Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je přehledně členěn na sedm částí. Největší pozornost je věnována majetku jako takovému – jeho členění, financování, nakládání s ním včetně technického zhodnocení a oprav. Podrobně jsou vysvětleny povinnosti související s inventarizací. Publikace upozorňuje také na povinnost inventarizovat peněžní fondy a jmění. Podrobně je popsán způsob schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů příspěvkových organizací. Publikace se nevyhýbá ani sporným tématům jako je vymezení pojmu „stavba“ a ověřování peněžního krytí fondu investic. Autor také upozorňuje na časté chyby příspěvkových organizací, ať už je to při nakládání se svěřeným majetkem, anebo v souvislosti s pohledávkami. V textu uvádí modelové příklady z praxe (evidence majetku na školních zahradách, postup organizace během udržitelnosti dotovaného projektu). Autor čerpal z mnohaletých zkušeností kontrolora a lektora vzdělávacích seminářů pro příspěvkové organizace i jejich zřizovatele.

Třetí vydání bylo aktualizováno v souvislosti s posledními změnami rozpočtových pravidel a vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb. Část věnovaná peněžním fondům byla přepracována a doplněna o kapitolu mapující možné použití peněžních fondů k financování majetku. Publikace byla dále rozšířena o kapitolu pojednávající o náhradách za opotřebení vlastního majetku zaměstnanců, který je využíván pro výkon práce.

autor: Petr Sikora; vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 26. 1. 2021, 224 stran
ISBN: 978-80-8717-358-9

Cena: 330 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam příloh na CD - str. 4
Předmluva - str. 6
1. Legislativní rámec - str. 8
1.1 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - str. 
1.2 Zákon o obcích a zákon o krajích - str. 9
1.3 Školský zákon - str. 12
1.4 Kontrolní řád - str. 12
1.5 Zákon o finanční kontrole - str. 13
1.6 Prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole - str. 15
1.7 Inventarizační vyhláška - str. 16
1.8 Účetní legislativa - str. 16
2. Hospodaření školské příspěvkové organizace - str. 18
2.1 Hlavní a doplňková činnost - str. 18
2.2 Příspěvek na provoz a investiční příspěvek od zřizovatele - str. 19
2.3 Přímé náklady na vzdělávání - str. 21
2.4 Vlastní příjmy - str. 23
2.5 Financování školní jídelny - str. 25
2.6 Úvěry, půjčky, dotace a dary - str. 28
2.7 Rozpočtová kázeň - str. 29
2.8 Rozpočet příspěvkové organizace - str. 31
3. Tvorba a použití peněžních fondů - str. 35
3.1 Rezervní fond - str. 35
3.2 Fond investic - str. 38
3.3 Fond odměn - str. 45
3.4 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) - str. 49
3.5 Rovné zacházení neznamená bezpodmínečně stejné benefity - str. 67
3.6 Možnosti financování majetku z peněžních fondů - str. 68
4. Majetek školské příspěvkové organizace - str. 71
4.1 Úvod - str. 71
4.2 Pohledávky - str. 74
4.3 Stavby - str. 80
4.4 Samostatné hmotné movité věci - str. 89
4.5 Problematické druhy majetku - str. 93
4.6 Svěřený majetek - str. 100
4.7 Majetek vlastní - str. 101
4.8 Majetek třetích osob - str. 101
4.9 Nabývání a poskytování darů - problémové oblasti - str. 103
4.10 Odpovědnost zaměstnanců za majetek - str. 106
4.11 Technické zhodnocení a opravy majetku - str. 108
4.12 Odpisování majetku - str. 116
4.13 Nakládání s majetkem - str. 121
4.14 Majetek zaměstnanců použitý pro výkon práce - náhrada za opotřebení - str. 124
5. Inventarizace majetku a závazků - str. 129
5.1 Základní pojmy - str. 129
5.2 Povinnosti související s inventarizací - str. 139
5.3 Harmonogram inventarizačních prací - str. 141
5.4 Inventurní soupis - str. 142
5.5 Inventarizační zpráva - str. 148
5.6 Otázky k zamyšlení - str. 149
6. Vnitřní kontrola ve školské příspěvkové organizaci - str. 153
6.1 Veřejné příjmy a veřejné výdaje - str. 153
6.2 Nastavení kontrolních mechanismů - rozhodující role ředitele - str. 157
6.3 Schvalování připravovaných příjmů a výdajů - str. 161
6.4 Individuální a limitovaný příslib - str. 173
6.5 Personální problémy při zajištění předběžné kontroly v malých organizacích - zejména v mateřských školách - str. 177
6.6 Průběžná a následná kontrola - str. 181
6.7 Vnitřní předpisy (směrnice) - str. 184
7. Externí kontrola příspěvkových organizací - str. 188
7.1 Formy kontroly - str. 188
7.2 Kontrolní orgány - str. 191
7.3 Práva a povinnosti kontrolované příspěvkové organizace - str. 193
7.4 Povinnost mlčenlivosti - str. 195
7.5 Příspěvková organizace v postavení příjemce dotace - str. 197
Přílohy- str. 211
Prameny a doporučená literatury - str. 220

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ...

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1501 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 48 školských předpisů, které jsou rozděleny do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer, a. s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.