Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020.

Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou:
•zvýšení důchodů
•zvýšení redukčních hranic a náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci
•stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dalších dávek nemocenského pojištění:
◦peněžitá pomoc v mateřství
◦ošetřovné
◦vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
◦dávka otcovské poporodní péče
◦dlouhodobé ošetřovné
•vyšší rodičovský příspěvek a změny s tím související
•úprava celkové koncepce dovolené
•nový institut „sdíleného pracovního místa“
•zvýšení minimální a zaručené mzdy
•zálohy na zdravotní a sociální pojištění
•změny v doručování písemností
•nárok na vyšší stravné při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců
•zavedení elektronické neschopenky
•exekuční a insolvenční srážky
•změny v náhradním plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

autor: kolektiv autorů vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 3. 2020, 600 stran
ISBN: 978-80-7598-650-4

Cena: 749 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XIII
Přehled zkratek - str. XIV
Díl 1 Pracovnělékařská služba
Kapitola 1 Právní úprava - str. 1
Kapitola 2 Pracovnělékařské služby - str. 1
Kapitola 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky - str. 3
Kapitola 4 Financování pracovnělékařské služby - str. 5
Kapitola 5 Zvláštní právní úprava - str. 6
Kapitola 6 Vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci - str. 7
Kapitola 7 Opravné prostředky vůči lékařským posudkům - str. 9
Kapitola 8 Kontroly a sankce - str. 9
Díl 2 Přehled povinností zaměstnavatele
Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do zaměstnání - str. 11
1.1 Povinnosti zaměstnavatele - str. 11
1.2 Povinnost zaměstnance - str. 16
Kapitola 2 Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a při ukončení kalendářního měsíce - str. 18
Kapitola 3 Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahu - str. 22
Kapitola 4 Povinnosti po ukončení kalendářního roku - str. 25
Kapitola 5 Povinnosti zaměstnavatele k vnějším orgánům - str. 28
Díl 3 Pracovní doba a doba odpočinku
Kapitola 1 Obecné vymezení - str. 29
1.1 Právní úprava a definice - str. 29
1.2 Odchylky pro některé kategorie zaměstnanců - str. 30
Kapitola 2 Pracovní doba - str. 30
2.1 Délka - str. 30
2.2 Rozvržení - str. 33
2.3 Práce přesčas - str. 37
2.4 Noční práce - str. 40
Kapitola 3 Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 41
3.1 Přestávka v práci na jídlo a oddech - str. 41
3.2 Přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 42
3.3 Bezpečnostní přestávka - str. 42
3.4 Přestávka ke kojení - str. 43
Kapitola 4 Doba odpočinku  - str. 43
4.1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 43
4.2 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 44
4.3 Dny pracovního klidu - str. 44
Kapitola 5 Pracovní pohotovost - str. 46
Kapitola 6 Evidence (nejen) pracovní doby - str. 47
6.1 Účel a obsah evidence - str. 47
6.2 Forma vedení evidence - str. 47
Díl 4 Dovolená
Kapitola 1 Definice a právní úprava dovolené - str. 49
Kapitola 2 Druhy dovolené a její délka - str. 49
2.1 Dovolená za kalendářní rok - str. 50
2.2 Dovolená za odpracované dny - str. 54
2.3 Dodatková dovolená - str. 55
2.4 Dovolená při kratší pracovní době - str. 55
2.5 Krácení dovolené - str. 56
Kapitola 3 Čerpání dovolené - str. 57
3.1 Plánování a nařízení dovolené - str. 57
3.2 Časový rámec čerpání dovolené - str. 58
