Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2021 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn.

Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku.

Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů. 
autor: Václav Vybíhal a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 4. 2021, 480 stran
ISBN: 978-80-2713-108-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str.  19
2.1 Právní předpisy - str. 19
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30 
2.5 Skončení pracovního poměru - str.   33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43
2.7 Pracovní doba - str.  44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 61
2.9 Překážky v práci - str. 66 
2.10 Zaměstnanost - str. 74
3. Mzdová problematika - str. 89
3.1 Právní předpisy - str. 89
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 91
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 93
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 110
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 114
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 121
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech - str. 122
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2020 a 2021 - str. 126
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 140
4.1 Právní předpisy - str. 140
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce  - str. 140
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 143
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 148
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu - str. 152
4.6 Pojistné - str. 155
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 171
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 171
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 171
5.3 Poplatníci pojistného - str.  176
5.4 Vyměřovací základ - str.  178
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str.  186
5.6 Sankční platby - str.  186
6. Důchodové pojištění - str. 190
6.1 Právní předpisy - str. 190
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str.  191
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) - str.  196
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 198
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str.  209
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 213
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola - str. 213
6.8 Dávky důchodového pojištění - str.  217
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 247
7. Nemocenské pojištění - str.  249
7.1 Právní předpisy a charakteristika - str.  249
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 249
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 258
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str.  259
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 260
7.6 Vyloučené dny - str.  263
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str.  263
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 277
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 279
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str.  280
7.11 Vyplácení dávek - str. 281
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str.  284
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str.  285
8.2 Funkční požitky - str.  287
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str.  287
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 288
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str.  289
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 290
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 296
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str.  296
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str.  301
8.10 Slevy na dani - str.  308
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 310
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) - str. 312
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 318
8.14 Sazba daně - str.  321
9. Náhrady cestovních výdajů - str.  322
9.1 Právní předpisy - str. 322
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) - str. 323
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str.  327
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str.  333
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str.  363
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str.  366
9.7 Paušalizace náhrad - str. 374
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str.  376
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 378
10.1 Právní předpisy - str.  378
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 379
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str. 381
3610.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str.  381
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 382
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str.  382
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str.  383
11. Státní sociální podpora - str.  386
11.1 Právní předpisy - str.  386
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str.  388
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 407
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 421
12.1 Právní předpisy - str.  421
12.2 Pojmový aparát dávek - str.  421
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 426
12.4 Nároky a způsob výplaty dávek státní pomoci v hmotné nouzi - str. 431
13. Státní sociální péče - str. 433
13.1 Právní předpisy - str.  433
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 433
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str.  437
13.4 Příspěvek na péči - str.  440
14. Přílohy - str.  445
15. Literatura - str.  474

Další nabídka k tématu

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.