Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020.

Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou:
•zvýšení důchodů
•zvýšení redukčních hranic a náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci
•stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dalších dávek nemocenského pojištění:
◦peněžitá pomoc v mateřství
◦ošetřovné
◦vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
◦dávka otcovské poporodní péče
◦dlouhodobé ošetřovné
•vyšší rodičovský příspěvek a změny s tím související
•úprava celkové koncepce dovolené
•nový institut „sdíleného pracovního místa“
•zvýšení minimální a zaručené mzdy
•zálohy na zdravotní a sociální pojištění
•změny v doručování písemností
•nárok na vyšší stravné při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců
•zavedení elektronické neschopenky
•exekuční a insolvenční srážky
•změny v náhradním plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 3. 2020, 600 stran
ISBN: 978-80-7598-650-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. XIII
Přehled zkratek - str. XIV
Díl 1 Pracovnělékařská služba
Kapitola 1 Právní úprava - str. 1
Kapitola 2 Pracovnělékařské služby - str. 1
Kapitola 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky - str. 3
Kapitola 4 Financování pracovnělékařské služby - str. 5
Kapitola 5 Zvláštní právní úprava - str. 6
Kapitola 6 Vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci - str. 7
Kapitola 7 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům - str. 9
Kapitola 8 Kontroly a sankce - str. 9
Díl 2 Přehled povinností zaměstnavatele
Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do zaměstnání - str. 11
1.1 Povinnosti zaměstnavatele - str. 11
1.2 Povinnost zaměstnance - str. 16
Kapitola 2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního měsíce - str. 18
Kapitola 3 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu - str. 22
Kapitola 4 Povinnosti po ukončení kalendářního roku - str. 25
Kapitola 5 Povinnosti zaměstnavatele k vnějším orgánům - str. 28
Díl 3 Pracovní doba a doba odpočinku
Kapitola 1 Obecné vymezení - str. 29
1.1 Právní úprava a definice - str. 29
1.2 Odchylky pro některé kategorie zaměstnanců - str. 30
Kapitola 2 Pracovní doba - str. 30
2.1 Délka - str. 30
2.2 Rozvržení - str. 33
2.3 Práce přesčas - str. 37
2.4 Noční práce - str. 40
Kapitola 3 Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 41
3.1 Přestávka v práci na jídlo a oddech - str. 41
3.2 Přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 42
3.3 Bezpečnostní přestávka - str. 42
3.4 Přestávka ke kojení - str. 43
Kapitola 4 Doba odpočinku  - str. 43
4.1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 43
4.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 44
4.3 Dny pracovního klidu - str. 44
Kapitola 5 Pracovní pohotovost - str. 46
Kapitola 6 Evidence (nejen) pracovní doby - str. 47
6.1 Účel a obsah evidence - str. 47
6.2 Forma vedení evidence - str. 47
Díl 4 Dovolená
Kapitola 1 Definice a právní úprava dovolené - str. 49
Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka - str. 49
2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 50
2.2 Dovolená za odpracované dny - str. 54
2.3 Dodatková dovolená - str. 55
2.4 Dovolená při kratší pracovní době - str. 55
2.5 Krácení dovolené - str. 56
Kapitola 3 Čerpání dovolené - str. 57
3.1 Plánování a nařízení dovolené - str. 57
3.2 Časový rámec čerpání dovolené - str. 58
3.3 Čerpání dovolené pedagogických a akademických pracovníků - str. 59
3.4 Převod dovolené k jinému zaměstnavateli - str. 59
Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 60
Kapitola 5 Výpočty poměrných částí nároků na dovolenou - str. 61
Kapitola 6 Dovolená u státní služby - str. 63
Díl 5 Překážky v práci
Kapitola 1 Definice a právní úprava - str. 65
Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance  - str. 66
2.1 Důležité osobní překážky v práci včetně mateřské a rodičovské dovolené - str. 67
2.2 Překážky z důvodu obecného zájmu - str. 69
2.3 Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance - str. 73
2.4 Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance - str. 74
Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 75
Kapitola 4 Neomluvená absence - str. 76
Kapitola 5 Překážky u státní služby - str. 76
Díl 6 Mzda a její složky
Kapitola 1 Mzda a náhrada mzdy - str. 79
1.1 Mzda za práci přesčas - str. 80
1.2 Mzda a náhrada mzdy ve svátek - str. 81
1.3 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - str. 81
1.4 Příplatek za práci v noci - str. 82
1.5 Příplatek za práci v sobotu a neděli - str. 82
1.6 Mzda při výkonu jiné práce - str. 82
1.7 Náhrada při vadné práci - str. 83
1.8 Náhrada mzdy při překážkách v práci  - str. 83
1.9 Odměna za pracovní pohotovost - str. 83
Kapitola 2 Minimální mzda - str. 84
Kapitola 3 Zaručená mzda  - str. 85
Kapitola 4 Průměrný výdělek - str. 86
4.1 Stanovení průměrného výdělku - str. 86
4.2 Výpočet průměrného výdělku - str. 88
4.3 Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku - str. 90
4.4 Průměrný měsíční výdělek - str. 91
4.5 Průměrný čistý měsíční výdělek - str. 91
4.6 Pravděpodobný výdělek - str. 92
4.7 Průměrný měsíční výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr - str. 93
Kapitola 5 Výpočet mezd - str. 96
5.1 Výpočet mezd - str. 96
5.2 Poměrná část mzdy - str. 98
5.3 Výpočet mzdy za práci přesčas - str. 99
5.4 Výpočet mzdy za práci ve svátek - str. 102
5.5 Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek - str. 105
5.6 Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny - str. 105
5.7 Příklad měsíčního zúčtování mzdy - str. 106
Díl 7 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény
Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava - str. 109
Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší - str. 110
2.1 Zrušení tzv. karenční doby - str. 112
Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby - str. 113
Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim - str. 114
Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet - str. 116
5.1 Redukční hranice pro nemocenské pojištění - str. 117
5.2 Redukční hranice pro náhradu mzdy - str. 117
5.3 Postup redukce - str. 118
5.4 Hodinová výše náhrady mzdy - str. 119
Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 119
6.1 Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí - str. 121
6.2 Porušení režimu a záznam o něm - str. 122
6.3 Možnost výpovědi pro porušení režimu - str. 123
Kapitola 7 DPN ve státní službě - str. 125
Díl 8 Cestovní náhrady
Kapitola 1 Úvod - str. 127
Kapitola 2 Vymezení pojmů - str. 128
Kapitola 3 Zaměstnavatel-podnikatel - str. 131
3.1 Tuzemská pracovní cesta  - str. 131
3.2 Zahraniční pracovní cesta  - str. 136
Kapitola 4 Zaměstnavatel-nepodnikatelský subjekt - str. 141
4.1 Odchylky při tuzemské pracovní cestě - str. 142
4.2 Odchylky při zahraniční pracovní cestě  - str. 143
Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty - str. 143
5.1 Záloha na cestovní náhrady - str. 143
5.2 Vyúčtování pracovní cesty - str. 144
Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska - str. 145
6.1 Příjmy zaměstnance z hlediska zdanění - str. 145
6.2 Výdaje (náklady) zaměstnavatele - str. 145
Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad - str.  146
Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy - str. 147
Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě - str. 147
Kapitola 10 Stravování  - str. 148
10.1 Příjem zaměstnance - str. 148
10.2 Stravování z hlediska daňových výdajů - str. 148
Díl 9 Srážky ze mzdy (z platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 151
Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy, evidence - str. 153
Kapitola 3 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 154
3.1 Srážky v případech stanovených zákonem - str. 154
3.2 Srážky odborových členských příspěvků - str. 155
Kapitola 4 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 155
4.1 Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené do roku 2013 - str. 156
4.2 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku 2014 - str. 158
Kapitola 5 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 160
Kapitola 6 Pořadí srážek ze mzdy - str. 163
Kapitola 7 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah  - str. 164