3.3 Čerpání dovolené pedagogických a akademických pracovníků - str. 59
3.4 Převod dovolené k jinému zaměstnavateli - str. 59
Kapitola 4 Náhrada mzdy za dovolenou - str. 60
Kapitola 5 Výpočty poměrných částí nároků na dovolenou - str. 61
Kapitola 6 Dovolená u státní služby - str. 63
Díl 5 Překážky v práci
Kapitola 1 Definice a právní úprava - str. 65
Kapitola 2 Překážky na straně zaměstnance  - str. 66
2.1 Důležité osobní překážky v práci včetně mateřské a rodičovské dovolené - str. 67
2.2 Překážky z důvodu obecného zájmu - str. 69
2.3 Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance - str. 73
2.4 Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance - str. 74
Kapitola 3 Překážky na straně zaměstnavatele - str. 75
Kapitola 4 Neomluvená absence - str. 76
Kapitola 5 Překážky u státní služby - str. 76
Díl 6 Mzda a její složky
Kapitola 1 Mzda a náhrada mzdy - str. 79
1.1 Mzda za práci přesčas - str. 80
1.2 Mzda a náhrada mzdy ve svátek - str. 81
1.3 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - str. 81
1.4 Příplatek za práci v noci - str. 82
1.5 Příplatek za práci v sobotu a neděli - str. 82
1.6 Mzda při výkonu jiné práce - str. 82
1.7 Náhrada při vadné práci - str. 83
1.8 Náhrada mzdy při překážkách v práci  - str. 83
1.9 Odměna za pracovní pohotovost - str. 83
Kapitola 2 Minimální mzda - str. 84
Kapitola 3 Zaručená mzda  - str. 85
Kapitola 4 Průměrný výdělek - str. 86
4.1 Stanovení průměrného výdělku - str. 86
4.2 Výpočet průměrného výdělku - str. 88
4.3 Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku - str. 90
4.4 Průměrný měsíční výdělek - str. 91
4.5 Průměrný čistý měsíční výdělek - str. 91
4.6 Pravděpodobný výdělek - str. 92
4.7 Průměrný měsíční výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr - str. 93
Kapitola 5 Výpočet mezd - str. 96
5.1 Výpočet mezd - str. 96
5.2 Poměrná část mzdy - str. 98
5.3 Výpočet mzdy za práci přesčas - str. 99
5.4 Výpočet mzdy za práci ve svátek - str. 102
5.5 Souběh výkonu práce přesčas a ve svátek - str. 105
5.6 Poměrná část mzdy (platu) při pracovní neschopnosti zahrnující i dny svátků připadající na všední dny - str. 105
5.7 Příklad měsíčního zúčtování mzdy - str. 106
Díl 7 Náhrada mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nebo karantény
Kapitola 1 Definice pojmů a právní úprava - str. 109
Kapitola 2 Za které dny náhrada mzdy přísluší - str. 110
2.1 Zrušení tzv. karenční doby - str. 112
Kapitola 3 Zvláštní případy posuzování pracovní doby - str. 113
Kapitola 4 Výše náhrady mzdy a její daňový režim - str. 114
Kapitola 5 Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy a její výpočet - str. 116
5.1 Redukční hranice pro nemocenské pojištění - str. 117
5.2 Redukční hranice pro náhradu mzdy - str. 117
5.3 Postup redukce - str. 118
5.4 Hodinová výše náhrady mzdy - str. 119
Kapitola 6 Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů - str. 119
6.1 Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí - str. 121
6.2 Porušení režimu a záznam o něm - str. 122
6.3 Možnost výpovědi pro porušení režimu - str. 123
Kapitola 7 DPN ve státní službě - str. 125
Díl 8 Cestovní náhrady
Kapitola 1 Úvod - str. 127
Kapitola 2 Vymezení pojmů - str. 128
Kapitola 3 Zaměstnavatel-podnikatel - str. 131
3.1 Tuzemská pracovní cesta  - str. 131
3.2 Zahraniční pracovní cesta  - str. 136
Kapitola 4 Zaměstnavatel-nepodnikatelský subjekt - str. 141
4.1 Odchylky při tuzemské pracovní cestě - str. 142
