Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daňový řád 2019

Meritum - Daňový řád 2019

Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:
•principy správy daní,
•problematika správy daní a její součásti,
•sankce a soudní řízení.

Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání, tabulky a schémata, termínový kalendář, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2019.

Z novinek pro rok 2019 vybíráme:

- Bude zavedeno obecné protizneužívací pravidlo v souvislosti s účinností směrnice ATAD. 

- V publikaci naleznete nově zapracovaná soudní rozhodnutí, která dotvářejí správu daní.

- Významně byla přepracována první kapitola a kapitola věnující se soudnímu řízení.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, 256 stran
ISBN: 978-80-7598-322-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. VI
Zkratky a užité právní předpisy - str. VII
Část I Obecné principy správy daní
Kapitola 1 Daňový proces - str. 1
1.1 Proč se zabývat daňovým procesem? - str. 1
1.2 Právní úprava  - str. 2
1.3 Judikatura - str. 6
1.4 Soustava daní a poplatků - str. 7
1.5 Daňový řád, jeho struktura a vztah ke starému zákonu o správě daní a poplatků - str. 9
1.6 Struktura finanční správy - str. 11
Kapitola 2 Základní pojmy a zásady - str. 12
2.1 Působnost daňového řádu  - str. 12
2.2 Obecné principy správy daní - str. 13
2.3 Základní pojmy správy daní - str. 13
2.3.1 Správa daní a její cíl - str. 13
2.3.2 Předmět správy daní - str. 15
2.4 Základní zásady správy daní - str. 17
Část II Správa daní
Kapitola 1 Subjekty správy daní  - str. 25
1.1 Správce daně - str. 25
1.1.1 Pravomoc a příslušnost správce daně - str. 25
1.1.2 Úřední osoby - str. 26
1.1.3 Jednací jazyk - str. 27
1.1.4 Informační povinnost správce daně - str. 28
1.1.5 Povinnost mlčenlivosti - str. 28
1.2 Daňový subjekt - str. 29
1.3 Třetí osoby - str. 30
1.4 Procesní způsobilost a zastupování - str. 31
Kapitola 2 Lhůty - str. 35
2.1 Právní vymezení lhůt - str. 35
2.2 Pravidla běhu lhůt - str. 36
2.3 Prodloužení lhůty - str. 39
2.4 Navrácení lhůty v předešlý stav - str. 41
2.5 Ochrana před nečinností správce daně - str. 41
Kapitola 3 Doručování písemností - str. 43
3.1 Doručování písemností  - str. 43
3.2 Způsoby doručování  - str. 44
3.3 Neúčinnost doručení - str. 46
Kapitola 4 Dokumentace a daňový spis - str. 46
4.1 Protokol a úřední záznam - str. 46
4.2 Daňový spis - str. 47
4.3 Daňová informační schránka - str. 49
Kapitola 5 Řízení a postupy - str. 50
5.1 Zahájení řízení a podání  - str. 50
5.2 Postupy správce daně - str. 55
5.2.1 Vyhledávací činnost a místní šetření - str. 55
5.2.2 Daňová kontrola - str. 57
5.2.3 Postup k odstranění pochybností  - str. 63
5.3 Úkony v průběhu řízení - str. 66
5.3.1 Dokazování a důkazní prostředky - str. 67
5.3.2 Záznamní povinnost - str. 71
5.3.3 Pomůcky a sjednání daně - str. 72
5.3.4 Předběžná otázka - str. 74
5.3.5 Předvolání a předvedení - str. 75
5.3.6 Náklady řízení  - str. 76
5.4 Rozhodnutí - str. 76
Kapitola 6 Opravné, dozorčí a jiné prostředky - str. 80
6.1 Opravné a dozorčí prostředky - str. 80
6.1.1 Rozklad - str. 81
6.1.2 Odvolání - str. 81
6.1.3 Obnova řízení - str. 90
6.1.4 Přezkoumání rozhodnutí - str. 91
6.2 Jiné prostředky - str. 94
6.2.1 Prominutí daně - str. 95
6.2.2 Stížnost - str. 97
Kapitola 7 Registrace - str. 98
Kapitola 8 Závazné posouzení - str. 100