Kapitola 8 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky - str. 171
Kapitola 9 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí  - str. 173
9.1 Nařízení exekuce - str. 173
9.2 Změny plátce mzdy - str. 174
9.3 Oznamovací povinnost vůči soudu - str. 174
9.4 Souběžné příjmy - str. 175
9.5 Souběžně probíhající exekuce - str. 175
9.6 Exekuce vedené soudními exekutory - str. 176
9.7 Úřední exekuce - str. 178
9.8 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu - str. 178
Kapitola 10 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 180
Díl 10 Splatnost a výplata mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 183
Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a dalších plnění - str. 183
2.1 Zvláštní splatnost mzdy - str. 185
2.2 Splatnost náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměny z dohod - str. 186
Kapitola 3 Výplata mzdy - str. 186
3.1 Obecná pravidla - str. 186
3.2 Bezhotovostní výplata mzdy - str. 187
Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při DPN - str. 189
Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy - str. 189
5.1 Postup při stanovení úroku z prodlení - str. 190
5.2 Další pravidla prodlení  - str. 192
Kapitola 6 Promlčení  - str. 193
Díl 11 Daň z příjmu
Kapitola 1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 195
1.1 Příjmy osvobozené od daně - str. 197
1.2 Vymezení předmětu daně v § 6 ZDP - str. 202
1.3 Funkční požitky - str. 202
1.4 Způsob zdanění - str. 204
1.5 Dílčí základ daně a zdanitelná mzda  - str. 209
Kapitola 2 Uplatnění nezdanitelných částek základu daně - str. 226
2.1 Bezúplatná plnění – dary - str. 226
2.2 Úroky z úvěrů na fi nancování bytových potřeb - str. 227
2.3 Prokazování nezdanitelných částí základů daně  - str. 229
2.4 Penzijní připojištění  - str. 230
2.5 Soukromé životní pojištění - str. 231
2.6 Odpočet příspěvků odborové organizaci - str. 232
2.7 Odpočet úhrady za zkoušky - str. 232
Kapitola 3 Zúčtování daňových záloh - str. 233
3.1 Roční sazba a měsíční zálohy - str. 233
3.2 Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění - str. 233
3.3 Dodatečné učinění prohlášení k dani  - str. 235
3.4 Odpovědnost plátců daně - str. 235
3.5 Povinnosti plátců daně – mzdový list aj. § 38j ZDP - str. 236
Kapitola 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech - str. 238
Kapitola 5 Prohlášení k dani - str. 239
Díl 12 Zdravotní pojištění
Kapitola 1 Základní pojmy - str. 241
1.1 Pojištěnec - str. 241
1.2 Dlouhodobý pobyt v cizině - str. 242
1.3 Volba zdravotní pojišťovny - str. 242
1.4 Plátci pojistného - str. 243
1.5 Sankce a možnosti jejich řešení - str. 244
Kapitola 2 Stát  - str. 246
2.1 Stát jako plátce pojistného - str. 246
2.2 Osoby, za které je plátcem pojistného stát - str. 246
2.3 Vyměřovací základ a pojistné - str. 250
Kapitola 3 Zaměstnavatel - str. 251
3.1 Přihlášení zaměstnavatele - str. 251
3.2 Přihlášení zaměstnance - str.  252
3.3 Oznamovací povinnost  - str.  252
3.4 Oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 257
3.5 Zaměstnanci - str. 257
3.6 Odhlášení zaměstnance - str. 261
3.7 Odhlášení zaměstnavatele - str. 261
3.8 Pojistné za zaměstnance, splatnost - str. 261
3.9 Vyměřovací základ – zahrnované příjmy - str. 262
3.10 Úpravy vyměřovacího základu - str. 265
3.11 Přehled o platbě pojistného - str. 267
Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná  - str. 268
4.1 OSVČ jako plátce pojistného - str. 268
4.2 Vyměřovací základ a pojistné OSVČ - str. 269
4.3 Zálohy na pojistné a doplatek pojistného - str. 271
4.4 Přehled o platbě pojistného - str. 272
Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů - str. 272
5.1 Kdo je OBZP - str. 272
5.2 Pojistné OBZP  - str. 273
Kapitola 6 Poživatelé důchodů - str.  273
Díl 13 Nemocenské pojištění
Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění  - str. 274
1.1 Okruh pojištěných osob - str. 274
1.2 Výkon několika činností - str. 276
1.3 Podmínky účasti - str. 277
1.4 Vznik a zánik pojištění - str. 280
1.5 Cizina a příslušnost k předpisům - str. 281
Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění - str. 288