4.2 Odchylky při zahraniční pracovní cestě  - str. 143
Kapitola 5 Záloha a vyúčtování pracovní cesty - str. 143
5.1 Záloha na cestovní náhrady - str. 143
5.2 Vyúčtování pracovní cesty - str. 144
Kapitola 6 Příjmy a výdaje z daňového hlediska - str. 145
6.1 Příjmy zaměstnance z hlediska zdanění - str. 145
6.2 Výdaje (náklady) zaměstnavatele - str. 145
Kapitola 7 Paušalizace cestovních náhrad - str.  146
Kapitola 8 Zprávy z pracovních cest a používané tiskopisy - str. 147
Kapitola 9 Čas strávený na pracovní cestě - str. 147
Kapitola 10 Stravování  - str. 148
10.1 Příjem zaměstnance - str. 148
10.2 Stravování z hlediska daňových výdajů - str. 148
Díl 9 Srážky ze mzdy (z platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 151
Kapitola 2 Odlišení srážek ze mzdy od bezhotovostní výplaty mzdy, evidence - str. 153
Kapitola 3 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 154
3.1 Srážky v případech stanovených zákonem - str. 154
3.2 Srážky odborových členských příspěvků - str. 155
Kapitola 4 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 155
4.1 Dohody o srážkách ze mzdy uzavřené do roku 2013 - str. 156
4.2 Dohody o srážkách ze mzdy uzavírané od roku 2014 - str. 158
Kapitola 5 Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí - str. 160
Kapitola 6 Pořadí srážek ze mzdy - str. 163
Kapitola 7 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah  - str. 164
Kapitola 8 Výpočet úroku z prodlení a dalších příslušenství pohledávky - str. 171
Kapitola 9 Zvláštnosti při výkonu soudních a úředních rozhodnutí  - str. 173
9.1 Nařízení exekuce - str. 173
9.2 Změny plátce mzdy - str. 174
9.3 Oznamovací povinnost vůči soudu - str. 174
9.4 Souběžné příjmy - str. 175
9.5 Souběžně probíhající exekuce - str. 175
9.6 Exekuce vedené soudními exekutory - str. 176
9.7 Úřední exekuce - str. 178
9.8 Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu - str. 178
Kapitola 10 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 180
Díl 10 Splatnost a výplata mzdy (platu)
Kapitola 1 Přehled právní úpravy - str. 183
Kapitola 2 Splatnost mzdy, náhrady mzdy a dalších plnění - str. 183
2.1 Zvláštní splatnost mzdy - str. 185
2.2 Splatnost náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost a odměny z dohod - str. 186
Kapitola 3 Výplata mzdy - str. 186
3.1 Obecná pravidla - str. 186
3.2 Bezhotovostní výplata mzdy - str. 187
Kapitola 4 Výplata náhrady mzdy při DPN - str. 189
Kapitola 5 Prodlení při výplatě mzdy - str. 189
5.1 Postup při stanovení úroku z prodlení - str. 190
5.2 Další pravidla prodlení  - str. 192
Kapitola 6 Promlčení  - str. 193
Díl 11 Daň z příjmu
Kapitola 1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 195
1.1 Příjmy osvobozené od daně - str. 197
1.2 Vymezení předmětu daně v § 6 ZDP - str. 202
1.3 Funkční požitky - str. 202
1.4 Způsob zdanění - str. 204
1.5 Dílčí základ daně a zdanitelná mzda  - str. 209
Kapitola 2 Uplatnění nezdanitelných částek základu daně - str. 226
2.1 Bezúplatná plnění – dary - str. 226
2.2 Úroky z úvěrů na fi nancování bytových potřeb - str. 227
2.3 Prokazování nezdanitelných částí základů daně  - str. 229
2.4 Penzijní připojištění  - str. 230
2.5 Soukromé životní pojištění - str. 231
2.6 Odpočet příspěvků odborové organizaci - str. 232
2.7 Odpočet úhrady za zkoušky - str. 232
Kapitola 3 Zúčtování daňových záloh - str. 233
3.1 Roční sazba a měsíční zálohy - str. 233
3.2 Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění - str. 233
