Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží i v problematice náhrady mzdy.

Zásadní změny právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění

V průběhu roku 2018 a v roce 2019 k takovým zásadním změnám právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění dochází. Významná změna například nastává s účinností od 1. 7. 2019, kdy se ruší tzv. karenční doba a zaměstnavatelé budou zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Zohledňuje aktuální legislativní stav

Autoři této publikace předkládají s ohledem na výše označené změny především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, tuto praktickou a přehlednou odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku v poslední době došlo nebo v krátké době dojde. Z oblasti nemocenského pojištění jsou zdůrazněny ty změny, které mají přímou vazbu na náhradu mzdy.

Kniha šitá na míru pro praxi

Cílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy a úpravy nemocenského pojištění.

Aktuálnost publikace pro rok 2019

Tato kniha je svým výkladem aktuální pro rok 2019, a to ve znění změn provedených k 1. 7. tohoto roku.

autor: Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, 176 stran
ISBN: 978-80-7554-223-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Nejčastěji používané zkratky - str. 6
Úvod - str. 7
Část první – Nemocenské pojištění
I. Zaměstnanci - str. 12
1. Pojem „zaměstnanec- str. 13
1.1 Pracovní vztahy - str. 13
1.2 Další podmínky pro zařazení mezi zaměstnance - str. 15
II. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců - str. 23
1. Podmínky účasti na nemocenském pojištění - str. 24
1.1 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání ostatního - str. 24
1.2 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání malého rozsahu - str. 26
1.3 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce - str. 31
2. Vznik, trvání a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců v některých případech - str. 34
2.1 Zaměstnanci v pracovním poměru - str. 34
2.2 Bezprostředně navazující pracovněprávní vztahy - str. 34
2.3 Změna zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu a naopak - str. 36
III. Nemocenské - str. 39
1. Podmínky nároku na nemocenské - str. 39
2. Podmínky pro nárok na poskytování nemocenského- str. 42
3. Podpůrčí doba pro nemocenské - str. 49
3.1 Podpůrčí doba při dočasné pracovní neschopnosti - str. 50
3.2 Podpůrčí doba při karanténě - str. 52
3.3 Podpůrčí doba poživatele důchodu - str. 53
3.4 Informace o podpůrčí době - str. 54
IV. Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 55
1. Dočasná pracovní neschopnost - str. 55
1.1 Obecné zásady dočasné pracovní neschopnosti - str. 55
1.2 Vznik dočasné pracovní neschopnosti - str. 56
1.3 Skončení dočasné pracovní neschopnosti - str. 57
2. Karanténa - str. 58
V. Uplatňování nároku na nemocenské a jeho výplatu – tiskopisy - str. 60
1. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - str. 60
2. Potvrzení o nařízení karantény - str. 70
VI. Práva a povinnosti v souvislosti s uznáváním dočasné pracovní neschopnosti - str. 78
1. Práva zaměstnavatelů v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců - str. 78
2. Povinnosti zaměstnanců v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti - str. 78
3. Úkoly OSSZ při posuzování zdravotního stavu - str. 81
4. Práva a povinnosti v souvislosti s kontrolou dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 82
5. Úhrada výdajů na nemocenské - str. 85
Část druhá – Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
I. Obecně k finančnímu zabezpečení zaměstnanců v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 88
II. Podmínky pro vznik práva na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce a na její poskytování při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 96
1. Podmínka účasti zaměstnance na nemocenském pojištění - str. 99
2. Právo na náhradu mzdy - str. 105
3. Právo na poskytování náhrady mzdy
a nárok na výplatu nemocenského - str. 107
III. Období, v němž náhrada mzdy přísluší, a dny (resp. směny), za které se náhrada mzdy poskytuje - str. 109
1. Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 109
2. Dny (směny), za které se náhrada mzdy poskytuje, a karenční doba, po kterou výplata náhrady mzdy nepřísluší podle právní úpravy do 30. června 2019, a po jejím zrušení od 1. července 2019 - str. 112
3. Příklady určení pořadí jednotlivých směn v rámci období
prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 114
3.1 Podle právní úpravy do 30. června 2019 (před zrušením karenční doby) - str. 114
3.2 Podle právní úpravy od 1. července 2019 (po zrušení karenční doby) - str. 119
4. Určení směn pro účely náhrady mzdy ve zvláštních případech - str. 119
4.1 Zaměstnanci s pružným rozvržením pracovní doby- str. 120
4.2 Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele a pracovní dobu si rozvrhují sami - str. 123
4.3 Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti - str. 124
4.4 Zaměstnanci drážní dopravy pracující letmo - str. 126
IV. Ostatní podmínky rozhodné pro poskytování náhrady mzdy - str. 128
V. Problematika souběhu dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci podle § 191 ZP - str. 141
1. Dočasná pracovní neschopnost a mateřská (rodičovská) dovolená - str. 141
2. Dočasná pracovní neschopnost a ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti - str. 143
VI. Výše náhrady mzdy a její výpočet (základní a zvýšená náhrada) - str. 145
1. Náhrada mzdy v základní výši - str. 145
2. Příklady výpočtu náhrady mzdy v základní výši podle § 192 odst. 2 ZP v roce 2019 - str. 149
3. Možnost zvýšení náhrady mzdy a její poskytnutí i během karenční doby před jejím zrušením k 1. červenci 2019 - str. 152
VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s náhradou mzdy - str. 156
1. Práva a povinnosti v souvislosti s dodržováním režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 156
2. Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a důsledky z toho vyplývající pro zaměstnance - str. 163
3. Uplatňování práva na náhradu mzdy, splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 167
4. Vliv poskytování náhrady mzdy na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 171

Další nabídka k tématu

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2021

Zákoník práce s výkladem 2021

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2021

Zákoník práce s komentářem 2021

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Dnem 1. ledna 2021 nabyla odložené účinnosti další významná část novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se nově počítá v hodinách, zavedení nového institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení ...

Cena: 989 KčKOUPIT

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení; menší ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 1 950 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.