Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech.

V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního soudu, ale také s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora EU a dalších mezinárodních judiciálních, kvazijudiciálních či poradních orgánů. Výklad se často opírá o srovnání se zahraničními katalogy lidských práv a o judikaturu ústavních soudů evropských zemí.

Autoři komentáře působí u nejvyšších soudních institucí, zejména na Ústavním soudu, Nejvyšším správním soudu, ale i na půdě mezinárodní u Evropského soudu pro lidská práva a na katedrách ústavního práva pražské, brněnské a olomoucké právnické fakulty.

Komentář je určen advokátům, soudcům, státním zástupcům, ale i ostatním právním praktikům.

autoři: Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 24. 10. 2023
ISBN: 978-80-7676-747-8

Cena: 2 750 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře  - str. IX
Slovo o autorech  - str.  X
Seznam použitých zkratek  - str.  XV
Předmluva  - str.  XXI
Přehled komentovaných ustanovení  - str.  XXIII
Úvod  - str. XXV
Listina základních práv a svobod
Hlava první Obecná ustanovení  - str. 9
Čl. 1 Svoboda a rovnost v důstojnosti a v právech. Základní práva a svobody obecně - str. 9
Čl. 2 Charakteristika státu a jeho vztahu k soukromým osobám - str. 36
Čl. 3 Zákaz diskriminace, svobodná volba národnosti, zákaz postihu pro uplatňování základních práv - str. 58
Čl. 4  Limity omezování základních práv - str. 81
Hlava druhá Lidská práva a základní svobody  - str. 107
Oddíl první Základní lidská práva a svobody  - str. 107
Čl. 5 Způsobilost mít práva  - str. 107
Čl. 6 Právo na život - str. 116
Čl. 7 Nedotknutelnost osoby a zákaz mučení  - str. 153
Čl. 8 Osobní svoboda - str. 194
Čl. 9 Zákaz nucených prací a služeb  - str. 240
Čl. 10 Právo na soukromí v širším smyslu - str. 258
Čl. 11 Ochrana vlastnictví - str. 289
Čl. 12 Soukromí v prostorové dimenzi  - str. 318
Čl. 13 Soukromí jako důvěrnost komunikace - str. 336
Čl. 14 Svoboda pohybu a pobytu - str.348
Čl. 15 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání  - str. 369
Čl. 16 Právo svobodně projevovat své náboženství a autonomie církví  - str. 401
Oddíl druhý Politická práva - str. 437
Čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace  - str. 437
Čl. 18 Petiční právo  - str. 474
Čl. 19 Shromažďovací právo  - str. 485
Čl. 20 Sdružovací právo  - str. 506
Čl. 21 Volební právo, přístup k veřejným funkcím  - str. 527
Čl. 22 Svobodná soutěž politických sil  - str. 552
Čl. 23 Právo na odpor  - str. 561
Hlava třetí Práva národnostních a etnických menšin - str. 575
Čl. 24 Zákaz postihování za příslušnost k národnostní a etnické menšině  - str. 575
Čl. 25 Zvláštní menšinová práva  - str. 587
Hlava čtvrtá Hospodářská, sociální a kulturní práva  - str. 607
Čl. 26  Právo na svobodnou volbu povolání, podnikat a získávat prostředky pro své životní potřeby prací  - str. 607
Čl. 27 Koaliční svoboda a právo na stávku  - str. 624
Čl. 28 Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky - str. 641
Čl. 29  Zvláštní ochrana žen, mladistvých a osob zdravotně postižených v pracovněprávních vztazích - str. 651
Čl. 30 Právo na přiměřené hmotné zabezpečení a na pomoc v hmotné nouzi  - str. 657
Čl. 31 Právo na ochranu zdraví a na zdravotní péči  - str. 680
Čl. 32 Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých - str. 693
Čl. 33 Právo na vzdělání  - str. 714
Čl. 34 Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti  - str.725
Čl. 35 Právo na příznivé životní prostředí  - str. 741
Hlava pátá Právo na soudní a jinou právní ochranu  - str. 759
Čl. 36 Právo na spravedlivý proces  - str. 759
Čl. 37 Zajištění procesní rovnosti, meze povinnosti vypovídat  - str. 832
Čl. 38  Veřejné, průtahů prosté kontradiktorní projednání před zákonným soudcem a soudem  - str. 859
Čl. 39 Výhrada zákona při označení trestnosti jednání a druhů trestů  - str. 899
Čl. 40 Procesní garance spravedlivosti trestního řízení  - str. 917
Hlava šestá Ustanovení společná  - str. 951
Čl. 41  Omezená vymahatelnost některých hospodářských, sociálních a kulturních práv  - str. 951
Čl. 42 Osobní působnost Listiny a jiných předpisů  - str. 963
Čl. 43 Právo na azyl  - str. 970
Čl. 44 Omezení některých práv  - str. 988
Rejstřík  - str. 1007
 

Další nabídka k tématu

Listina v kontextu společenských změn

Listina v kontextu společenských změn

Jan Kudrna - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli ... pokračování

Cena: 635 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ... pokračování

Cena: 585 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování

Cena: 3 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.