Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

meritum Daň z přidané hodnoty 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.Publikace je rozdělena do tří částí:
◾obecné principy daně z přidané hodnoty,
◾uplatňování daně z přidané hodnoty,
◾správa daně z přidané hodnoty.

Ze změn pro rok 2021 vybíráme:
◾úprava zálohy na nadměrný odpočet,
◾úprava povinného elektronického podání na DPH,
◾další změny navazující na předešlé novely či vstoupení již schválených změn v účinnost.

Výklad je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2021.


vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 6. 2021, 152 stran
ISBN: 978-80-7676-081-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. VII
Zkratky a užité právní předpisy - str. VIII
Část I Obecné principy daně z přidané hodnoty
Kapitola 1 Obecné principy daně z přidané hodnoty - str. 1
1.1 Předmět úpravy DPH - str. 1
1.2 Mechanismus fungování DPH - str. 2
1.3 Územní působnost České republiky - str. 2
Kapitola 2 Místo plnění - str. 3
2.1 Místo plnění při dodání zboží - str. 3
2.1.1 Místo plnění při dodání zboží - str. 3
2.1.2 Místo plnění při dodání nemovitých věcí - str. 5
2.1.3 Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla či chladu - str. 5
2.1.4 Místo plnění při zasílání zboží - str. 6
2.2 Místo plnění při poskytování služeb - str. 7
2.2.1 Základní pravidlo při poskytování služeb - str. 7
2.2.2 Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech - str. 8
2.3 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 13
2.4 Místo plnění při dovozu zboží - str. 14
Kapitola 3 Daňové subjekty - str. 14
3.1 Přehled daňových subjektů - str. 14
3.2 Osoby povinné k dani - str. 14
3.3 Plátci daně a jejich registrace - str. 18
3.4 Povinná a dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 21
3.5 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 22
3.6 Ručení za daň - str. 23
3.7 Zvláštní způsob zajištění daně - str. 24
Část II Uplatňování daně z přidané hodnoty
Kapitola 1 Uplatňování daně u tuzemských zdanitelných plnění
- str. 25
1.1 Dodání zboží - str. 25
1.1.1 Obecné principy dodání zboží - str. 25
1.1.2 Přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody- str. 27
1.1.3 Dodání a vrácení vratných obalů - str. 27
1.2 Poskytování služeb - str. 28
1.3 Poukaz - str. 29
1.3.1 Poukazy obecně - str. 30
1.3.2 Jednoúčelové poukazy – § 15a - str. 30
1.3.3 Víceúčelové poukazy – § 15b - str. 31
1.4 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň - str. 31
1.4.1 Povinnost přiznat daň - str. 31
1.4.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění - str. 32
1.5 Daňové doklady - str. 33
1.5.1 Obecné principy vystavování daňových dokladů - str. 33
1.5.2 Uchovávání daňových dokladů - str. 35
1.5.3 Daňové doklady při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 35
1.6 Základ daně a výpočet daně - str. 37
1.6.1 Základ daně - str. 37
1.6.2 Základ daně ve zvláštních případech - str. 40
1.6.3 Výpočet daně - str. 40
1.6.4 Základ a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 41
1.7 Oprava základu daně a výše daně - str. 42
1.7.1 Povinnost opravy základu daně a výše daně - str. 42
1.7.2 Oprava výše daně v jiných případech - str. 45
1.7.3 Opravný daňový doklad - str. 45
1.7.4 Oprava výše daně v případě nedobytné pohledávky - str. 46
Kapitola 2 Uplatňování daně při intrakomunitárních dodávkách zboží - str. 48
2.1 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 48
2.1.1 Principy uplatnění daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 48
2.1.2 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř Evropské unie - str. 50
2.1.3 Přiznání daně při pořízení zboží - str. 50
2.1.4 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 51
2.1.5 Základ daně a výpočet daně - str. 51
2.1.6 Oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 51
2.1.7 Osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 51
2.2 Dodání zboží do jiného členského státu - str. 52
2.2.1 Obecné principy uplatnění daně při dodání zboží do jiného členského státu - str. 52
2.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu (od 1. 7. 2017) - str. 53
2.2.3 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu - str. 53
2.2.4 Oprava základu daně a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu- str. 54
2.2.5 Souhrnná hlášení - str. 54
2.3 Třístranný obchod - str. 55
2.4 Zasílání zboží - str. 56
2.4.1 Zasílání zboží do tuzemska - str. 57
2.4.2 Zasílání zboží z tuzemska - str. 57
2.5 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků - str. 58
2.5.1 Vymezení nových dopravních prostředků - str. 58
