Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021.

Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou:
•dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny
•pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
•změny v přechodech práv a povinností v pracovněprávních vztazích
•vícesměnný pracovní režim
•příplatky za rozdělenou směnu
•sdílené pracovní místo
•nemocenské dávky
◦zvýšení redukční hranice a valorizace nemocenských dávek
◦peněžitá pomoc v mateřství
◦ošetřovné
◦„koronavirové“ ošetřovné a kompenzační bonus
◦vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
◦otcovská
◦dlouhodobé ošetřovné
•valorizace důchodů
•zvýšení minimální a zaručené mzdy
•diety a stravné
•stravenkový paušál
•změny v doručování písemností
•změny v počítání lhůt
•vysílání pracovníků
•zrušení superhrubé mzdy
•odstropování daňového bonusu


autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 3. 2021, 600 stran
ISBN: 978-80-7676-030-1

Cena: 875 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XIII
Přehled zkratek - str. XIV
Díl 1 Pracovnělékařská služba
Kapitola 1 Právní úprava - str. 1
Kapitola 2 Pracovnělékařské služby - str. 1
Kapitola 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky - str. 3
Kapitola 4 Financování pracovnělékařské služby - str. 5
Kapitola 5 Zvláštní právní úprava - str. 6
Kapitola 6 Vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci - str. 7
Kapitola 7 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům - str. 9
Kapitola 8 Kontroly a sankce - str. 9
Kapitola 9 (Dočasná) opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - str. 10
Díl 2 Přehled povinností zaměstnavatele
Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do zaměstnání - str. 13
Kapitola 2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního měsíce - str. 20
Kapitola 3 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu - str. 24
Kapitola 4 Povinnosti při ukončení kalendářního roku - str. 26
Kapitola 5 Povinnosti zaměstnavatele k vnějším orgánům - str. 29
Díl 3 Pracovní doba a doba odpočinku
Kapitola 1 Obecné vymezení - str. 31
Kapitola 2 Pracovní doba - str. 32
Kapitola 3 Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 44
Kapitola 4 Doba odpočinku - str. 46
Kapitola 5 Pracovní pohotovost - str. 49
Kapitola 6 Evidence (nejen) pracovní doby - str. 49
Díl 4 Dovolená
Kapitola 1 Definice a právní úprava dovolené - str. 51
Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka - str. 52
Kapitola 3 Čerpání dovolené - str. 58
Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 62
Kapitola 5 Dovolená u státní služby - str. 62
Díl 5 Překážky v práci
Kapitola 1 Definice a právní úprava - str. 63
Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance  - str. 64
Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 73
Kapitola 4 Neomluvená absence - str. 74
Kapitola 5 Překážky u státní služby - str. 75
Díl 6 Mzda a její složky
Kapitola 1 Mzda a náhrada mzdy - str. 77
Kapitola 2 Minimální mzda - str. 82
Kapitola 3 Zaručená mzda - str. 83
Kapitola 4 Průměrný výdělek - str. 84
Kapitola 5 Výpočet mezd - str. 91
Díl 7 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény
Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava - str. 105
Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší - str. 106
Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby - str. 108
Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim - str. 109
Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet - str. 111
Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 114
Kapitola 7 DPN ve státní službě - str. 119
Díl 8 Cestovní náhrady
Kapitola 1 Úvod - str. 121
Kapitola 2 Vymezení pojmů - str. 122
Kapitola 3 Zaměstnavatel - podnikatel - str. 124
Kapitola 4 Zaměstnavatel - nepodnikatelský subjekt - str. 135
Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty - str. 137
Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska - str. 138
Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad - str. 139
Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy - str. 140
Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě - str. 141
Kapitola 10 Stravování - str. 141
Díl 9 Srážky ze mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 145
Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy, evidence - str. 147
Kapitola 3 Přikázání jiné peněžité pohledávky, náhradní výživné - str. 148
Kapitola 4 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 149
Kapitola 5 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 150
Kapitola 6 Okruh příjmů. z nichž se srážky provádějí - str. 155
Kapitola 7 Pořadí srážek ze mzdy - str. 158
Kapitola 8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 159
Kapitola 9 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky - str. 166
Kapitola 10 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 168
