Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2021

meritum Daň z přidané hodnoty 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.Publikace je rozdělena do tří částí:
◾obecné principy daně z přidané hodnoty,
◾uplatňování daně z přidané hodnoty,
◾správa daně z přidané hodnoty.

Ze změn pro rok 2021 vybíráme:
◾úprava zálohy na nadměrný odpočet,
◾úprava povinného elektronického podání na DPH,
◾další změny navazující na předešlé novely či vstoupení již schválených změn v účinnost.

Výklad je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2021.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, 152 stran
ISBN: 978-80-7676-081-3

Cena: 347 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. VII
Zkratky a užité právní předpisy - str. VIII
Část I Obecné principy daně z přidané hodnoty
Kapitola 1 Obecné principy daně z přidané hodnoty - str. 1
1.1 Předmět úpravy DPH - str. 1
1.2 Mechanismus fungování DPH - str. 2
1.3 Územní působnost České republiky - str. 2
Kapitola 2 Místo plnění - str. 3
2.1 Místo plnění při dodání zboží - str. 3
2.1.1 Místo plnění při dodání zboží - str. 3
2.1.2 Místo plnění při dodání nemovitých věcí - str. 5
2.1.3 Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla či chladu - str. 5
2.1.4 Místo plnění při zasílání zboží - str. 6
2.2 Místo plnění při poskytování služeb - str. 7
2.2.1 Základní pravidlo při poskytování služeb - str. 7
2.2.2 Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech - str. 8
2.3 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 13
2.4 Místo plnění při dovozu zboží - str. 14
Kapitola 3 Daňové subjekty - str. 14
3.1 Přehled daňových subjektů - str. 14
3.2 Osoby povinné k dani - str. 14
3.3 Plátci daně a jejich registrace - str. 18
3.4 Povinná a dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 21
3.5 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 22
3.6 Ručení za daň - str. 23
3.7 Zvláštní způsob zajištění daně - str. 24
Část II Uplatňování daně z přidané hodnoty
Kapitola 1 Uplatňování daně u tuzemských zdanitelných plnění
- str. 25
1.1 Dodání zboží - str. 25
1.1.1 Obecné principy dodání zboží - str. 25
1.1.2 Přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody- str. 27
1.1.3 Dodání a vrácení vratných obalů - str. 27
1.2 Poskytování služeb - str. 28
1.3 Poukaz - str. 29
1.3.1 Poukazy obecně - str. 30
1.3.2 Jednoúčelové poukazy – § 15a - str. 30
1.3.3 Víceúčelové poukazy – § 15b - str. 31
1.4 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň - str. 31
1.4.1 Povinnost přiznat daň - str. 31
1.4.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění - str. 32
1.5 Daňové doklady - str. 33
1.5.1 Obecné principy vystavování daňových dokladů - str. 33
1.5.2 Uchovávání daňových dokladů - str. 35
1.5.3 Daňové doklady při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 35
1.6 Základ daně a výpočet daně - str. 37
1.6.1 Základ daně - str. 37
1.6.2 Základ daně ve zvláštních případech - str. 40
1.6.3 Výpočet daně - str. 40
1.6.4 Základ a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 41
1.7 Oprava základu daně a výše daně - str. 42
1.7.1 Povinnost opravy základu daně a výše daně - str. 42
1.7.2 Oprava výše daně v jiných případech - str. 45
1.7.3 Opravný daňový doklad - str. 45
1.7.4 Oprava výše daně v případě nedobytné pohledávky - str. 46
Kapitola 2 Uplatňování daně při intrakomunitárních dodávkách zboží - str. 48
2.1 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 48
2.1.1 Principy uplatnění daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 48
2.1.2 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř Evropské unie - str. 50
2.1.3 Přiznání daně při pořízení zboží - str. 50
2.1.4 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 51
2.1.5 Základ daně a výpočet daně - str. 51
2.1.6 Oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 51
2.1.7 Osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 51
2.2 Dodání zboží do jiného členského státu - str. 52
2.2.1 Obecné principy uplatnění daně při dodání zboží do jiného členského státu - str. 52
2.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu (od 1. 7. 2017) - str. 53
2.2.3 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu - str. 53
2.2.4 Oprava základu daně a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu- str. 54
2.2.5 Souhrnná hlášení - str. 54
2.3 Třístranný obchod - str. 55
2.4 Zasílání zboží - str. 56
2.4.1 Zasílání zboží do tuzemska - str. 57
2.4.2 Zasílání zboží z tuzemska - str. 57
2.5 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků - str. 58
2.5.1 Vymezení nových dopravních prostředků - str. 58
2.5.2 Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu - str. 59
2.5.3 Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu - str. 59
Kapitola 3 Uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží - str. 60
3.1 Dovoz zboží - str. 60
