Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu.

První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování služeb, provádění úprav v bytě, odstraňování škod, chov zvířat, podnájem, následky smrti nájemce či pronajímatele, skončení nájmu, výpovědní důvody, vyklizení bytu, možnosti soudního přezkumu a další. Rozebírá také nájem služebních bytů a bytů zvláštního určení pro osoby se znevýhodněním.

Druhá část se věnuje problematice bydlení manželů.

Třetí část se zabývá jednotlivými aspekty bytového družstva, jak je upraveno v zákoně o obchodních korporacích.

Závěrečná kapitola pojednává o podpoře dostupného bydlení.

Kniha je určena především nájemcům, pronajímatelům, členům a orgánům bytových družstev a rovněž realitním makléřům.
autoři: Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 2. 2022, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-564-7

Cena: 430 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

I. Bydlení v nájmu - str. 13
1. Přechodná ustanovení – nájemní smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 - str. 14
2. Uzavírání nájemní smlouvy - str. 16
2.1 Nájem bytu k rekreačním, krátkodobým a k jiným účelům - str. 20
2.2 Trvání nájmu - str. 22
2.3 Nájem bez písemné nájemní smlouvy - str. 23
3. Zakázaná ujednání - str. 26
4. Nájem bytu družstevního nebo bytu právnické osoby - str. 28
5. Odevzdání bytu po uzavření smlouvy - str. 30
5.1 Rozestavěný byt - str. 32
5.2 Byt k nastěhování - str. 33
5.3 Odmítnutí se nastěhovat - str. 34
5.4 Nájemné, když se nájemce nenastěhuje - str. 36
6. Nájemné je především věcí dohody - str. 37
6.1 Zajišťování služeb spojených s bydlením - str. 39
6.2 Rozúčtování služeb - str. 40
6.3 Vyúčtování, přeplatek a nedoplatek - str. 43
6.4 Zvyšování nájemného - str. 45
6.5 Není sjednána dohoda o zvyšování nájemného - str. 47
6.6 Co to je obvyklé a srovnatelné nájemné - str. 52
6.7 Zvyšování nájemného stanoveného podle dřívější právní úpravy v 54
6.8 Zvyšování nájemného po úpravách domu nebo bytu - str. 55
6.9 Placení nájemného - str. 57
6.10 Uložení nájemného v případě sporu - str. 59
6.11 Útulek pro osobu s nebezpečnými vlastnostmi - str. 61
7. Jistota neboli kauce a smluvní pokuta - str. 62
7.1 Vrácení jistoty - str. 65
8. Práva a povinnosti stran - str. 67
8.1 V bytě lze i pracovat - str. 68
8.2 Náležitý pořádek a obvyklá pravidla - str. 70
8.3 Rozumné pokyny - str. 72
8.4 Byt způsobilý k užívání - str. 73
8.5 Chov zvířat v bytě - str. 75
9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu - str. 78
9.1 Kdy nájemce musí a kdy nemusí dát souhlas s úpravami - str. 78
9.2 I když bez souhlasu nájemce, nikoliv však bez povinností pronajímatele - str. 81
9.3 Lhůty nezbytné k zahájení prací - str. 83
9.4 Nevyklizení bytu nájemcem - str. 83
9.5 Důležité: zanikne-li byt, zanikne i nájem - str. 84
9.6 Co když nájemce odmítne byt vyklidit - str. 85
9.7 Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami prováděnými nájemcem - str. 86
9.8 Placení oprav a běžné údržby v bytě - str. 89
10. Odstraňování poškození nebo vad - str. 91
11. Předpokládaná nepřítomnost nájemce v bytě - str. 95
12. Společný nájem - str. 99
13. Domácnost nájemce - str. 101
13.1 Oznámení o počtu osob v domácnosti - str. 103
14. Podnájem - str. 107
15. Následky smrti nájemce – přechod nájmu - str. 112
15.1 Přechod nájmu – zákon dává přednost potomkům - str. 117
15.2 Jistota od toho, na koho přešel nájem - str. 118
15.3 Vrácení předplaceného nájmu po přechodu nájmu - str. 118
15.4 Dědění nájmu - str. 119
15.5 Vypovězení nájmu dědice - str. 122
15.6 Není-li dědic znám, má pronajímatel právo byt vyklidit - str. 123