3.3 Dodatečné učinění prohlášení k dani  - str. 235
3.4 Odpovědnost plátců daně - str. 235
3.5 Povinnosti plátců daně – mzdový list aj. § 38j ZDP - str. 236
Kapitola 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech - str. 238
Kapitola 5 Prohlášení k dani - str. 239
Díl 12 Zdravotní pojištění
Kapitola 1 Základní pojmy - str. 241
1.1 Pojištěnec - str. 241
1.2 Dlouhodobý pobyt v cizině - str. 242
1.3 Volba zdravotní pojišťovny - str. 242
1.4 Plátci pojistného - str. 243
1.5 Sankce a možnosti jejich řešení - str. 244
Kapitola 2 Stát  - str. 246
2.1 Stát jako plátce pojistného - str. 246
2.2 Osoby, za které je plátcem pojistného stát - str. 246
2.3 Vyměřovací základ a pojistné - str. 250
Kapitola 3 Zaměstnavatel - str. 251
3.1 Přihlášení zaměstnavatele - str. 251
3.2 Přihlášení zaměstnance - str.  252
3.3 Oznamovací povinnost  - str.  252
3.4 Oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 257
3.5 Zaměstnanci - str. 257
3.6 Odhlášení zaměstnance - str. 261
3.7 Odhlášení zaměstnavatele - str. 261
3.8 Pojistné za zaměstnance, splatnost - str. 261
3.9 Vyměřovací základ – zahrnované příjmy - str. 262
3.10 Úpravy vyměřovacího základu - str. 265
3.11 Přehled o platbě pojistného - str. 267
Kapitola 4 Osoba samostatně výdělečně činná  - str. 268
4.1 OSVČ jako plátce pojistného - str. 268
4.2 Vyměřovací základ a pojistné OSVČ - str. 269
4.3 Zálohy na pojistné a doplatek pojistného - str. 271
4.4 Přehled o platbě pojistného - str. 272
Kapitola 5 Osoba bez zdanitelných příjmů - str. 272
5.1 Kdo je OBZP - str. 272
5.2 Pojistné OBZP  - str. 273
Kapitola 6 Poživatelé důchodů - str.  273
Díl 13 Nemocenské pojištění
Kapitola 1 Účast na nemocenském pojištění  - str. 274
1.1 Okruh pojištěných osob - str. 274
1.2 Výkon několika činností - str. 276
1.3 Podmínky účasti - str. 277
1.4 Vznik a zánik pojištění - str. 280
1.5 Cizina a příslušnost k předpisům - str. 281
Kapitola 2 Dávky nemocenského pojištění - str. 288
2.1 Ochranná lhůta - str. 289
2.2 Výše dávek - str. 291
2.3 Nemocenské - str. 296
2.4 Ošetřovné  - str. 301
2.5 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - str. 303
2.6 Peněžitá pomoc v mateřství  - str. 304
2.7 Otcovská - str. 306
2.8 Dlouhodobé ošetřovné - str. 307
Kapitola 3 Poskytování dávek - str. 310
3.1 Výplata dávek - str. 310
3.2 Zánik nároku na výplatu dávky - str. 311
3.3 Úmrtí zaměstnance - str. 311
3.4 Vzdání se nároku na dávku  - str. 311
3.5 Povinnost vrátit přeplatek - str. 311
Kapitola 4 Povinnosti v nemocenském pojištění - str. 311
4.1 Přihlášení zaměstnavatele - str. 311
4.2 Oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání  - str. 312
4.3 Povinnosti související s výplatou dávek - str. 312
4.4 Odhlášení zaměstnance a zaměstnavatele - str. 313
Díl 14 Pojistné na sociální zabezpečení
Kapitola 1 Poplatníci pojistného - str. 315
1.1 Zaměstnanci - str. 315
Kapitola 2 Výše pojistného - str. 315
2.1 Rozhodné období  - str. 316
2.2 Vyměřovací základ - str. 316
2.3 Příjmy, které se nezahrnují do vyměřovacího základu - str. 317
Kapitola 3 Odvod pojistného  - str. 320
3.1 Splatnost pojistného - str. 320
3.2 Přehled o výši pojistného - str. 320
3.3 Odvod pojistného při více mzdových účtárnách - str. 320
3.4 Zaměstnání malého rozsahu a dohoda o provedení práce - str. 321
Kapitola 4 Penále - str. 321
4.1 Promíjení penále  - str. 322
Kapitola 5 Přestupky - str. 323
Kapitola 6 Přeplatky na pojistném a dlužné pojistné - str. 323
Kapitola 7 Osoby samostatně výdělečně činné  - str. 324
