Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021.

Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou:
•dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny
•pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
•změny v přechodech práv a povinností v pracovněprávních vztazích
•vícesměnný pracovní režim
•příplatky za rozdělenou směnu
•sdílené pracovní místo
•nemocenské dávky
◦zvýšení redukční hranice a valorizace nemocenských dávek
◦peněžitá pomoc v mateřství
◦ošetřovné
◦„koronavirové“ ošetřovné a kompenzační bonus
◦vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
◦otcovská
◦dlouhodobé ošetřovné
•valorizace důchodů
•zvýšení minimální a zaručené mzdy
•diety a stravné
•stravenkový paušál
•změny v doručování písemností
•změny v počítání lhůt
•vysílání pracovníků
•zrušení superhrubé mzdy
•odstropování daňového bonusu

autor: kolektiv autorů vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, 600 stran
ISBN: 978-80-7676-030-1

Cena: 795 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XIII
Přehled zkratek - str. XIV
Díl 1 Pracovnělékařská služba
Kapitola 1 Právní úprava - str. 1
Kapitola 2 Pracovnělékařské služby - str. 1
Kapitola 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky - str. 3
Kapitola 4 Financování pracovnělékařské služby - str. 5
Kapitola 5 Zvláštní právní úprava - str. 6
Kapitola 6 Vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci - str. 7
Kapitola 7 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům - str. 9
Kapitola 8 Kontroly a sankce - str. 9
Kapitola 9 (Dočasná) opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - str. 10
Díl 2 Přehled povinností zaměstnavatele
Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do zaměstnání - str. 13
Kapitola 2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního měsíce - str. 20
Kapitola 3 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu - str. 24
Kapitola 4 Povinnosti při ukončení kalendářního roku - str. 26
Kapitola 5 Povinnosti zaměstnavatele k vnějším orgánům - str. 29
Díl 3 Pracovní doba a doba odpočinku
Kapitola 1 Obecné vymezení - str. 31
Kapitola 2 Pracovní doba - str. 32
Kapitola 3 Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 44
Kapitola 4 Doba odpočinku - str. 46
Kapitola 5 Pracovní pohotovost - str. 49
Kapitola 6 Evidence (nejen) pracovní doby - str. 49
Díl 4 Dovolená
Kapitola 1 Definice a právní úprava dovolené - str. 51
Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka - str. 52
Kapitola 3 Čerpání dovolené - str. 58
Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 62
Kapitola 5 Dovolená u státní služby - str. 62
Díl 5 Překážky v práci
Kapitola 1 Definice a právní úprava - str. 63
Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance  - str. 64
Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 73
Kapitola 4 Neomluvená absence - str. 74
Kapitola 5 Překážky u státní služby - str. 75
Díl 6 Mzda a její složky
Kapitola 1 Mzda a náhrada mzdy - str. 77
Kapitola 2 Minimální mzda - str. 82
Kapitola 3 Zaručená mzda - str. 83
Kapitola 4 Průměrný výdělek - str. 84
Kapitola 5 Výpočet mezd - str. 91
Díl 7 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény
Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava - str. 105
Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší - str. 106
Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby - str. 108
Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim - str. 109
Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet - str. 111
Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 114
Kapitola 7 DPN ve státní službě - str. 119
Díl 8 Cestovní náhrady
Kapitola 1 Úvod - str. 121
Kapitola 2 Vymezení pojmů - str. 122
Kapitola 3 Zaměstnavatel - podnikatel - str. 124
Kapitola 4 Zaměstnavatel - nepodnikatelský subjekt - str. 135
Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty - str. 137
Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska - str. 138
Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad - str. 139
Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy - str. 140
Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě - str. 141
Kapitola 10 Stravování - str. 141
Díl 9 Srážky ze mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 145
Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy, evidence - str. 147
Kapitola 3 Přikázání jiné peněžité pohledávky, náhradní výživné - str. 148
Kapitola 4 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 149
Kapitola 5 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 150
Kapitola 6 Okruh příjmů. z nichž se srážky provádějí - str. 155
Kapitola 7 Pořadí srážek ze mzdy - str. 158
Kapitola 8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 159
Kapitola 9 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky - str. 166
Kapitola 10 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 168
Kapitola 11 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 175
Díl 10 Splatnost a výplata mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 179
Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a další plnění - str. 179
Kapitola 3 Výplata mzdy - str. 182
Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při DPN - str. 184
Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy - str. 185
Kapitola 6 Promlčení - str. 189
Díl 11 Daň z příjmu
