Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve svém důsledku vede k vágnosti jejího obsahu a s tím spojeným interpretačním problémům.

Tato kniha proto nabízí novou konceptualizaci hodnoty lidské důstojnosti v právu založenou na její funkcionální analýze, rozlišující důstojnost jako samostatné lidské právo, objektivní ústavní hodnotu a konečně zdroj lidských práv.

Kniha zároveň poskytuje kritickou reflexi dosavadního užívání lidské důstojnosti v ústavním právu, jejímž středobodem je odmítnutí axiomatických dignitaristických argumentů coby argumentačních faulů degradujících kvalitu a racionalitu odůvodnění soudních rozhodnutí a potažmo snižujících úroveň právní jistoty.


autor: Filip Horák; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 11. 2019, 124 stran
ISBN: 978-80-7502-379-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 11
1. Teoretická část - str. 15
1.1 Pojem lidské důstojnosti v historické perspektivě - str. 15
1.2 Současné teoretické přístupy k lidské důstojnosti  - str. 19
1.3 Možná pojetí lidské důstojnosti v současném ústavním právu  - str. 22
1.3.1 Lidská důstojnost jako samostatné lidské právo  - str. 23
1.3.2 Lidská důstojnost jako zdroj lidských práv  - str. 24
1.3.3 Důstojnost jako objektivní ústavní hodnota  - str. 27
1.4 Lidská důstojnost jako axiom?  - str. 29
1.4.1 Pojem axiomu a jeho vztah k lidské důstojnosti  - str. 30
1.4.2 První hybridní forma  - str. 32
1.4.3 Druhá hybridní forma  - str. 32
1.4.4 Třetí hybridní forma  - str. 33
1.4.5 Čtvrtá hybridní forma  - str. 34
1.4.6 Shrnutí  - str. 36
1.5 Lidská důstojnost v ústavním pořádku ČR jakož i v stěžejních dokumentech mezinárodního práva  - str. 36
1.5.1 Ústava České republiky  - str. 36
1.5.2 Listina základních práv a svobod  - str. 39
1.5.3 Dokumenty mezinárodního a evropského práva  - str. 47
1.6 Legitimní užití axiomu jako výjimka?  - str. 49
2. Praktická část  - str. 58
2.1 Kvantitativní část výzkumu  - str. 58
2.1.1 Výzkumné otázky a hypotézy  - str. 58
2.1.2 Metodologie  - str. 60
2.1.3 Výsledky a diskuse  - str. 62
2.1.4 Shrnutí  - str. 72
2.2 Kvalitativní část výzkumu  - str. 74
2.2.1 Zkoumaný vzorek, metody a výzkumné otázky  - str. 74
2.2.2 Důvody použití axiomatické verze lidské důstojnosti v ústavněprávní argumentaci  - str. 76
2.2.3 Typy axiomů a jejich vznik  - str. 85
2.2.4 Funkce axiomatické lidské důstojnosti a důsledky jejího užití pro argumentaci a rozhodování Ústavního soudu  - str. 90
2.2.5 Shrnutí  - str. 99
Závěr   - str. 101
Shrnutí výsledků práce  - str. 101
Diskuse  - str. 104
Seznam použitých zdrojů  - str. 106
1. Seznam použité literatury  - str. 106
2. Seznam použitých internetových zdrojů  - str. 108
3. Seznam použitých právních přepisů  - str. 109
4. Seznam použité judikatury  - str. 110
Seznam příloh  - str. 111
Příloha č. 1: Podrobná tabulka ke třetí výzkumné otázce  - str. 112
Příloha č. 2: Podrobné tabulky ke čtvrté výzkumné otázce  - str. 115
Příloha č. 3: Chi-square testy k páté výzkumné otázce  - str. 119
Abstrakt  - str. 120
Abstract  - str. 122

Další nabídka k tématu

Listina v kontextu společenských změn

Listina v kontextu společenských změn

Jan Kudrna - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli ... pokračování

Cena: 635 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ... pokračování

Cena: 585 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování

Cena: 3 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.