Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále identifikuje a analyzuje praktické problémy kolektivní správy – uzavírané závazkové vztahy, monopol kolektivní správy, specifika jednotlivých režimů kolektivní správy nebo možnost licencování pro více území. Publikace rovněž zkoumá alternativní způsoby kompenzace nositelů práv, které se v posledních letech objevují.
autor: Lucie Smolka; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 4. 2021, 200 stran
ISBN: 978-80-7502-483-1

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Kapitola 1: Moderní technologie a autorskoprávní paradox - str. 7
Kapitola 2: Vývoj kolektivní správy v mezinárodních úmluvách a právu EU - str. 11
2.1 Kolektivní správa v mezinárodních úmluvách - str. 15
2.2 Kolektivní správa v právu Evropské unie  - str. 18
2.2.1 Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě - str. 23
2.2.1.1 Transparentnost a informační povinnost - str. 27
2.2.2 Směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu - str. 29
2.2.2.1 Vlivy směrnice o autorském právu na kolektivní správu - str. 34
2.2.2.2 Díla na trhu komerčně nedostupná - str. 36
2.3 Závěry kapitoly - str. 38
Kapitola 3: Pojem a právní úprava kolektivní správy práv - str. 41
3.1 Principy a zásady kolektivní správy - str. 42
3.2 Právní režim kolektivní správy - str. 48
3.2.1 Povinná kolektivní správa - str. 48
3.2.2 Rozšířená kolektivní správa  - str. 51
3.2.2.1 Vyloučení účinků hromadné smlouvy - str. 52
3.2.2.2 Budoucnost rozšířené kolektivní správy dle Soulier&Doke - str. 54
3.2.3 Smluvní správa práv (dobrovolná kolektivní správa) - str. 58
3.3 Správa cizího majetku - str. 60
3.4 Závazkové vztahy kolektivního správce  - str. 64
3.4.1 Kolektivní správce a nositel majetkových práv k dílu - str. 64
3.4.2 Vztahy mezi kolektivními správci - str. 68
3.4.3 Kolektivní správce a uživatel - str. 72
3.5 Závěry kapitoly  - str. 75
Kapitola 4: Teritorialita autorského práva jako anachronismus: příklad kolektivní správy - str. 79
4.1 Role teritoriality - str. 79
4.1.1 Vliv teritoriality na právní úpravu - str. 85
4.2 Monopol kolektivní správy - str. 87
4.2.1 Monopol kolektivní správy v České republice - str. 93
4.2.1.1 Monopol v České republice a směrnice o kolektivní správě - str. 98
4.2.2 Budoucnost monopolu kolektivní správy - str. 99
4.3 Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online - str. 101
4.3.1 Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ve směrnici o kolektivní správě - str. 105
4.3.2 Poskytování licencí pro více území – česká perspektiva - str. 108
4.3.3 Aktuální modely přeshraničního licencování - str. 112
4.4 Závěry kapitoly - str. 114
Kapitola 5: Alternativní způsoby kompenzace nositelů práv - str. 117
5.1 Povaha výsledků tvůrčí činnosti autora a Lessigovo vnímání kultury  - str. 117
5.2 Nezávislý správce práv - str. 121
5.2.1 První nezávislí správci práv v České republice a Evropě  - str. 123
5.2.2 Problematické otázky nezávislého správce práv  - str. 124
5.2.2.1 Problematika hromadných smluv  - str. 126
5.2.3 Fungování systému Nezávislý správce práv, s. r. o.  - str. 128
5.2.3.1 Aspekt důvěry - str. 131
5.3 Poskytování obsahu v režimu veřejných licencí  - str. 133
5.3.1 Creative Commons - str. 135
5.3.2 Poskytnutí oprávnění k výkonu práv nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého prospěchu - str. 140
5.3.3 Poskytnutí bezúplatného oprávnění - str. 141
5.3.4 Udělení oprávnění k nekomerčnímu užití - str. 144
5.3.4.1 Obsah termínu „nekomerční“ - str. 148
5.4 Využití blockchain při správě autorských děl - str. 152
5.4.1 Užití smart kontraktu pro platby za užití autorských děl  - str. 153
5.4.1.1 Užití blockchain jako „Creative Passport“ - str. 156
5.4.1.2 Databáze autorských děl  - str. 157
5.4.2 Zhodnocení efektivity blockchain v rámci kolektivní správy  - str. 159
5.5 Závěry kapitoly - str. 160
Kapitola 6: Syntéza zjištění, podněty pro další zkoumání a závěry - str. 163
6.1 Kolektivní správa a moderní technologie - str. 163
6.2 Autonomie vůle nositele práv - str. 164
6.3 Teritoriální aspekty kolektivní správy  - str. 166
6.4 Role kolektivní správy v online prostředí - str. 167
Seznam zkratek  - str. 169
Seznam použitých zdrojů - str. 173

Další nabídka k tématu

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Autorský zákon - Komentář, 2. vydání

Ivo Telec, Pavel Tůma - C. H. Beck

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu. K vytvoření srozumitelného, vědecky fundovaného komentáře využili ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.