3.1.1 Přiznávání daně při dovozu zboží - str. 60
3.1.2 Daňové doklady při dovozu zboží - str. 61
3.1.3 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 61
3.1.4 Oprava výše daně při dovozu zboží - str. 61
3.1.5 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 62
3.2 Vývoz zboží - str. 62
Kapitola 4 Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku a mimo tuzemsko - str. 63
4.1 Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou s místem plnění v tuzemsku - str. 63
4.1.1 Obecné principy poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku - str. 63
4.1.2 Přiznání daně - str. 64
4.1.3 Daňové doklady - str. 64
4.1.4 Základ a výpočet daně - str.  64
4.2 Poskytnutí služby plátcem s místem plnění mimo tuzemsko - str. 64
4.2.1 Přiznání služeb - str. 65
4.2.2 Daňové doklady - str. 65
Kapitola 5 Sazby daně a jejich oprava - str. 65
5.1 Sazby daně - str. 65
5.1.1 Sazby daně u zboží - str. 66
5.1.2 Sazby daně u služeb - str. 68
5.1.3 Sazby daně u nemovitých věcí a stavebních prací - str. 69
5.1.4 Sazby daně u dokončené stavby- str. 70
5.1.5 Sazby daně u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení - str. 72
5.1.6 Závazné posouzení sazby daně - str. 73
5.2 Oprava sazby a výše daně - str. 73
Kapitola 6 Osvobození od daně - str. 74
6.1 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně - str. 74
6.1.1 Obecné principy osvobození od daně bez nároku na odpočet daně - str. 74
6.1.2 Osvobození u jednotlivých typů zboží a služeb - str. 74
6.2 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 82
6.2.1 Obecné principy osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 82
6.2.2 Osvobození v jednotlivých případech - str. 83
Kapitola 7 Odpočet daně a vracení daně - str. 85
7.1 Odpočet daně - str. 85
7.1.1 Základní podmínky pro uplatnění odpočtu daně - str. 85
7.1.2 Prokazování nároku na odpočet daně - str. 87
7.1.3 Odpočet daně při změně režimu - str. 89
7.1.4 Zkracování nároku na odpočet daně - str. 90
7.1.5 Oprava odpočtu daně - str. 92
7.1.6 Úprava odpočtu daně - str. 93
7.1.7 Vyrovnání odpočtu daně - str. 95
7.1.8 Uplatnění odpočtu v poměrné výši - str. 96
7.2 Vrácení daně - str. 96
7.3 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 101
Kapitola 8 Zvláštní režimy - str. 102
8.1 Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 102
8.2 Zvláštní režim pro cestovní službu - str. 103
8.3 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 105
8.4 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 106
8.5 Režim přenesení daňové povinnosti - str. 107
8.5.1 Obecná ustanovení a principy - str. 107
8.5.2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti . . 108
8.5.3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 109
8.5.4 Závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 109
Část III Správa daně z přidané hodnoty
Kapitola 1 Správa daně - str. 111
1.1 Zdaňovací období - str. 111
1.2 Evidence pro daňové účely - str. 112
1.3 Daňová přiznání - str. 112
1.3.1 Řádné daňové přiznání a splatnost daně - str. 112
1.3.2 Dodatečné daňové přiznání - str. 113
1.4 Kontrolní hlášení - str. 113
1.5 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období - str. 114
1.6 Vracení nadměrného odpočtu - str. 114
1.7 Zrušení registrace - str. 115
1.7.1 Zrušení registrace plátce - str. 115
1.7.2 Zrušení registrace identifikované osoby - str. 116
Příloha 1 Přílohy k zákonu o dani z přidané hodnoty - str. 117
1.1. Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty,  které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby
povinné k dani - str. 117
1.2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 118
1.3 Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - str. 119
1.4 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 121
1.5 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 124
1.6 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 126
1.7 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 127
1.8 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti,
stanoví-li tak vláda nařízením - str. 129
Příloha 2 Přiznání k dani z přidané hodnoty - str. 130
Věcný rejstřík - str. 135


Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1448 - Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1448 - Daň z přidané hodnoty

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od 1. 10. 2021 rozsáhle novelizován (např. prodej zboží na dálku, zvláštní režim jednoho správního místa, dovoz zboží nízké hodnoty). Nově jsou zařazeny dva nové pokyny GFŘ. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH 2021 - výklad s příklady

DPH 2021 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2021

Abeceda DPH 2021

Ing. Zdeněk KUneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace vydávané ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled ...

Cena: 769 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.