Kapitola 11 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 175
Díl 10 Splatnost a výplata mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 179
Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a další plnění - str. 179
Kapitola 3 Výplata mzdy - str. 182
Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při DPN - str. 184
Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy - str. 185
Kapitola 6 Promlčení - str. 189
Díl 11 Daň z příjmu
Kapitola 1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 191
Kapitola 2 Uplatnění nezdanitelných částek základu daně - str. 221
Kapitola 3 Zúčtování daňových záloh - str. 228
Kapitola 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech - str. 233
Kapitola 5 Prohlášení k dani - str. 234
Díl 12 Zdravotní pojištění
Kapitola 1 Základní pojmy - str. 237
Kapitola 2 Stát - str. 241
Kapitola 3 Zaměstnavatel - str. 247
Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná - str. 264
Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů - str. 268
Kapitola 6 Poživatelé důchodů - str. 269
Díl 13 Nemocenské pojištění
Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění - str. 271
Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění - str. 285
Kapitola 3 Poskytování dávek - str. 309
Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění - str. 311
Díl 14 Pojistné na sociální zabezpečení
Kapitola 1 Poplatníci pojistného - str. 315
Kapitola 2 Výše pojistného - str. 315
Kapitola 3 Odvod pojistného - str. 319
Kapitola 4 Penále - str. 321
Kapitola 5 Přestupky - str. 323
Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné - str. 323
Kapitola 7 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 324
Díl 15 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů
Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění - str. 333
Kapitola 2 Vedení podkladové evidence - str. 336
Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění - str. 339
Kapitola 4 Ohlašovací povinnost - str. 346
Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádosti o důchod - str. 347
Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů - str. 349
Díl 16 Evidenční listy důchodového pojištění
Kapitola 1 Právní úprava - str. 351
Kapitola 2 Hodnocení doby účasti zaměstnanců na pojištění - str. 356
Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění - str. 359
Kapitola 4 Příklady vyplňování ELDP - str. 383
Díl 17 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání - str. 435
Kapitola 2 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 436
Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů - str. 441
Kapitola 4 Vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - str. 443
Kapitola 5 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy - str. 446
Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 460
Kapitola 7 Promlčení nároků - str. 462
Díl 18 Odpovědnost mzdové účetní za škodu
Kapitola 1Bezdůvodné obohacení - str. 462
Kapitola 2 Chyby z nedbalosti - str. 466
Díl 19 Statistika ve mzdové účtárně
Kapitola 1 Statistické údaje - str. 469
Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců - str. 470
Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním pojištěním - str. 473
Kapitola 4 Mzdové náklady - str. 475
Kapitola 5 Informační systém o platech - str. 476
Díl 20 Archivace dokladů
Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů - str. 479
Díl 21 Software a externí zpracování mezd
Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru - str. 483
Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy - str. 486
Díl 22 Spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnanosti
Kapitola 1 Spolupráce s Úřadem práce ČR - str. 487
Kapitola 2 Kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti - str. 490
Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 493
Díl 23 Zaměstnávání cizinců
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 501
Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění - str. 537
Kapitola 3 U hlediska zdravotního pojištění - str. 538
Díl 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 541
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 552
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 552
Díl 25 Zprostředkování zaměstnání 
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 557
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 564
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 565
Díl 26 Inspekce práce
Kapitola 1 Co může kontrolovat inspekce práce - str. 567
Kapitola 2 koho může kontrolovat - str. 567
Kapitola 3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 570
Kapitola 4 Práce a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 571
Kapitola 5 Za co lze a nelze uložit pokutu - str. 576
Kapitola 6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 594
Věcný rejstřík - str. 595

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.