7.1 Povinnosti OSVČ - str. 325
7.2 Výše záloh na důchodové pojištění v roce 2020 - str. 329
7.3 Účast na důchodovém pojištění v roce 2020 a pojistné za rok 2020 - str. 331
Díl 15 Důchodové pojištění a povinnosti zaměstnavatelů
Kapitola 1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a příslušnost k jejich plnění  - str. 333
Kapitola 2 Vedení podkladové evidence - str. 336
Kapitola 3 Důchodový věk a doby pojištění - str.  339
3.1 Důchodový věk  - str. 339
3.2 Doby pojištění a náhradní doby pojištění - str. 340
Kapitola 4 Ohlašovací povinnost - str. 346
Kapitola 5 Sepisování a dokladování žádostí o důchod - str. 347
Kapitola 6 Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů - str. 348
Díl 16 Evidenční listy důchodového pojištění
Kapitola 1 Právní úprava - str. 351
1.1 Povinnosti zaměstnavatelů - str. 354
1.2 Pokuty za přestupky - str. 355
Kapitola 2 Hodnocení doby účasti zaměstnanců na pojištění - str. 355
2.1 Za dobu důchodového pojištění se nepovažuje  - str. 355
2.2 Vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby - str. 356
2.3 Neplatné skončení pracovněprávního vztahu - str. 357
2.4 Zpětně přiznaný příjem - str. 357
Kapitola 3 Evidenční listy důchodového pojištění - str. 358
3.1 Hlavní zásady vedení a předkládání ELDP - str. 358
3.2 Způsob vyplňování údajů ELDP  - str. 362
3.3 Číselníky - str. 376
3.4 Nejčastější chyby při vyplňování ELDP - str. 378
3.5 Nejčastější obecné dotazy k problematice ELDP - str. 379
Kapitola 4 Příklady vyplňování ELDP  - str. 380
4.1 Běžné zaměstnání - str. 380
4.2 Neplatné skončení pracovněprávního vztahu - str. 391
4.3 Obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo a dlužné pojistné - str. 393
4.5 Krytí vyloučených dob s příjmem - str. 401
4.6 Zaměstnání malého rozsahu - str. 404
4.7 Zaměstnání na základě dohody o provedení práce  - str. 413
Díl 17 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kapitola 1 Pracovní úraz a nemoc z povolání - str. 423
1.1 Pracovní úraz - str. 423
1.2 Nemoci z povolání - str. 424
Kapitola 2 Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 424
2.1 Zproštění povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu - str. 426
2.2 Zvláštní případy  - str. 428
Kapitola 3 Plnění pracovních úkolů - str. 429
Kapitola 4 Vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání - str. 431
4.1 Vyšetření pracovního úrazu - str. 431
4.2 Dokumentace a evidence - str. 432
4.3 Ohlášení pracovního úrazu - str. 433
Kapitola 5 Náhrada škody nebo nemajetkové újmy - str. 434
5.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 435
5.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - str. 436
5.3 Bolest a ztížení společenského uplatnění - str. 443
5.4 Náklady spojené s léčením - str. 443
5.5 Věcná škoda - str.  444
5.6 Škoda pozůstalých - str. 444
5.7 Náhrada za ztrátu na důchodu - str. 447
Kapitola 6 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - str. 448
Kapitola 7 Promlčení nároků - str. 450
Díl 18 Odpovědnost mzdové účetní za škodu
Kapitola 1 Bezdůvodné obohacení  - str. 451
Kapitola 2 Chyby z nedbalosti - str. 454
Díl 19 Statistika ve mzdové účtárně
Kapitola 1 Statistické údaje - str. 457
Kapitola 2 Evidenční počet zaměstnanců  - str. 458
Kapitola 3 Přepočtený počet u osob se zdravotním postižením  - str. 461
Kapitola 4 Mzdové náklady - str. 463
4.1 Ostatní osobní náklady - str.  463
4.2 Celkové mzdové náklady - str. 463
Kapitola 5 Informační systém o platech - str. 464
Díl 20 Archivace dokladů
