Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání

Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním úrazem či nemocí z povolání jsou proto velmi důležitou součástí právní úpravy.

Expertky na pracovní právo se v publikaci zaměřují nejen na teoretická východiska, ale předkládají čtenáři také přehled druhů náhrad a dalších právních důsledků souvisejících s náhradou újmy na zdraví. Výklad je bohatě prokládán odkazy na judikaturu a čerpá také ze zkušeností dalších odborníků z praxe.

autoři: Kateřina Demlová, Margerita Vysokajová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 6. 9. 2022, 244 stran
ISBN: 978-80-7676-296-1

Cena: 755 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorkách - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod - str. XIII
1 Koncepce povinnosti k náhradě újmy - str. 1
1.1 Koncepce povinnosti k náhradě újmy v pracovním právu - str. 3
1.2 Principy povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolánív4
2 Historický exkurs - str. 11
2.1 Od středověku po zákon č. 1/1888 ř. z., o pojišťování dělníků pro případ úrazu - str. 11
2.2 Zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění - str. 13
2.3 Právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 1. 1. 1957 do 1. 2. 1962 - str. 15
2.4 Zákon č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání - str. 18
2.5 Zákon č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 23
2.6 Právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 1. 1. 1966 do 31. 12. 2006 - str. 27
2.6.1 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce - str. 27
2.6.2 Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení  společenského uplatnění - str. 30
2.7 Zákoník práce a zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - str. 31
3 Subjekty povinnosti k náhradě újmy - str. 33
3.1 Obecná východiska - str. 33
3.2 Zaměstnanec - str. 34
3.3 Zaměstnavatel - str. 36
3.4 Třetí osoby - str. 38
4 Předpoklady povinnosti k náhradě újmy - str. 39
4.1 Újma - str. 39
4.1.1 Pojem újma - str. 39
4.1.2 Vznik újmy - str. 45
4.1.3 Způsob a rozsah náhrady újmy - str. 45
4.2 Pracovní úraz - str. 50
4.2.1 Poškození zdraví a smrt zaměstnance - str. 50
4.2.2 Nezávislost na vůli zaměstnance - str. 52
4.2.3 Krátkodobé, náhlé a násilné působení zevních vlivů - str. 53
4.2.4 Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s plněním pracovních úkolů - str. 56
4.2.4.1 Plnění pracovních úkolů - str. 56
4.2.4.2 Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů - str. 60
4.2.4.3 Pracovní cesta - str. 64
4.2.4.4 Úraz na cestě do zaměstnání - str. 66
4.2.4.5 Home-office - str. 68
4.3 Nemoc z povolání - str. 69
4.3.1 Podmínky vzniku nemoci z povolání - str. 70
4.3.2 Určení odpovědného zaměstnavatele - str. 71
4.3.3 Posuzování nemocí z povolání - str. 72
4.3.4 Ohrožení nemocí z povolání - str. 76
4.3.5 Nemoci spojené s prací - str. 77
4.3.6 Aktuální problematika nemocí z povolání - str. 77
4.4 Nejasné a hraniční případy pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 80
4.5 Příčinná souvislost - str. 81
4.6 Zavinění - str. 86
5 Liberace - str. 89
5.1 Porušení bezpečnostních pravidel - str. 89
5.2 Zneužití návykových látek - str. 97
5.3 Lehkomyslnost - str. 100
5.4 Vyloučení liberace - str. 102
6 Zákonné pojištění povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy - str. 105
6.1 Vývoj pojištění povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy - str. 105
6.2 Obsah pojištění povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy - str. 107
6.3 Absence pojistného krytí - str. 111
7 Druhy náhrad - str. 115
7.1 Druhy náhrad při pracovním úrazu či nemoci z povolání s neletálními následky - str. 116
7.1.1 Náhrada za ztrátu na výdělku - str. 117
7.1.1.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 119
7.1.1.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity - str. 121
7.1.2 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 132
7.1.3 Náhrada věcné škody - str. 133
7.1.4 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění - str. 135
7.1.5 Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance - str. 141
7.2 Druhy náhrad při pracovním úrazu či nemoci z povolání s letálními následky - str. 142
7.2.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - str. 143
7.2.2 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem - str. 143
7.2.3 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - str. 144
7.2.4 Náhrada věcné škody - str. 145
7.2.5 Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých - str. 145
7.3 Průměrný výdělek - str. 148
7.4 Projednání náhrady újmy - str. 151
7.5 Změna poměrů - str. 152
7.6 Valorizace - str. 154
8 Další vybrané právní důsledky pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 157
8.1 Převedení na jinou práci a rozvázání pracovního poměru - str. 157
8.2 Vyšetřovací, oznamovací a evidenční povinnosti - str. 159
8.3 Promlčení - str. 160
8.4 Vybraná specifika soudního řízení - str. 162
8.5 Regresní nároky - str. 163
8.6 Specifika agenturního zaměstnávání - str. 165
8.7 Náhrada újmy způsobená zásahem do osobnostních práv - str. 166
8.8 Další vybraná specifika - str. 168
9 Komparace vybraných aspektů s občanskoprávní úpravou - str. 169
9.1 Dvoukolejnost náhrady újmy - str. 169
9.2 Komparace úpravy náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění - str. 170
9.2.1 Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví - str. 172
9.2.2 Vývoj v pracovním právu po zrušení náhradové vyhlášky - str. 175
9.3 Cesta ke sjednocení? - str. 180
10 Právní úprava de lege ferenda - str. 187
Přílohy - str. 192
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 200
Věcný rejstřík - str. 228

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.