Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nad vymezením závislé práce

Nad vymezením závislé práce

Monografie reaguje na probíhající diskuse o vymezení závislé práce, podpořené i současně diskutovanou novelou zákona o zaměstnanosti, která stávající definici závislé práce doplňuje. Jejím cílem není komplexně pojednat o institutu závislé práce ve všech jeho souvislostech. Monografie se naopak zabývá aktuálními otázkami, které jsou s vymezením závislé práce spojeny.

Předmětem této knihy jsou jak úvahy o potřebě redefinice závislé práce, včetně možností zahraniční inspirace, tak i analýza konkrétních institutů, které jsou z pohledu vymezení závislé práce problematické. Důvodem může být jednak snížená ochrana zaměstnance, který závislou práci koná (jako je tomu u prekérního zaměstnání), jednak i to, že je sporné, zda se o závislou práci vůbec jedná.

Monografie tak zkoumá poměrně nové instituty sdílené ekonomiky, digitálních platforem a crowdsourcingu, věnuje se však také odlišnostem v postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných či právnímu postavení studentů vysokých škol konajících odborné praxe. Zabývá se i zmiňovaným prekérním zaměstnáváním v podobě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mírou, do jaké toto zaměstnávání naplňuje znaky závislé práce. Monografie pojednává rovněž o nelegální práci a jejích odpovědnostních důsledcích, o problematice faktického pracovního poměru a tzv. práce na zkoušku a jejich dopadech v případě pracovního úrazu.

autoři: Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 31. 8. 2023, 136 stran
ISBN: 978-80-7676-593-1

