Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží i v problematice náhrady mzdy.

Zásadní změny právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění

V průběhu roku 2018 a v roce 2019 k takovým zásadním změnám právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění dochází. Významná změna například nastává s účinností od 1. 7. 2019, kdy se ruší tzv. karenční doba a zaměstnavatelé budou zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Zohledňuje aktuální legislativní stav

Autoři této publikace předkládají s ohledem na výše označené změny především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, tuto praktickou a přehlednou odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku v poslední době došlo nebo v krátké době dojde. Z oblasti nemocenského pojištění jsou zdůrazněny ty změny, které mají přímou vazbu na náhradu mzdy.

Kniha šitá na míru pro praxi

Cílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy a úpravy nemocenského pojištění.

Aktuálnost publikace pro rok 2019

Tato kniha je svým výkladem aktuální pro rok 2019, a to ve znění změn provedených k 1. 7. tohoto roku.

autoři: Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, 176 stran
ISBN: 978-80-7554-223-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Nejčastěji používané zkratky - str. 6
Úvod - str. 7
Část první – Nemocenské pojištění
I. Zaměstnanci - str. 12
1. Pojem „zaměstnanec- str. 13
1.1 Pracovní vztahy - str. 13
1.2 Další podmínky pro zařazení mezi zaměstnance - str. 15
II. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců - str. 23
1. Podmínky účasti na nemocenském pojištění - str. 24
1.1 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání ostatního - str. 24
1.2 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání malého rozsahu - str. 26
1.3 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce - str. 31
2. Vznik, trvání a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců v některých případech - str. 34
2.1 Zaměstnanci v pracovním poměru - str. 34
2.2 Bezprostředně navazující pracovněprávní vztahy - str. 34
2.3 Změna zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu a naopak - str. 36
III. Nemocenské - str. 39
1. Podmínky nároku na nemocenské - str. 39
2. Podmínky pro nárok na poskytování nemocenského- str. 42
3. Podpůrčí doba pro nemocenské - str. 49
3.1 Podpůrčí doba při dočasné pracovní neschopnosti - str. 50
3.2 Podpůrčí doba při karanténě - str. 52
3.3 Podpůrčí doba poživatele důchodu - str. 53
3.4 Informace o podpůrčí době - str. 54
IV. Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 55
1. Dočasná pracovní neschopnost - str. 55
1.1 Obecné zásady dočasné pracovní neschopnosti - str. 55
1.2 Vznik dočasné pracovní neschopnosti - str. 56
1.3 Skončení dočasné pracovní neschopnosti - str. 57
2. Karanténa - str. 58
V. Uplatňování nároku na nemocenské a jeho výplatu – tiskopisy - str. 60
1. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - str. 60
2. Potvrzení o nařízení karantény - str. 70
VI. Práva a povinnosti v souvislosti s uznáváním dočasné pracovní neschopnosti - str. 78
1. Práva zaměstnavatelů v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců - str. 78
2. Povinnosti zaměstnanců v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti - str. 78
3. Úkoly OSSZ při posuzování zdravotního stavu - str. 81
4. Práva a povinnosti v souvislosti s kontrolou dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 82
5. Úhrada výdajů na nemocenské - str. 85
Část druhá – Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
I. Obecně k finančnímu zabezpečení zaměstnanců v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 88
II. Podmínky pro vznik práva na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce a na její poskytování při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 96
1. Podmínka účasti zaměstnance na nemocenském pojištění - str. 99
2. Právo na náhradu mzdy - str. 105
3. Právo na poskytování náhrady mzdy
a nárok na výplatu nemocenského - str. 107
III. Období, v němž náhrada mzdy přísluší, a dny (resp. směny), za které se náhrada mzdy poskytuje - str. 109
1. Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 109
2. Dny (směny), za které se náhrada mzdy poskytuje, a karenční doba, po kterou výplata náhrady mzdy nepřísluší podle právní úpravy do 30. června 2019, a po jejím zrušení od 1. července 2019 - str. 112
3. Příklady určení pořadí jednotlivých směn v rámci období
prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 114
3.1 Podle právní úpravy do 30. června 2019 (před zrušením karenční doby) - str. 114
3.2 Podle právní úpravy od 1. července 2019 (po zrušení karenční doby) - str. 119
4. Určení směn pro účely náhrady mzdy ve zvláštních případech - str. 119
4.1 Zaměstnanci s pružným rozvržením pracovní doby- str. 120
4.2 Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele a pracovní dobu si rozvrhují sami - str. 123
4.3 Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti - str. 124
4.4 Zaměstnanci drážní dopravy pracující letmo - str. 126
IV. Ostatní podmínky rozhodné pro poskytování náhrady mzdy - str. 128
V. Problematika souběhu dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci podle § 191 ZP - str. 141
1. Dočasná pracovní neschopnost a mateřská (rodičovská) dovolená - str. 141
2. Dočasná pracovní neschopnost a ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti - str. 143
VI. Výše náhrady mzdy a její výpočet (základní a zvýšená náhrada) - str. 145
1. Náhrada mzdy v základní výši - str. 145
2. Příklady výpočtu náhrady mzdy v základní výši podle § 192 odst. 2 ZP v roce 2019 - str. 149
3. Možnost zvýšení náhrady mzdy a její poskytnutí i během karenční doby před jejím zrušením k 1. červenci 2019 - str. 152
VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s náhradou mzdy - str. 156
1. Práva a povinnosti v souvislosti s dodržováním režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 156
2. Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a důsledky z toho vyplývající pro zaměstnance - str. 163
3. Uplatňování práva na náhradu mzdy, splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 167
4. Vliv poskytování náhrady mzdy na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 171

Další nabídka k tématu

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

ÚZ č. 1528 - Sociální pojištění 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Ke změnám došlo u všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.