Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daňový řád 2022

Meritum - Daňový řád 2022

meritum Daňový řád 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.

Publikace je rozdělena do tří částí:

principy správy daní
problematika správy daní a její součásti
sankce a soudní řízení
Výklad je doplněn o praktické přílohy, např. vzory podání, tabulky a schémata, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2022.

Do jednotlivých kapitol merita byly doplněny zásadní změny daňového řádu provedené zákonem č. 283/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021, konkrétně např. zjednodušení procesu zahájení a ukončení daňové kontroly, rozšíření využitelnosti daňové informační schránky, zákonné prodloužení tříměsíční lhůty o jeden měsíc v případě podání daňového přiznání elektronicky, rozlišování mezi sankcemi trestního charakteru a úroky, zavedení možnosti vyplacení zálohy na daňový odpočet, zavedení možnosti požádat o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, zavedení nových pojmů (formulářové podání, oznámení) apod.

V publikaci naleznete nově zapracovaná soudní rozhodnutí, která dotvářejí správu daní.
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 2. 2022, 230 stran
ISBN: 978-80-7676-265-7

Cena: 515 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. VI
Zkratky a užité právní předpisy - str. VII
Část  I Obecné principy správy daní
Kapitola 1 Právní rámec - str. 1
1.1 Právní úprava - str. 1
1.2 Soustava daní a poplatků - str. 4
1.3 Historie daňového procesu - str. 6
1.4 Jak se orientovat v daňovém řádu - str. 8
Kapitola 2 Základní pojmy a zásady - str. 9
2.1 Působnost daňového řádu  - str. 9
2.2 Obecné principy správy daní   - str. 9
2.3 Základní pojmy správy daní   - str. 10
2.3.1 Správa daní a její cíl  - str. 10
2.3.2 Předmět správy daní  - str. 12
2.4 Základní zásady správy daní   - str. 13
Část II Správa daní
Kapitola 1 Subjekty správy daní  - str. 21
1.1 Správce daně   - str. 21
1.1.1 Pravomoc a příslušnost správce daně   - str. 22
1.1.2 Úřední osoby   - str. 23
1.1.3 Jednací jazyk   - str. 24
1.1.4 Informační povinnost správce daně   - str. 24
1.1.5 Povinnost mlčenlivosti   - str. 25
1.2 Daňový subjekt   - str. 26
1.3 Třetí osoby - str. 26
1.4 Procesní způsobilost a zastupování  - str. 28
Kapitola 2 Lhůty  - str. 32
2.1 Právní vymezení lhůt  - str. 32
2.2 Pravidla běhu lhůt  - str. 33
2.3 Prodloužení lhůty  - str. 35
2.4 Navrácení lhůty v předešlý stav   - str. 38
2.5 Ochrana před nečinností správce daně  - str. 38
Kapitola 3 Doručování písemností   - str. 40
3.1 Doručování písemností   - str. 40
3.2 Způsoby doručování  - str. 41
3.3 Neúčinnost doručení   - str. 43
Kapitola 4 Dokumentace a daňový spis  - str. 44
4.1 Protokol a úřední záznam   - str. 44
4.2 Daňový spis  - str. 45
4.3 Daňová informační schránka  - str. 47
Kapitola 5 Řízení a postupy   - str. 48
5.1 Zahájení řízení a podání  - str. 48
5.2 Postupy správce daně  - str. 54
5.2.1 Vyhledávací činnost a místní šetření  - str. 54
5.2.2 Daňová kontrola  - str. 56
5.2.3 Postup k odstranění pochybností  - str. 63
5.3 Úkony v průběhu řízení   - str. 65
5.3.1 Dokazování a důkazní prostředky  - str. 66
5.3.2 Záznamní povinnost  - str. 70
5.3.3 Pomůcky a sjednání daně  - str. 71
5.3.4 Předběžná otázka   - str. 73
5.3.5 Předvolání a předvedení  - str. 74
5.3.6 Náklady řízení  - str. 75
5.4 Rozhodnutí  - str. 75