2.1 Ochranná lhůta - str. 289
2.2 Výše dávek - str. 291
2.3 Nemocenské - str. 296
2.4 Ošetřovné  - str. 301
2.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - str. 303
2.6 Peněžitá pomoc v mateřství  - str. 304
2.7 Otcovská - str. 306
2.8 Dlouhodobé ošetřovné - str. 307
Kapitola 3 Poskytování dávek - str. 310
3.1 Výplata dávek - str. 310
3.2 Zánik nároku na výplatu dávky - str. 311
3.3 Úmrtí zaměstnance - str. 311
3.4 Vzdání se nároku na dávku  - str. 311
3.5 Povinnost vrátit přeplatek - str. 311
Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění - str. 311
4.1 Přihlášení zaměstnavatele - str. 311
4.2 Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání  - str. 312
4.3 Povinnosti související s výplatou dávek - str. 312
4.4 Odhlášení zaměstnance a zaměstnavatele - str. 313
Díl 14 Pojistné na sociální zabezpečení
Kapitola 1 Poplatníci pojistného - str. 315
1.1 Zaměstnanci - str. 315
Kapitola 2 Výše pojistného - str. 315
2.1 Rozhodné období  - str. 316
2.2 Vyměřovací základ - str. 316
2.3 Příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu - str. 317
Kapitola 3 Odvod pojistného  - str. 320
3.1 Splatnost pojistného - str. 320
3.2 Přehled o výši pojistného - str. 320
3.3 Odvod pojistného při více mzdových účtárnách - str. 320
3.4 Zaměstnání malého rozsahu a dohoda o provedení práce - str. 321
Kapitola 4 Penále - str. 321
4.1 Promíjení penále  - str. 322
Kapitola 5 Přestupky - str. 323
Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné - str. 323
Kapitola 7 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 324
7.1 Povinnosti OSVČ - str. 325
7.2 Výše záloh na důchodové pojištění v roce 2020 - str. 329
7.3 Účast na důchodovém pojištění v roce 2020 a pojistné za rok 2020 - str. 331
Díl 15 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů
Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění  - str. 333
Kapitola 2 Vedení podkladové evidence - str. 336
Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění - str.  339
3.1 Důchodový věk  - str. 339
3.2 Doby pojištění a náhradní doby pojištění - str. 340
Kapitola 4 Ohlašovací povinnost - str. 346
Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádostí o důchod - str. 347
Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů - str. 348
Díl 16 Evidenční listy důchodového pojištění
Kapitola 1 Právní úprava - str. 351
1.1 Povinnosti zaměstnavatelů - str. 354
1.2 Pokuty za přestupky - str. 355
Kapitola 2 Hodnocení doby účasti zaměstnanců na pojištění - str. 355
2.1 Za dobu důchodového pojištění se nepovažuje  - str. 355
2.2 Vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby - str. 356
2.3 Neplatné skončení pracovněprávního vztahu - str. 357
2.4 Zpětně přiznaný příjem - str. 357
Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění - str. 358
3.1 Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP - str. 358
3.2 Způsob vyplňování údajů ELDP  - str. 362
3.3 Číselníky - str. 376
3.4 Nejčastější chyby při vyplňování ELDP - str. 378
3.5 Nejčastější obecné dotazy k problematice ELDP - str. 379
Kapitola 4 Příklady vyplňování ELDP  - str. 380
4.1 Běžné zaměstnání - str. 380
4.2 Neplatné skončení pracovněprávního vztahu - str. 391
4.3 Obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo a dlužné pojistné - str. 393
4.5 Krytí vyloučených dob s příjmem - str. 401
4.6 Zaměstnání malého rozsahu - str. 404
4.7 Zaměstnání na základě dohody o provedení práce  - str. 413
Díl 17 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání - str. 423
1.1 Pracovní úraz - str. 423
1.2 Nemoci z povolání - str. 424
Kapitola 2 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 424
2.1 Zproštění povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 426
2.2 Zvláštní případy  - str. 428
Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů - str. 429
Kapitola 4 Vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - str. 431
4.1 Vyšetření pracovního úrazu - str. 431
4.2 Dokumentace a evidence - str. 432
4.3 Ohlášení pracovního úrazu - str. 433
Kapitola 5 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy - str. 434
5.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 435