Kapitola 1 Archivace mzdových a personálních údajů - str. 467
Díl 21 Software a externí zpracování mezd
Kapitola 1 Výběr vhodného softwaru - str. 471
Kapitola 2 Externí zpracování mzdové agendy - str. 474
Díl 22 Spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti zaměstnanosti
Kapitola 1 Spolupráce s Úřadem práce ČR - str. 477
1.1 Hlášení volného místa - str. 477
1.2 Hromadné propouštění  - str. 479
Kapitola 2 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti - str. 479
2.1 Průběh kontroly - str. 480
2.2 Předmět kontroly - str. 481
2.3 Protokol o výsledku kontroly - str. 481
2.4 Ukládání pokut - str. 482
Kapitola 3 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 483
3.1 Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání  - str. 483
3.2 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci - str. 485
Díl 23 Zaměstnávání cizinců
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 491
1.1 Právní předpisy vztahující se k zaměstnávání cizinců na území České republiky  - str.  491
1.2 Vymezení základních pojmů - str. 493
1.3 Obecné informace - str. 495
1.4 Základní podmínky pro zaměstnávání cizinců  - str. 496
1.5 Zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků - str. 509
1.6 Zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání nebo zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu - str. 510
1.7 Evidence - str.  512
1.8 Zaměstnanecké karty - str. 513
1.9 Modré karty EU - str.  515
1.10 Zvláštní případy v pobytovém režimu  - str. 519
Kapitola 2 Z hlediska nemocenského pojištění - str. 519
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění  - str. 519
3.1 Vznik zaměstnání cizince (mimo EU)  - str. 519
3.2 Přihlášení zaměstnaného cizince  - str. 520
3.3 Práva a povinnosti zaměstnaných cizinců  - str. 521
3.4 Zaměstnanci a zaměstnavatelé z EU - str. 521
3.5 Souběžné příjmy v rámci EU - str. 522
Díl 24 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 523
1.1 Definice problematiky - str. 524
1.2 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 526
1.3 Možnosti plnění povinného podílu - str. 529
1.4 Povinnost vykázat plnění povinného podílu - str. 533
1.5 Pracovněprávní vztah a osoby se zdravotním postižením - str. 533
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 534
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 534
3.1 Odpočty - str. 534
Díl 25 Zprostředkování zaměstnání
Kapitola 1 Z hlediska pracovního práva - str. 539
1.1 Základní podmínky - str. 539
1.2 Dočasné přidělení - str. 543
1.3 Povinnosti agentur práce - str. 545
Kapitola 2 Z hlediska sociálního pojištění - str. 546
Kapitola 3 Z hlediska zdravotního pojištění - str. 547
Díl 26 Inspekce práce
Kapitola 1 Co může kontrolovat inspekce práce - str. 549
Kapitola 2 Koho může kontrolovat  - str. 549
Kapitola 3 Organizační struktura a místní příslušnost - str. 552
Kapitola 4 Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob - str. 553
Kapitola 5 Za co lze a nelze uložit pokutu - str. 558
5.1 Obecně k přestupkům - str. 559
Kapitola 6 Další pravidla pro ukládání pokut - str. 577
Věcný rejstřík - str. 547

Další nabídka k tématu

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s výkladem 2020

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2020

Zákoník práce s komentářem 2020

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmanová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied -

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.