15.7 Uložení věcí v bytě se nacházejících - str. 124
16. Skončení nájmu - str. 125
16.1 Obnovení nájmu - str. 126
16.2 Výpověď z nájmu - str. 128
16.3 Poučení o námitkách a žalobě - str. 129
16.4 Výpověď daná nájemcem - str. 131
16.5 Výpovědní důvody pronajímatele - str. 132
16.6 Výpověď z důvodu potřeby bytu pronajímatelem - str. 137
16.7 Obrana proti zneužití výpovědního důvodu - str. 138
16.8 Pronajímatel vyklizený byt opravuje - str. 140
16.9 Výpověď bez výpovědní doby – okamžité vyklizení bytu - str. 140
16.10 Výzva před podáním výpovědi a odůvodnění výpovědi - str. 142
16.11 Koronavirus a omezení výpovědi pronajímatele - str. 145
17. Přezkoumání výpovědi soudem - str. 146
17.1 Doručení (dojití) výpovědi - str. 147
17.2 Žaloba proti výpovědi - str. 148
17.3 Vystěhování nájemce před rozhodnutím soudu o žalobě na přezkum oprávněnosti výpovědi - str. 152
17.4 Zpětvzetí výpovědi - str. 153
18. Odevzdání bytu pronajímateli a opuštění bytu - str. 153
18.1 Jak to je se stavem bytu při předávání pronajímateli - str. 155
18.2 Co je připevněno ke zdi - str. 157
18.3 Věci zanechané v bytě nájemcem - str. 159
18.4 Placení za užívání po skončení nájmu - str. 160
19. Nájem služebního bytu - str. 161
19.1 Skončení nájmu služebního bytu - str. 162
20. Nájem bytu zvláštního určení - str. 165
II. Bydlení manželů - str. 167
1. Rodinná domácnost - str. 168
2. Bydlení v bytě (domě) jednoho z manželů - str. 170
2.1 Omezení vlastnických práv při společném bydlení - str. 171
2.2 Ohrožení bydlení - str. 172
3. Společný nájem manželů - str. 174
3.1 Omezení nájemních práv při společném bydlení - str. 176
3.2 Manželé se mohou (písemně) dohodnout i jinak - str. 177
3.3 Dohoda nesmí ohrozit nezletilé děti - str. 177
3.4 Předběžná opatrnost - str. 178
4. Bydlení po zániku manželství smrtí jednoho manžela - str. 179
4.1 Manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů a manželé bydleli v nájmu - str. 179
4.2 Manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů a manželé bydleli ve vlastním bytě - str. 180
5. Bydlení po zániku manželství rozvodem - str. 183
5.1 Manželství zaniklo rozvodem a manželé měli k bytu společné právo - str. 183
5.2 Rozhodnutí soudu o bydlení rozvedených manželů - str. 184
5.3 Rozhodnutí soudu o náhradě a vyklizení bytu - str. 185
5.4 Právo na bydlení založené rozhodnutím soudu - str. 187
5.5 Manželství zaniklo rozvodem a manželé neměli k bytu stejná práva - str. 188
III. Bydlení v bytovém družstvu - str. 189
1. Bytové družstvo a družstevní byt - str. 191
2. Zákaz změny povahy družstva - str. 193
3. Stanovy bytového družstva - str. 193
4. Členství v bytovém družstvu - str. 196
5. Nájem družstevního bytu - str. 199
6. Nájem družstevního bytu manžely - str. 200
7. Vyloučení člena z bytového družstva - str. 202
8. Rozdělení družstevního podílu - str. 205
9. Podíl člena na ztrátách družstva - str. 206
10. Vypořádací podíl - str. 207
11. Omezení hospodaření bytového družstva - str. 208
12. Samospráva bytového družstva - str. 210
13. Likvidace bytového družstva - str. 213
IV. Sociální podpora dostupného bydlení - str. 215
1. Příspěvek na bydlení - str. 216
2. Doplatek na bydlení - str. 218
3. Koncepce sociálního bydlení - str. 220
Použitá literatura - str. 223
Seznam použitých zkratek - str. 224

Další nabídka k tématu

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 220 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 735 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Smluvní režim výkonu funkce

Smluvní režim výkonu funkce

Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.