Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021.

Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou:
•dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny
•pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
•změny v přechodech práv a povinností v pracovněprávních vztazích
•vícesměnný pracovní režim
•příplatky za rozdělenou směnu
•sdílené pracovní místo
•nemocenské dávky
◦zvýšení redukční hranice a valorizace nemocenských dávek
◦peněžitá pomoc v mateřství
◦ošetřovné
◦„koronavirové“ ošetřovné a kompenzační bonus
◦vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
◦otcovská
◦dlouhodobé ošetřovné
•valorizace důchodů
•zvýšení minimální a zaručené mzdy
•diety a stravné
•stravenkový paušál
•změny v doručování písemností
•změny v počítání lhůt
•vysílání pracovníků
•zrušení superhrubé mzdy
•odstropování daňového bonusu

autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 3. 2021, 600 stran
ISBN: 978-80-7676-030-1

Cena: 875 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XIII
Přehled zkratek - str. XIV
Díl 1 Pracovnělékařská služba
Kapitola 1 Právní úprava - str. 1
Kapitola 2 Pracovnělékařské služby - str. 1
Kapitola 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky - str. 3
Kapitola 4 Financování pracovnělékařské služby - str. 5
Kapitola 5 Zvláštní právní úprava - str. 6
Kapitola 6 Vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci - str. 7
Kapitola 7 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům - str. 9
Kapitola 8 Kontroly a sankce - str. 9
Kapitola 9 (Dočasná) opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - str. 10
Díl 2 Přehled povinností zaměstnavatele
Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do zaměstnání - str. 13
Kapitola 2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního měsíce - str. 20
Kapitola 3 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu - str. 24
Kapitola 4 Povinnosti při ukončení kalendářního roku - str. 26
Kapitola 5 Povinnosti zaměstnavatele k vnějším orgánům - str. 29
Díl 3 Pracovní doba a doba odpočinku
Kapitola 1 Obecné vymezení - str. 31
Kapitola 2 Pracovní doba - str. 32
Kapitola 3 Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 44
Kapitola 4 Doba odpočinku - str. 46
Kapitola 5 Pracovní pohotovost - str. 49
Kapitola 6 Evidence (nejen) pracovní doby - str. 49
Díl 4 Dovolená
Kapitola 1 Definice a právní úprava dovolené - str. 51
Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka - str. 52
Kapitola 3 Čerpání dovolené - str. 58
Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 62
Kapitola 5 Dovolená u státní služby - str. 62
Díl 5 Překážky v práci
Kapitola 1 Definice a právní úprava - str. 63
Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance  - str. 64
Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 73
Kapitola 4 Neomluvená absence - str. 74
Kapitola 5 Překážky u státní služby - str. 75
Díl 6 Mzda a její složky
Kapitola 1 Mzda a náhrada mzdy - str. 77
Kapitola 2 Minimální mzda - str. 82
Kapitola 3 Zaručená mzda - str. 83
Kapitola 4 Průměrný výdělek - str. 84
Kapitola 5 Výpočet mezd - str. 91
Díl 7 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény
Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava - str. 105
Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší - str. 106
Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby - str. 108
Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim - str. 109
Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet - str. 111
Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 114
Kapitola 7 DPN ve státní službě - str. 119
Díl 8 Cestovní náhrady
Kapitola 1 Úvod - str. 121
Kapitola 2 Vymezení pojmů - str. 122
Kapitola 3 Zaměstnavatel - podnikatel - str. 124
Kapitola 4 Zaměstnavatel - nepodnikatelský subjekt - str. 135
Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty - str. 137
Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska - str. 138
Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad - str. 139
Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy - str. 140
Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě - str. 141
Kapitola 10 Stravování - str. 141
Díl 9 Srážky ze mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 145
Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy, evidence - str. 147
Kapitola 3 Přikázání jiné peněžité pohledávky, náhradní výživné - str. 148
Kapitola 4 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 149
Kapitola 5 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 150
Kapitola 6 Okruh příjmů. z nichž se srážky provádějí - str. 155
Kapitola 7 Pořadí srážek ze mzdy - str. 158
Kapitola 8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 159
Kapitola 9 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky - str. 166
Kapitola 10 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí - str. 168
Kapitola 11 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 175
Díl 10 Splatnost a výplata mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 179
Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a další plnění - str. 179
