Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2020 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn.

Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory.

Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů. 
autor: Václav Vybíhal a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, 472 stran
ISBN: 978-80-2711-032-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 19
2.1 Právní předpisy - str. 19
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43
2.7 Pracovní doba- str. 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 59
2.9 Překážky v práci - str. 63
2.10 Zaměstnanost - str. 71
3. Mzdová problematika - str. 86
3.1 Právní předpisy- str. 86
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 88
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 90
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 107
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 111
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 118
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých
dalších organizacích a orgánech - str. 119
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2019 a 2020 - str. 123
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 138
4.1 Právní předpisy - str. 138
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění),
volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 138
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 141
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 146
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu - str. 150
4.6 Pojistné - str. 153
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 169
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 169
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 169
5.3 Poplatníci pojistného - str. 174
5.4 Vyměřovací základ - str. 176
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 183
5.6 Sankční platby - str. 184
6. Důchodové pojištění - str. 188
6.1 Právní předpisy - str. 188
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění- str. 193
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) - str. 193
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 195
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 206
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 210
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola - str. 210
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 214
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU- str. 243
7. Nemocenské pojištění - str. 245
7.1 Právní předpisy a charakteristika- str. 245
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 245
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 254
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 255
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 256
7.6 Vyloučené dny - str. 259
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 259
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 273
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 275
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 276
7.11 Vyplácení dávek - str. 277
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 279
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 280
8.2 Funkční požitky - str. 282
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 282
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 283
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 284
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 285
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 291
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 292
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 297
8.10 Slevy na dani - str. 305
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 306
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) - str. 308
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 314
8.14 Solidární zvýšení daně 317
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 318
9.1 Právní předpisy - str. 318
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) - str. 319
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 323
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 329
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 358
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 361
9.7 Paušalizace náhrad - str. 369
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 371
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 373
10.1 Právní předpisy- str. 373
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 374
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str. 376
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 376
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 377
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 377
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 378
11. Státní sociální podpora - str. 381
11.1 Právní předpisy - str. 381
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 383
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 402
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 416
12.1 Právní předpisy- str. 416
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 416
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 421
12.4 Nároky a způsob výplaty dávek státní pomoci v hmotné nouzi- str. 426
13. Státní sociální péče - str. 428
13.1 Právní předpisy - str. 428
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 428
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 432
13.4 Příspěvek na péči - str. 435
14. Přílohy - str. 440
15. Literatura - str. 469

Další nabídka k tématu

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.