Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Listina v kontextu společenských změn

Listina v kontextu společenských změn

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli od počátku hrají přeměny hospodářské, technologické, ekologické a politické, mající navíc čím dál více globální charakter, ale také výměna generací, které jsme v poslední době svědky.

Jaký je její význam dnes? Jaký bude v dalších desetiletích? Kam se Listina za 30 let posunula, případně kde ke změně dosud nedošlo? K těmto úvahám inspiruje předkládaný sborník, který je výstupem z konference k 30. výročí přijetí Listiny československým Federálním shromážděním. Každý z autorů se ve svém příspěvku pokusil o reflexi dané oblasti lidských práv upravených Listinou a zhodnotil, co je nyní jinak, než bylo před 30 lety. Sborník tak zachycuje současné trendy, včetně toho, zda odpovídají původním představám tvůrců Listiny.

Tvůrci sborníku věří, že bude přínosným čtením nejen pro pamětníky a současníky, ale vzbudí zájem i u studentů, kteří představují nastupující generaci právníků.

autor: Jan Kudrna; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 3. 2024, 300 stran
ISBN: 978-80-7552-076-0

Cena: 635 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VII
Předmluva - str. VIII
Konkurence lidských práv a svobod v judikatuře Ústavního soudu - str. 1
Pavel Rychetský
K tvorbě a projednávání Listiny základních práv a svobod - str. 13
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Listina základních práv a svobod a mezinárodní právo - str. 23
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Postavení menšin podle Listiny základních práv a svobod a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin - str. 29
Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
Vývoj informační povinnosti veřejné moci v posledních třech dekádách – pohled Brna a Štrasburku - str. 45
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph. D. – JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Svoboda pohybu v uplynulých 30 letech – od práva „opustit vlast a vrátit se“ k právu na „dovolenou na Zanzibaru“ bez omezení - str. 67
Doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Právo na vzdělání v kontextu společenských změn - str. 75
Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Lidský život je hoden ochrany již před narozením - str. 89
Doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Listina základních práv a svobod: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“ - str. 101
Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Náboženská svoboda včera, dnes a zítra - str. 115
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
Právo zaměstnance projevovat náboženské vyznání nebo víru a možnosti jeho omezení ze strany zaměstnavatele - str. 123
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
Odborové sdružování v 21. století - str. 135
Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Právo na odpočinek jako výslovná součást Listiny? - str. 145
Mgr. et Mgr. Jan Géryk
Listina základných práv a slobôd v kontexte vývoja volebného práva na národnej a európskej úrovni - str. 161
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Aktuální otázky svobody projevu v době sociálních sítí - str. 171
JUDr. Jan Hořeňovský
Česká ústavní identita a podstatné náležitosti demokratického právního státu – právo na zbraň jako cizorodý prvek - str. 181
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Aplikace Listiny základních práv a svobod při kontrole ústavnosti zákonů - str. 191
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
Právo na primerané sociálne zabezpečenie ako základný predpoklad ľudsky dôstojného života - str. 201
JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Princíp rovnosti pri realizácii práva na primerané hmotné zabezpečenie - str. 223
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Proporcionalita covidových opatření jako důvod pro jejich zrušení ze strany soudů - str. 239
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Základní práva v mimořádných stavech - str. 257
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Ochrana vlastnictví a ochrana majetku - str. 269
Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.
Seznam použité literatury - str.79

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ... pokračování

Cena: 585 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování

Cena: 3 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.