Kapitola 3 Výplata mzdy - str. 182
Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při DPN - str. 184
Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy - str. 185
Kapitola 6 Promlčení - str. 189
Díl 11 Daň z příjmu
Kapitola 1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 191
Kapitola 2 Uplatnění nezdanitelných částek základu daně - str. 221
Kapitola 3 Zúčtování daňových záloh - str. 228
Kapitola 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech - str. 233
Kapitola 5 Prohlášení k dani - str. 234
Díl 12 Zdravotní pojištění
Kapitola 1 Základní pojmy - str. 237
Kapitola 2 Stát - str. 241
Kapitola 3 Zaměstnavatel - str. 247
Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná - str. 264
Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů - str. 268
Kapitola 6 Poživatelé důchodů - str. 269
Díl 13 Nemocenské pojištění
Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění - str. 271
Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění - str. 285
Kapitola 3 Poskytování dávek - str. 309
Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění - str. 311
Díl 14 Pojistné na sociální zabezpečení
Kapitola 1 Poplatníci pojistného - str. 315
Kapitola 2 Výše pojistného - str. 315
Kapitola 3 Odvod pojistného - str. 319
Kapitola 4 Penále - str. 321
Kapitola 5 Přestupky - str. 323
Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné - str. 323
Kapitola 7 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 324
Díl 15 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů
Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění - str. 333
Kapitola 2 Vedení podkladové evidence - str. 336
Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění - str. 339
Kapitola 4 Ohlašovací povinnost - str. 346
Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádosti o důchod - str. 347
Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů - str. 349
Díl 16 Evidenční listy důchodového pojištění
Kapitola 1 Právní úprava - str. 351
Kapitola 2 Hodnocení doby účasti zaměstnanců na pojištění - str. 356
Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění - str. 359
Kapitola 4 Příklady vyplňování ELDP - str. 383
Díl 17 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání - str. 435
Kapitola 2 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 436
Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů - str. 441
Kapitola 4 Vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - str. 443
Kapitola 5 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy - str. 446
Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 460
Kapitola 7 Promlčení nároků - str. 462
Díl 18 Odpovědnost mzdové účetní za škodu
Kapitola 1Bezdůvodné obohacení - str. 462
Kapitola 2 Chyby z nedbalosti - str. 466
Díl 19 Statistika ve mzdové účtárně
Kapitola 1 Statistické údaje - str. 469
Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců - str. 470
Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním pojištěním - str. 473
Kapitola 4 Mzdové náklady - str. 475
Kapitola 5 Informační systém o platech - str. 476
Díl 20 Archivace dokladů
Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů - str. 479
Díl 21 Software a externí zpracování mezd
Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru - str. 483
Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy - str. 486
Díl 22 Spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnanosti
Kapitola 1 Spolupráce s Úřadem práce ČR - str. 487
Kapitola 2 Kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti - str. 490
Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 493
Díl 23 Zaměstnávání cizinců
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 501
Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění - str. 537
Kapitola 3 U hlediska zdravotního pojištění - str. 538
Díl 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 541
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 552
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 552
Díl 25 Zprostředkování zaměstnání 
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 557
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 564
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 565
Díl 26 Inspekce práce
Kapitola 1 Co může kontrolovat inspekce práce - str. 567
Kapitola 2 koho může kontrolovat - str. 567
Kapitola 3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 570
Kapitola 4 Práce a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 571
Kapitola 5 Za co lze a nelze uložit pokutu - str. 576
Kapitola 6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 594
Věcný rejstřík - str. 595

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Nástroje slaďování osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová - GRADA Publishing, a. s.

Pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést? Jak využít úpravy pracovní doby? Kdy je pro obě strany výhodná práce z domova? Co když je potřeba pečovat o dítě nebo osobu blízkou? A co práce při mateřské ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.