Kapitola 9 Daňové řízení  - str. 102
9.1 Daňové řízení - str. 102
9.2 Nalézací řízení - str. 104
9.3 Lhůta pro stanovení daně - str. 112
Kapitola 10 Placení daní - str. 117
10.1 Evidence daní a úhrada daně - str. 117
10.2 Nedoplatek a přeplatek - str. 120
10.3 Lhůta pro placení daně - str. 125
10.4 Dělená správa - str. 126
10.5 Vybírání daní  - str. 126
10.6 Zajištění daní - str. 130
10.7 Vymáhání daní - str. 134
Kapitola 11 Právní nástupnictví  - str. 137
11.1 Ukončení činnosti - str. 137
11.2 Přechod daňové povinnosti - str. 137
11.3 Vztah k insolvenčnímu řízenív139
Část III Sankce a soudní řízení
Kapitola 1 Sankce - str. 143
1.1 Rozdělení sankcí  - str. 143
1.1.1 Pokuta za opožděné tvrzení daně - str. 145
1.1.2 Penále - str. 148
1.1.3 Úrok z prodlení - str. 150
1.2 Sankce za porušení povinností nepeněžitého charakteru - str. 151
1.2.1 Pokuta za přestupek porušení mlčenlivosti  - str. 151
1.2.2 Pořádková pokuta a pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy - str. 152
Kapitola 2 Správní soudnictví  - str. 153
2.1 Soudy - str. 153
2.2 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu - str. 153
2.3 Nečinnostní žaloba - str. 157
2.4 Zásahová žaloba  - str. 158
2.5 Kasační stížnost  - str. 159
2.6 Ústavní soud a ústavní stížnost - str. 161
Kapitola 3 Trestné činy daňové - str. 163
3.1 Obecné principy stanovení trestných činů - str. 163
3.2 Jednotlivé trestné činy - str. 163
Příloha 1 Vzory podání pro rok 2019 podle DŘ - str. 167
Příloha 2 Vymezení zdaňovacího období u jednotlivých daní - str. 180
Příloha 3 Termínový daňový kalendář 2019/2020
(zpracováno podle stavu právních předpisů k 1. 1. 2019) - str. 181
Příloha 4 Technická novela k daňovému řádu - str. 207
Příloha 5 Druhá novela daňového řádu - str. 211
Příloha 6 Třetí novela daňového řádu - str. 220
Příloha 7 Čtvrtá novela daňového řádu - str. 221
Příloha 8 Pátá novela daňového řádu - str. 222
Příloha 9 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2016 - str. 226
Příloha 10 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2017 - str. 227
Příloha 11 Desátá novela daňového řádu, účinná v roce 2018 - str. 230
Příloha 12 Navrhovaná jedenáctá novela daňového řádu pro rok 2019 - str. 232
Příloha 13 Přehled legislativních zkratek v DŘ - str. 233
Příloha 14 Porovnání ustanovení DŘ a ZSDP - str. 235
Příloha 15 Porovnání opravných prostředků podle ZSDP ve srovnání s DŘ - str. 236
Příloha 16 Porovnání sankcí dle ZSDP a DŘ  - str. 237
Příloha 17  - str.  239
Příloha 18 Pokyny k daňovému řádu platné k 1. 1. 2019 - str. 240
Příloha 19 Druhy výzev podle daňového řádu - str. 241
Věcný rejstřík - str. 243

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.).
Základní charakteristiky knihy:

  • aktuálnost k 1. 1. 2023
  • praktické a ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2022

Daňový systém ČR 2022

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, autorky se snaží konstrukci daní podávat v ...

Cena: 505 KčKOUPIT

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Meritum - Daňový řád 2022

Meritum - Daňový řád 2022

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daňový řád 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní problematika ...

Cena: 515 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ...

Cena: 529 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.