Kapitola 1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 191
Kapitola 2 Uplatnění nezdanitelných částek základu daně - str. 221
Kapitola 3 Zúčtování daňových záloh - str. 228
Kapitola 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech - str. 233
Kapitola 5 Prohlášení k dani - str. 234
Díl 12 Zdravotní pojištění
Kapitola 1 Základní pojmy - str. 237
Kapitola 2 Stát - str. 241
Kapitola 3 Zaměstnavatel - str. 247
Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná - str. 264
Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů - str. 268
Kapitola 6 Poživatelé důchodů - str. 269
Díl 13 Nemocenské pojištění
Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění - str. 271
Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění - str. 285
Kapitola 3 Poskytování dávek - str. 309
Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění - str. 311
Díl 14 Pojistné na sociální zabezpečení
Kapitola 1 Poplatníci pojistného - str. 315
Kapitola 2 Výše pojistného - str. 315
Kapitola 3 Odvod pojistného - str. 319
Kapitola 4 Penále - str. 321
Kapitola 5 Přestupky - str. 323
Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné - str. 323
Kapitola 7 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 324
Díl 15 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů
Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění - str. 333
Kapitola 2 Vedení podkladové evidence - str. 336
Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění - str. 339
Kapitola 4 Ohlašovací povinnost - str. 346
Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádosti o důchod - str. 347
Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů - str. 349
Díl 16 Evidenční listy důchodového pojištění
Kapitola 1 Právní úprava - str. 351
Kapitola 2 Hodnocení doby účasti zaměstnanců na pojištění - str. 356
Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění - str. 359
Kapitola 4 Příklady vyplňování ELDP - str. 383
Díl 17 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání - str. 435
Kapitola 2 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 436
Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů - str. 441
Kapitola 4 Vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - str. 443
Kapitola 5 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy - str. 446
Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 460
Kapitola 7 Promlčení nároků - str. 462
Díl 18 Odpovědnost mzdové účetní za škodu
Kapitola 1Bezdůvodné obohacení - str. 462
Kapitola 2 Chyby z nedbalosti - str. 466
Díl 19 Statistika ve mzdové účtárně
Kapitola 1 Statistické údaje - str. 469
Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců - str. 470
Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním pojištěním - str. 473
Kapitola 4 Mzdové náklady - str. 475
Kapitola 5 Informační systém o platech - str. 476
Díl 20 Archivace dokladů
Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů - str. 479
Díl 21 Software a externí zpracování mezd
Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru - str. 483
Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy - str. 486
Díl 22 Spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnanosti
Kapitola 1 Spolupráce s Úřadem práce ČR - str. 487
Kapitola 2 Kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti - str. 490
Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 493
Díl 23 Zaměstnávání cizinců
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 501
Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění - str. 537
Kapitola 3 U hlediska zdravotního pojištění - str. 538
Díl 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 541
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 552
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 552
Díl 25 Zprostředkování zaměstnání 
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 557
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 564
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 565
Díl 26 Inspekce práce
Kapitola 1 Co může kontrolovat inspekce práce - str. 567
Kapitola 2 koho může kontrolovat - str. 567
Kapitola 3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 570
Kapitola 4 Práce a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 571
Kapitola 5 Za co lze a nelze uložit pokutu - str. 576
Kapitola 6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 594
Věcný rejstřík - str. 595

Další nabídka k tématu

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1430 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada aktuálních předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně katalogu správních činností a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1429 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Proměny odměny

Proměny odměny

Jan Pichrt, Jakub Tomšej - Wolters Kluwer, a. s.

Téma odměňování je stále aktuální. Množství příspěvků v této publikaci vytvořilo pestrou směsici pohledů na oblast odměňování optikou více právních oborů i právní historie. Lze zde nalézt podnětné příspěvky jak k problematice „z tradičních oblastí odměňování“ – platové a mzdové, ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2021

Abeceda personalisty 2021

JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům. Aktuálnost ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2021

Zákoník práce s výkladem 2021

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.