Cena: 275 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod - str. XI
1 Úvahy nad (ne)zbytností redefinice nelegální práce - str. 1
1.1 Pojem závislé a nelegální práce - str. 1
1.2 Redefinice nelegální práce aneb „komu tím prospějete“? - str. 6
1.3 Geneze závěrů o nutnosti soustavnosti výkonu závislé práce - str. 7
1.4 Dopady do praxe inspekce práce, návrhy novelizace zákona o zaměstnanosti aneb stávající definici „dáváme rok, maximálně dva roky“? - str. 8
1.5 Zhodnocení schváleného podnětu a znění novelizačního návrhu - str. 9
1.6 Dílčí shrnutí - str. 13
2 Německý příklad boje proti nelegální práci lepším legislativním vymezením závislé práce - str. 15
2.1 Německo – inspirace pro českou právní úpravu - str. 15
2.2 Legislativní vymezení závislé práce v německém občanském a sociálním zákoníku - str. 16
2.2.1 Návrh § 611a BGB z roku 2015 - str. 18
2.2.2 Vymezení zaměstnance v SGB IV - str. 19
2.2.3 Schválené znění § 611a odst. 1 BGB - str. 20
2.3 Právní úprava nelegální práce - str. 23
2.3.1 Porušení zákonného zákazu při nelegální práci - str. 24
2.3.2 Kontrolní orgány v oblasti nelegálního zaměstnávání a preventivní opatření - str. 25
2.4 Dílčí shrnutí - str. 26
3 Pracovněprávní odpovědnostní důsledky umožnění nelegální práce - str. 29
3.1 Vedoucí zaměstnanci a péče řádného hospodáře - str. 30
3.2 Umožnění nelegální práce (závislé práce mimo základní pracovněprávní vztah) a jeho důsledky - str. 33
3.3 Odpovědnost vedoucího zaměstnance v pozici statutárního zástupce za umožnění výkonu nelegální práce - str. 34
3.4 Dílčí shrnutí - str. 37
4 Závislá práce při výkonu prekérních zaměstnání - str. 39
4.1 Závislá práce - str. 39
4.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 41
4.2.1 Závislá práce v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 42
4.3 Budoucnost dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 45
5 Výkon závislé práce v rámci faktického pracovního poměru, výkon „práce na zkoušku“ a některé související aspekty - str. 47
5.1 Vymezení faktického pracovního poměru a důsledky pracovního úrazu „zaměstnance“ - str. 47
5.1.1 Charakteristika faktického pracovního poměru - str. 47
5.1.2 Důsledky pracovního úrazu zaměstnance, k němuž došlo v rámci faktického pracovního poměru - str. 49
5.2 Vymezení „práce na zkoušku“ a důsledky pracovního úrazu zaměstnance - str. 50
5.2.1 Charakteristika „práce na zkoušku“ - str. 50
5.2.2 Důsledky pracovního úrazu zaměstnance, k němuž došlo v rámci práce na zkoušku - str. 52
5.3 Dílčí shrnutí - str. 52
6 K vymezení pojmu závislé práce v kontextu práce přes digitální platformu - str. 55
6.1 Úvodní poznámky - str. 55
6.2 K pojmu sdílené ekonomiky - str. 56
6.3 Návrh směrnice - str. 58
6.4 Dílčí shrnutí - str. 61
7 Crowdsourcing v kontextu závislé práce - str. 63
7.1 Pojem crowdsourcingu - str. 63
7.2 Proč je tak obtížné crowdsourcing a crowdworking uchopit? - str. 64
7.3 Crowdsourcing a crowdworking v kontextu závislé práce - str. 65
7.4 Crowdsourcing, crowdworking v judikatuře - str. 68
7.5 Dílčí shrnutí - str. 69
8 Odborné praxe a stáže studentů vysokých škol v kontextu závislé práce - str. 71
8.1 Úvodní poznámky - str. 71
8.2 Odborná praxe, která je součástí studijního programu na vysoké škole - str. 72
8.2.1 Zákon o vysokých školách jako lex specialis - str. 73
8.2.2 Praxe a znaky závislé práce - str. 74
8.2.3 Odměna - str. 77
8.3 Praxe (stáž), která není součástí studijního programu na vysoké škole - str. 79
8.4 Praxe jako součást studia na vysoké škole - str. 80
8.5 Dílčí shrnutí - str. 83
9 Zaměstnanci a OSVČ pracující v kancelářích – faktické a právní rozdíly - str. 85
9.1 Úvodní poznámky - str. 85
9.2 Vyčleňování výkonu některých činností - str. 87
9.3 Veřejný zájem - str. 88
9.4 Rozlišení závislé a nelegální práce - str. 90
9.5 Kritéria pomáhající rozlišit výkon závislé a samostatné práce - str. 92
9.6 Návrh nové legislativy - str. 93
9.7 Dílčí shrnutí - str. 95
10 Závislá činnost jako zdroj příjmů fyzických osob aneb když jeden termín neznamená vždy totéž - str. 97
10.1 Úvodní poznámky - str. 97
10.2 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 97
10.3 Závislá činnost a její význam pro posouzení existence švarcsystému - str. 98
10.4 Závislá činnost a příjmy za práci společníků - str. 100
10.5 Dílčí shrnutí - str. 102
11 Role vedoucích zaměstnanců při rozhodování obchodní korporace a jejím zastupování - str. 105
11.1 Vnitřní a vnější působnost v kapitálové společnosti - str. 105
11.2 Vnitřní a vnější působnost vedoucích zaměstnanců - str. 108
11.2.1 Vnitřní působnost - str. 108
11.2.2 Vnější působnost - str. 109
11.3 Dílčí shrnutí - str. 110
12 Role a odpovědnost vedoucích zaměstnanců v akciových společnostech pohledem korporačního práva - str. 113
12.1 Úvodní poznámky - str. 113
12.2 Vedoucí zaměstnanec jako faktický/stínový vedoucí - str. 114
12.3 Vedoucí zaměstnanec jako skutečný majitel - str. 117
12.4 Dílčí shrnutí - str. 118
Závěr - str. 119
Abstrakt - str. 120
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 121

Další nabídka k tématu

Zákon o zaměstnanosti - Komentář

Zákon o zaměstnanosti - Komentář

Jaroslav Stádník, Michal Kadlec, Jeroným Dekan, Petr Seidl, Monika Pastorková, Aleš Kalvoda - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je ústředním předpisem pro regulaci státní politiky zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. Patří k velmi dynamickým předpisům, reagujícím nejen na evropskou legislativu, ale i na aktuální politickou situaci. Předkládaný komentář proto ...

Cena: 2 215 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.