Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2022 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn.

Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory.

Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.

autor: Václav Vybíhal a kolektiv; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2022, 480 stran
ISBN: 978-80-2713-592-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 8
1. Role mzdových účetních ve firmě - str. 9
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 17
2.1 Právní předpisy - str. 17
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 18
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 22
2.4 Změny pracovního poměru - str. 28
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 31
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 41
2.7 Pracovní doba - str. 42
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 60
2.9 Překážky v práci - str. 65
2.10 Zaměstnanost - str. 72
3. Mzdová problematika - str. 88
3.1 Právní předpisy - str. 88
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 90
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 93
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 110
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 114
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 120
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech - str. 121
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2021 a 2022 - str. 126
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 140
4.1 Právní předpisy - str. 140
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 140
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 143
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 148
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu - str. 152
4.6 Pojistné - str. 155
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 171
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 171
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 172
5.3 Poplatníci pojistného - str. 176
5.4 Vyměřovací základ - str. 178
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 186
5.6 Sankční platby - str. 186
6. Důchodové pojištění - str. 191
6.1 Právní předpisy - str. 191
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 191
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) - str. 197
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 199
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 210
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 214
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola - str. 214
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 218
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 248
7. Nemocenské pojištění - str. 250
7.1 Právní předpisy a charakteristika  - str. 250
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 250
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 259
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 260
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 261
7.6 Vyloučené dny - str. 264
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 264
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 279
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 281
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 282
7.11 Vyplácení dávek - str. 283
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 286
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 287
8.2 Funkční požitky - str. 289
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 289
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 290
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 291
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 292
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 298
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 298
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 304
8.10 Slevy na dani - str. 311
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 312
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) - str. 315
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 320
8.14 Sazba daně - str. 323
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 324
9.1 Právní předpisy  - str. 324
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) - str. 325
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 329
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 335
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 365
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 368
9.7 Paušalizace náhrad - str. 376
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 378
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 380
10.1 Právní předpisy - str. 380
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 381
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev  - str. 383
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 383
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 384
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 384
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 385
11. Státní sociální podpora - str. 388
11.1 Právní předpisy - str. 388
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 390
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 409
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 424
12.1 Právní předpisy - str. 424
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 424
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi  - str. 429
12.4 Nároky a způsob výplaty dávek státní pomoci v hmotné nouzi  - str. 435
13. Státní sociální péče - str. 436
13.1 Právní předpisy  - str. 436
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 437
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 442
13.4 Příspěvek na péči - str. 446
14. Přílohy - str. 450
Literatura - str. 479
Seznam použitých zkratek - str. 480

Další nabídka k tématu

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.