Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále identifikuje a analyzuje praktické problémy kolektivní správy – uzavírané závazkové vztahy, monopol kolektivní správy, specifika jednotlivých režimů kolektivní správy nebo možnost licencování pro více území. Publikace rovněž zkoumá alternativní způsoby kompenzace nositelů práv, které se v posledních letech objevují.

autor: Lucie Smolka; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 4. 2021, 200 stran
ISBN: 978-80-7502-483-1

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Kapitola 1: Moderní technologie a autorskoprávní paradox - str. 7
Kapitola 2: Vývoj kolektivní správy v mezinárodních úmluvách a právu EU - str. 11
2.1 Kolektivní správa v mezinárodních úmluvách - str. 15
2.2 Kolektivní správa v právu Evropské unie  - str. 18
2.2.1 Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě - str. 23
2.2.1.1 Transparentnost a informační povinnost - str. 27
2.2.2 Směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu - str. 29
2.2.2.1 Vlivy směrnice o autorském právu na kolektivní správu - str. 34
2.2.2.2 Díla na trhu komerčně nedostupná - str. 36
2.3 Závěry kapitoly - str. 38
Kapitola 3: Pojem a právní úprava kolektivní správy práv - str. 41
3.1 Principy a zásady kolektivní správy - str. 42
3.2 Právní režim kolektivní správy - str. 48
3.2.1 Povinná kolektivní správa - str. 48
3.2.2 Rozšířená kolektivní správa  - str. 51
3.2.2.1 Vyloučení účinků hromadné smlouvy - str. 52
3.2.2.2 Budoucnost rozšířené kolektivní správy dle Soulier&Doke - str. 54
3.2.3 Smluvní správa práv (dobrovolná kolektivní správa) - str. 58
3.3 Správa cizího majetku - str. 60
3.4 Závazkové vztahy kolektivního správce  - str. 64
3.4.1 Kolektivní správce a nositel majetkových práv k dílu - str. 64
3.4.2 Vztahy mezi kolektivními správci - str. 68
3.4.3 Kolektivní správce a uživatel - str. 72
3.5 Závěry kapitoly  - str. 75
Kapitola 4: Teritorialita autorského práva jako anachronismus: příklad kolektivní správy - str. 79
4.1 Role teritoriality - str. 79
4.1.1 Vliv teritoriality na právní úpravu - str. 85
4.2 Monopol kolektivní správy - str. 87
4.2.1 Monopol kolektivní správy v České republice - str. 93
4.2.1.1 Monopol v České republice a směrnice o kolektivní správě - str. 98
4.2.2 Budoucnost monopolu kolektivní správy - str. 99
4.3 Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online - str. 101
4.3.1 Licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ve směrnici o kolektivní správě - str. 105
4.3.2 Poskytování licencí pro více území – česká perspektiva - str. 108
4.3.3 Aktuální modely přeshraničního licencování - str. 112
4.4 Závěry kapitoly - str. 114
Kapitola 5: Alternativní způsoby kompenzace nositelů práv - str. 117
5.1 Povaha výsledků tvůrčí činnosti autora a Lessigovo vnímání kultury  - str. 117
5.2 Nezávislý správce práv - str. 121
5.2.1 První nezávislí správci práv v České republice a Evropě  - str. 123
5.2.2 Problematické otázky nezávislého správce práv  - str. 124
5.2.2.1 Problematika hromadných smluv  - str. 126
5.2.3 Fungování systému Nezávislý správce práv, s. r. o.  - str. 128
5.2.3.1 Aspekt důvěry - str. 131
5.3 Poskytování obsahu v režimu veřejných licencí  - str. 133
5.3.1 Creative Commons - str. 135
5.3.2 Poskytnutí oprávnění k výkonu práv nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého prospěchu - str. 140
5.3.3 Poskytnutí bezúplatného oprávnění - str. 141
5.3.4 Udělení oprávnění k nekomerčnímu užití - str. 144
5.3.4.1 Obsah termínu „nekomerční“ - str. 148
5.4 Využití blockchain při správě autorských děl - str. 152
5.4.1 Užití smart kontraktu pro platby za užití autorských děl  - str. 153
5.4.1.1 Užití blockchain jako „Creative Passport“ - str. 156
5.4.1.2 Databáze autorských děl  - str. 157
5.4.2 Zhodnocení efektivity blockchain v rámci kolektivní správy  - str. 159
5.5 Závěry kapitoly - str. 160
Kapitola 6: Syntéza zjištění, podněty pro další zkoumání a závěry - str. 163
6.1 Kolektivní správa a moderní technologie - str. 163
6.2 Autonomie vůle nositele práv - str. 164
6.3 Teritoriální aspekty kolektivní správy  - str. 166
6.4 Role kolektivní správy v online prostředí - str. 167
Seznam zkratek  - str. 169
Seznam použitých zdrojů - str. 173

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Fotografie a právo, 2. vydání

Fotografie a právo, 2. vydání

Martin Valoušek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Petr Košík - C. H. Beck

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Jiří Srstka a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.