Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Krizový zákon - Komentář

Krizový zákon - Komentář

Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon.
Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit spíše na praktické aspekty aplikace krizového zákona a posuzovat jeho zákonné znění optikou historických zkušeností při řešení krizových situací na území České republiky.
Komentář je v době svého vydání jedinečný, jelikož ucelený komentář krizového zákona na trhu v současnosti chybí.
autor: Jiří Vaníček, Ondřej Vodehnal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 364 stran
ISBN: 978-80-7552-787-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XXII
Předmluva - str. XXIII
ZÁKON O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ  A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ  (KRIZOVÝ ZÁKON)
§ 1–40 ČÁST PRVNÍ
  - str. 1
§ 1–3 HLAVA I Základní ustanovení - str. 1 
§ 1 Předmět úpravy  - str. 1 
§ 2 Vymezení pojmů  - str. 5 
§ 3 Stav nebezpečí  - str. 23
§ 4–23 HLAVA II Orgány krizového řízení - str. 40
§ 4–8 Díl 1 Vláda - str. 40 
§ 4 Vláda - str. 40 
§ 5 Omezení za nouzového stavu nebo stavu   ohrožení státu - str. 47 
§ 6 Oprávnění vlády v době trvání nouzového   stavu - str. 54 
§ 7 Oprávnění vlády v době trvání stavu ohrožení   státu - str. 73 
§ 8 Zveřejnění a vyhlášení rozhodnutí   o krizových opatřeních - str. 79
§ 9–12a Díl 2 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady - str. 80
§ 9 Působnost ministerstev a jiných správních   úřadů - str. 80 
§ 10 Ministerstvo vnitra - str. 114 
§ 11 Ministerstvo zdravotnictví - str. 126 
§ 12 Ministerstvo dopravy - str. 130 
§ 12a Ministerstvo průmyslu a obchodu - str. 132
§ 13 Díl 3 Česká národní banka - str. 134 
§ 13 Česká národní banka - str. 134
§ 14–17 Díl 4  Orgány kraje a další orgány s působností   na území kraje - str. 140
§ 14 Orgány kraje a další orgány s působností   na území kraje - str. 140 
§ 14a Krajský úřad - str. 151 
§ 15 Hasičský záchranný sbor kraje - str. 152 
§ 15a Spolupráce při zpracování krizového   plánu - str. 161 
§ 16 Policie České republiky - str. 162 
§ 17 zrušen - str. 165
§ 18–20 Díl 5 Orgány obce s rozšířenou působností - str. 165 
§ 18 Starosta obce s rozšířenou působností - str. 165 
§ 19 Obecní úřad obce s rozšířenou působností - str. 169 
§ 20 zrušen - str. 172
§  21–23 Díl 6 Orgány obce - str. 172 
§ 21 Starosta obce - str. 172 
§ 21a Další úkony obecního úřadu - str. 176 
§ 22 Zajištění provedení krizových opatření - str. 179 
§ 23 zrušen - str. 182
§ 24–24c HLAVA III Ostatní orgány s územní působností - str. 183
§ 24–24b Díl 1 Bezpečnostní rady a krizové štáby - str. 183 
§ 24 Bezpečnostní rady - str. 183 
§ 24a Ústřední krizový štáb - str. 186 
§ 24b Krizový štáb kraje a krizový štáb obce   s rozšířenou působností - str. 191
§ 24c Díl 2 Územní správní úřady - str. 195 
§ 24c Územní správní úřady - str. 195
§ 25–28 HLAVA IV Obecná ustanovení - str. 197 
§ 25 Finanční zabezpečení krizových opatření - str. 197 
§ 26 Zabezpečení informačních systémů    krizového řízení - str. 201 
§ 26a Zabezpečení závaznými geografickými   podklady - str. 204 
§ 27 Zvláštní skutečnosti - str. 206 
§ 28 Zmocňovací ustanovení - str. 213
§ 29–32 HLAVA V Práva a povinnosti osob - str. 217 
§ 29 Právnické osoby a podnikající fyzické   osoby - str. 217 
§ 29a Subjekty kritické infrastruktury - str. 224 
§ 29b Plán krizové připravenosti subjektu kritické   infrastruktury - str. 226 
§ 29c Styčný bezpečnostní zaměstnanec - str. 229 
§ 30 Hromadné informační prostředky - str. 230 
§ 31 Fyzické osoby - str. 232 
§ 32 Výjimky - str. 237
§ 33–37 HLAVA VI Kontrola, přestupky a náhrada - str. 242 
§ 33 Kontrola - str. 242 
§ 34 Přestupky fyzických osob - str. 251 
§ 34a Přestupky právnických a podnikajících   fyzických osob - str. 253 
§ 34b Společné ustanovení k přestupkům - str. 255 
§ 35 Náhrada za omezení vlastnického práva,   poskytnutí věcných prostředků a vykonání   pracovní povinnosti a pracovní výpomoci - str. 257 
§ 36 Náhrada škody - str. 260 
§ 37 Poskytování státní podpory při haváriích   nebo živelních pohromách - str. 267
§ 38–40 HLAVA VII Ustanovení společná a závěrečná - str. 273 
§ 38 Vztah ke správnímu řádu - str. 273 
§ 39 Veterinární péče, vodní hospodářství, obrana   a připravenost - str. 274 
§ 39a Přenesená působnost - str. 281 
§ 39b Správce obce a městské části - str. 282 
§ 39c Princip proporcionality - str. 283 
§ 39d Evidence údajů o přechodných změnách   pobytu za nouzového stavu nebo stavu   ohrožení státu - str. 285 
§ 39e Evidence údajů o přechodných změnách   pobytu za stavu nebezpečí - str. 288 
§ 39f Výluka z oprávnění vyžadovat údaje - str. 291 
§ 40 Zmocňovací ustanovení - str. 291
§ 41 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství  - str. 293
§ 42 ČÁST TŘETÍ  Účinnost - str. 295
Přílohy - str. 297
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 385/2004 ze dne 1. 9. 2004 o vyhlášení stavu nebezpečí  - str. 298
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1/2006 ze dne 29. 3. 2006  o vyhlášení stavu nebezpečí  - str. 299
Rozhodnutí předsedy vlády č. 373/2002 Sb.  - str. 300
Rozhodnutí vlády č. 121/2006 Sb. - str. 302
Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č. 2/2006 - str. 304
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 140/2013 Sb.  - str. 305
Nařízení vlády č. 147/2013 Sb.  - str. 307
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 11/2007 Sb. - str. 308
Nařízení vlády č. 287/2015 Sb. - str. 309
Směrnice MV č. j. MV-55649-19/PO-OKR-2013 - str. 310
Pomůcka č. j. MV-55649-20/PO-OKR-2013 - str. 312
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.  - str. 315
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.  - str. 316
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb. - str. 323
Literatura - str. 326
Věcný rejstřík - str. 327
Slovo o autorech - str. 328

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.