5.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - str. 436
5.3 Bolest a ztížení společenského uplatnění - str. 443
5.4 Náklady spojené s léčením - str. 443
5.5 Věcná škoda - str.  444
5.6 Škoda pozůstalých - str. 444
5.7 Náhrada za ztrátu na důchodu - str. 447
Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 448
Kapitola 7 Promlčení nároků - str. 450
Díl 18 Odpovědnost mzdové účetní za škodu
Kapitola 1 Bezdůvodné obohacení  - str. 451
Kapitola 2 Chyby z nedbalosti - str. 454
Díl 19 Statistika ve mzdové účtárně
Kapitola 1 Statistické údaje - str. 457
Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců  - str. 458
Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním postižením  - str. 461
Kapitola 4 Mzdové náklady - str. 463
4.1 Ostatní osobní náklady - str.  463
4.2 Celkové mzdové náklady - str. 463
Kapitola 5 Informační systém o platech - str. 464
Díl 20 Archivace dokladů
Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů - str. 467
Díl 21 Software a externí zpracování mezd
Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru - str. 471
Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy - str. 474
Díl 22 Spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnanosti
Kapitola 1 Spolupráce s Úřadem práce ČR - str. 477
1.1 Hlášení volného místa - str. 477
1.2 Hromadné propouštění  - str. 479
Kapitola 2 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti - str. 479
2.1 Průběh kontroly - str. 480
2.2 Předmět kontroly - str. 481
2.3 Protokol o výsledku kontroly - str. 481
2.4 Ukládání pokut - str. 482
Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 483
3.1 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání  - str. 483
3.2 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 485
Díl 23 Zaměstnávání cizinců
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 491
1.1 Právní předpisy vztahující se k zaměstnávání cizinců na území České republiky  - str.  491
1.2 Vymezení základních pojmů - str. 493
1.3 Obecné informace - str. 495
1.4 Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců  - str. 496
1.5 Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků - str. 509
1.6 Zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání nebo zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu - str. 510
1.7 Evidence - str.  512
1.8 Zaměstnanecké karty - str. 513
1.9 Modré karty EU - str.  515
1.10 Zvláštní případy v pobytovém režimu  - str. 519
Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění - str. 519
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění  - str. 519
3.1 Vznik zaměstnání cizince (mimo EU)  - str. 519
3.2 Přihlášení zaměstnaného cizince  - str. 520
3.3 Práva a povinnosti zaměstnaných cizinců  - str. 521
3.4 Zaměstnanci a zaměstnavatelé z EU - str. 521
3.5 Souběžné příjmy v rámci EU - str. 522
Díl 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 523
1.1 Definice problematiky - str. 524
1.2 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 526
1.3 Možnosti plnění povinného podílu - str. 529
1.4 Povinnost vykázat plnění povinného podílu - str. 533
1.5 Pracovněprávní vztah a osoby se zdravotním postižením - str. 533
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 534
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 534
3.1 Odpočty - str. 534
Díl 25 Zprostředkování zaměstnání
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 539
1.1 Základní podmínky - str. 539
1.2 Dočasné přidělení - str. 543
1.3 Povinnosti agentur práce - str. 545
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 546
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 547
Díl 26 Inspekce práce
Kapitola 1 Co může kontrolovat inspekce práce - str. 549
Kapitola 2 Koho může kontrolovat  - str. 549
Kapitola 3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 552
Kapitola 4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 553
Kapitola 5 Za co lze a nelze uložit pokutu - str. 558
5.1 Obecně k přestupkům - str. 559
Kapitola 6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 577
Věcný rejstřík - str. 547

Další nabídka k tématu

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.