Kapitola 6 Opravné, dozorčí a jiné prostředky  - str. 79
6.1 Opravné a dozorčí prostředky  - str. 79
6.1.1 Rozklad  - str. 80
6.1.2 Odvolání  - str. 80
6.1.3 Obnova řízení  - str. 89
6.1.4 Přezkoumání rozhodnutí   - str. 91
6.2 Jiné prostředky  - str. 93
6.2.1 Prominutí daně  - str. 94
6.2.2 Stížnost   - str. 97
Kapitola 7 Registrace  - str. 98
Kapitola 8 Závazné posouzení   - str. 101
Kapitola 9 Daňové řízení  - str. 102
9.1 Daňové řízení  - str.  102
9.2 Nalézací řízení   - str. 104
9.3 Lhůta pro stanovení daně  - str. 114
Kapitola 10 Placení daní  - str. 120
10.1 Evidence daní a úhrada daně  - str. 120
10.2 Nedoplatek a přeplatek  - str. 123
10.3 Lhůta pro placení daně  - str. 128
10.4 Dělená správa   - str. 130
10.5 Vybírání daní  - str. 130
10.6 Zajištění daní   - str. 133
10.7 Vymáhání daní   - str. 138
Kapitola 11 Právní nástupnictví  - str. 142
11.1 Ukončení činnosti  - str. 142
11.2 Přechod daňové povinnosti   - str. 143
11.3 Vztah k insolvenčnímu řízení  - str. 145
Část III Sankce a soudní řízení 
Kapitola1 Sankce  - str. 147
1.1 Rozdělení sankcí   - str. 147
1.1.1 Pokuta za opožděné tvrzení daně  - str. 148
1.1.2 Penále  - str. 151
1.1.3 Úroky podle daňového řádu  - str. 153
1.2 Sankce za porušení povinností nepeněžitého charakteru  - str. 157
1.2.1 Pokuta za přestupek porušení mlčenlivosti   - str. 157
1.2.2 Pořádková pokuta a pokuta za nesplnění 
povinnosti nepeněžité povahy  - str. 158
Kapitola2 Správní soudnictví   - str. 159
2.1 Soudy   - str. 159
2.2 Žaloba a kasační stížnost   - str. 160
2.3 Ústavní soud a ústavní stížnost  - str. 163
Kapitola3 Trestné činy daňové  - str. 165
3.1 Obecné principy stanovení trestných činů  - str. 165
3.2 Jednotlivé trestné činy  - str. 166
Příloha 1 Vzory podání pro rok 2021 a 2022 podle DŘ  - str. 169
Příloha 2 Vymezení zdaňovacího období u jednotlivých daní  - str. 182
Příloha 3 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2021   - str. 183
Příloha 4 První novela daňového řádu nazvaná jako „technická novela“   - str. 184
Příloha 5 Druhá novela daňového řádu   - str. 188
Příloha 6 Třetí novela daňového řádu   - str. 196
Příloha 7 Čtvrtá novela daňového řádu   - str. 197
Příloha 8 Pátá novela daňového řádu   - str. 198
Příloha 9 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2016  - str. 202
Příloha 10 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2017  - str. 203
Příloha 11 Desátá novela daňového řádu, účinná v roce 2018  - str. 206
Příloha 12 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2019  - str. 208
Příloha 13 Přehled legislativních zkratek v DŘ od 1. 1. 2022  - str. 210
Příloha 14 Struktura daňového řádu od 1. 1. 2021  - str. 211
Příloha 15 Porovnání opravných prostředků podle ZSDP ve srovnání s DŘ, včetně změn od 1. 1. 2021  - str. 213
Příloha 16 Porovnání sankcí dle ZSDP a DŘ, včetně změn sankcí od 1. 1. 2021  - str. 214
Příloha 17 Položka č. 1 sazebníku správních poplatků  - str. 217
Příloha 18 Pokyny k daňovému řádu účinné k 1. 1. 2022   - str. . 218
Příloha 19 Druhy výzev podle daňového řádu  - str. 219

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.).
Základní charakteristiky knihy:

  • aktuálnost k 1. 1. 2023
  • praktické a ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2022

Daňový systém ČR 2022

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v ...

Cena: 505 KčKOUPIT

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.