2.5.2 Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu - str. 59
2.5.3 Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu - str. 59
Kapitola 3 Uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží - str. 60
3.1 Dovoz zboží - str. 60
3.1.1 Přiznávání daně při dovozu zboží - str. 60
3.1.2 Daňové doklady při dovozu zboží - str. 61
3.1.3 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 61
3.1.4 Oprava výše daně při dovozu zboží - str. 61
3.1.5 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 62
3.2 Vývoz zboží - str. 62
Kapitola 4 Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku a mimo tuzemsko - str. 63
4.1 Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou s místem plnění v tuzemsku - str. 63
4.1.1 Obecné principy poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku - str. 63
4.1.2 Přiznání daně - str. 64
4.1.3 Daňové doklady - str. 64
4.1.4 Základ a výpočet daně - str.  64
4.2 Poskytnutí služby plátcem s místem plnění mimo tuzemsko - str. 64
4.2.1 Přiznání služeb - str. 65
4.2.2 Daňové doklady - str. 65
Kapitola 5 Sazby daně a jejich oprava - str. 65
5.1 Sazby daně - str. 65
5.1.1 Sazby daně u zboží - str. 66
5.1.2 Sazby daně u služeb - str. 68
5.1.3 Sazby daně u nemovitých věcí a stavebních prací - str. 69
5.1.4 Sazby daně u dokončené stavby- str. 70
5.1.5 Sazby daně u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení - str. 72
5.1.6 Závazné posouzení sazby daně - str. 73
5.2 Oprava sazby a výše daně - str. 73
Kapitola 6 Osvobození od daně - str. 74
6.1 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně - str. 74
6.1.1 Obecné principy osvobození od daně bez nároku na odpočet daně - str. 74
6.1.2 Osvobození u jednotlivých typů zboží a služeb - str. 74
6.2 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 82
6.2.1 Obecné principy osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 82
6.2.2 Osvobození v jednotlivých případech - str. 83
Kapitola 7 Odpočet daně a vracení daně - str. 85
7.1 Odpočet daně - str. 85
7.1.1 Základní podmínky pro uplatnění odpočtu daně - str. 85
7.1.2 Prokazování nároku na odpočet daně - str. 87
7.1.3 Odpočet daně při změně režimu - str. 89
7.1.4 Zkracování nároku na odpočet daně - str. 90
7.1.5 Oprava odpočtu daně - str. 92
7.1.6 Úprava odpočtu daně - str. 93
7.1.7 Vyrovnání odpočtu daně - str. 95
7.1.8 Uplatnění odpočtu v poměrné výši - str. 96
7.2 Vrácení daně - str. 96
7.3 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 101
Kapitola 8 Zvláštní režimy - str. 102
8.1 Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 102
8.2 Zvláštní režim pro cestovní službu - str. 103
8.3 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 105
8.4 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 106
8.5 Režim přenesení daňové povinnosti - str. 107
8.5.1 Obecná ustanovení a principy - str. 107
8.5.2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti . . 108
8.5.3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 109
8.5.4 Závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 109
Část III Správa daně z přidané hodnoty
Kapitola 1 Správa daně - str. 111
1.1 Zdaňovací období - str. 111
1.2 Evidence pro daňové účely - str. 112
1.3 Daňová přiznání - str. 112
1.3.1 Řádné daňové přiznání a splatnost daně - str. 112
1.3.2 Dodatečné daňové přiznání - str. 113
1.4 Kontrolní hlášení - str. 113
1.5 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období - str. 114
1.6 Vracení nadměrného odpočtu - str. 114
1.7 Zrušení registrace - str. 115
1.7.1 Zrušení registrace plátce - str. 115
1.7.2 Zrušení registrace identifikované osoby - str. 116
Příloha 1 Přílohy k zákonu o dani z přidané hodnoty - str. 117
1.1. Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty,  které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby
povinné k dani - str. 117
1.2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 118
1.3 Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - str. 119
1.4 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 121
1.5 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 124
1.6 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 126
1.7 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 127
1.8 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti,
stanoví-li tak vláda nařízením - str. 129
Příloha 2 Přiznání k dani z přidané hodnoty - str. 130
Věcný rejstřík - str. 135


Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2023

Abeceda DPH 2023

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané ...

Cena: 859 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.