výdajů při nájmu - str. 56
4.2.1. Prokázané daňové výdaje spojené s nájmem - str. 57
4.2.2. Paušální výdaje - str. 63
4.3. Příjmy ze spoluvlastnictví nemovité věci - str. 65
4.4. Příjmy z nemovité věci ve společném jmění manželů - str. 67
5. Nemovitá věc sloužící podnikání fyzické osoby - str. 72
5.1. Podnikání v nemovité věci, nájem nemovité věci zařazené v obchodním majetku - str. 72
5.2. Způsob uplatňování výdajů při podnikání - str. 75
5.2.1. Prokázané daňové výdaje při podnikání v nemovité věci - str. 76
5.2.2. Paušální výdaje - str. 77
5.2.3. Paušální daň - str. 79
5.3. Srovnání zdanění příjmů z nájmu (§ 9) a příjmů z nájmu nemovité věci zahrnuté v obchodním majetku podnikatele (§ 7) - str. 85
5.4. Způsob zdanění příjmů z prodeje nemovité věci a z prodeje družstevního bytu zařazených v obchodním majetku podnikatele - str. 90
6. Nájem nemovité věci anebo poskytování ubytovací služby - str. 94
6.1. Vymezení ubytovací služby, sdílené ubytování - str. 94
6.2. Nájem anebo ubytovací služba; judikatura, kterou je dobré znát - str. 96
6.3. Daňové povinnosti ubytovatele - str. 102
7. Nemovitá věc jako hmotný majetek a jeho uplatnění v základu daně - str. 107
7.1. Vymezení hmotného majetku, nemovitý hmotný majetek - str. 107
7.2. Pořízení nemovité věci – vstupní cena pro daňové odpisování - str. 110
7.3. Odpisování nemovitých věcí - str. 114
7.4. Opravy a technické zhodnocení nemovité věci - str. 123
7.5. Tvorba daňových rezerv na opravy - str. 130
8. Daňová ztráta z pronájmu nebo z podnikání a její uplatnění - str. 135
9. Úroky z úvěru na financování bytových potřeb jako nezdanitelná část základu daně - str. 139
10. Darování a dědění nemovité věci - str. 153
10.1. Darování a dědění v občanském zákoníku - str. 153
10.2. Darování a dědění nemovité věci a daň z příjmů fyzických osob - str. 156
10.3. Zhodnocení daňových souvislostí darování nebo dědění nemovité věci - str. 160
10.4. Darovaná nebo děděná nemovitá věc v podnikání nebo pronajímaná - str. 163
10.5. Zdaňování příjmů z prodeje nemovité věci nabyté darem nebo děděním - str. 165
11. Daň z přidané hodnoty - str. 171
12. Daň z nemovitých věcí - str. 191
13. Povinnosti poplatníka v souvislosti se zdanitelnými příjmy z nemovité věci - str. 199
13.1. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 199
13.2. Placení záloh na daň z příjmů fyzických osob - str. 204
13.3. Správa daní – registrace, elektronická podání, portál moje daně, sankce - str. 206

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer, a. s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny zemědělských pozemků. Nově bylo zařazeno nové rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.