Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost. Kritická reflexe jejího postavení a funkcí v ústavním právu

Lidská důstojnost je hodnotou mnoha tváří vystupující na povrch v takřka neomezeném počtu různorodých situací počínaje obyčejnou pomluvou a konče umučením lidských bytostí ve vyhlazovacích táborech. To však ve svém důsledku vede k vágnosti jejího obsahu a s tím spojeným interpretačním problémům.

Tato kniha proto nabízí novou konceptualizaci hodnoty lidské důstojnosti v právu založenou na její funkcionální analýze, rozlišující důstojnost jako samostatné lidské právo, objektivní ústavní hodnotu a konečně zdroj lidských práv.

Kniha zároveň poskytuje kritickou reflexi dosavadního užívání lidské důstojnosti v ústavním právu, jejímž středobodem je odmítnutí axiomatických dignitaristických argumentů coby argumentačních faulů degradujících kvalitu a racionalitu odůvodnění soudních rozhodnutí a potažmo snižujících úroveň právní jistoty.

autor: Filip Horák vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 11. 2019, 124 stran
ISBN: 978-80-7502-379-7

Cena: 260 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 11
1. Teoretická část - str. 15
1.1 Pojem lidské důstojnosti v historické perspektivě - str. 15
1.2 Současné teoretické přístupy k lidské důstojnosti  - str. 19
1.3 Možná pojetí lidské důstojnosti v současném ústavním právu  - str. 22
1.3.1 Lidská důstojnost jako samostatné lidské právo  - str. 23
1.3.2 Lidská důstojnost jako zdroj lidských práv  - str. 24
1.3.3 Důstojnost jako objektivní ústavní hodnota  - str. 27
1.4 Lidská důstojnost jako axiom?  - str. 29
1.4.1 Pojem axiomu a jeho vztah k lidské důstojnosti  - str. 30
1.4.2 První hybridní forma  - str. 32
1.4.3 Druhá hybridní forma  - str. 32
1.4.4 Třetí hybridní forma  - str. 33
1.4.5 Čtvrtá hybridní forma  - str. 34
1.4.6 Shrnutí  - str. 36
1.5 Lidská důstojnost v ústavním pořádku ČR jakož i v stěžejních dokumentech mezinárodního práva  - str. 36
1.5.1 Ústava České republiky  - str. 36
1.5.2 Listina základních práv a svobod  - str. 39
1.5.3 Dokumenty mezinárodního a evropského práva  - str. 47
1.6 Legitimní užití axiomu jako výjimka?  - str. 49
2. Praktická část  - str. 58
2.1 Kvantitativní část výzkumu  - str. 58
2.1.1 Výzkumné otázky a hypotézy  - str. 58
2.1.2 Metodologie  - str. 60
2.1.3 Výsledky a diskuse  - str. 62
2.1.4 Shrnutí  - str. 72
2.2 Kvalitativní část výzkumu  - str. 74
2.2.1 Zkoumaný vzorek, metody a výzkumné otázky  - str. 74
2.2.2 Důvody použití axiomatické verze lidské důstojnosti v ústavněprávní argumentaci  - str. 76
2.2.3 Typy axiomů a jejich vznik  - str. 85
2.2.4 Funkce axiomatické lidské důstojnosti a důsledky jejího užití pro argumentaci a rozhodování Ústavního soudu  - str. 90
2.2.5 Shrnutí  - str. 99
Závěr   - str. 101
Shrnutí výsledků práce  - str. 101
Diskuse  - str. 104
Seznam použitých zdrojů  - str. 106
1. Seznam použité literatury  - str. 106
2. Seznam použitých internetových zdrojů  - str. 108
3. Seznam použitých právních přepisů  - str. 109
4. Seznam použité judikatury  - str. 110
Seznam příloh  - str. 111
Příloha č. 1: Podrobná tabulka ke třetí výzkumné otázce  - str. 112
Příloha č. 2: Podrobné tabulky ke čtvrté výzkumné otázce  - str. 115
Příloha č. 3: Chi-square testy k páté výzkumné otázce  - str. 119
Abstrakt  - str. 120
Abstract  - str. 122

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Naděžda Šišková - Wolters Kluwer, a. s.

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika ...

Cena: 765 KčKOUPIT

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1439 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republice

Martin Madej - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Ústava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní práva, jejichž pravý obsah se vytváří až ...

Cena: 410 KčKOUPIT

Základní práva - svazek první Důstojnost

Základní práva - svazek první Důstojnost

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.