Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Knihovní zákon

Knihovní zákon

„Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování“. Přestože je současný knihovní zákon založen na principu dobrovolnosti, knihovnu najdeme v každé větší či menší obci. Dokonce platí, že máme (na počet obyvatel) nejvíce knihoven v Evropě.

Účelem zákona je zejména stanovení minimálního rozsahu knihovnických a informačních služeb, které mají být poskytovány zdarma (tak, aby byl stanoven rovný přístup veřejnosti k informacím, znalostem a kulturnímu bohatství) a nastavení pravidel práce s knihovním fondem (aby mohly knihovny plnit i funkci uchovatele kulturního bohatství pro budoucnost).

Autorka komentáře knihovního zákona se pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, podpora, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.

autor: Tereza Danielisová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 12. 2018, 104 stran
ISBN: 978-80-7598-156-1

Cena: 280 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace


Seznam užitých zkratek - str. VII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. X
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení základních pojmů - str. 4
§ 3 Systém knihoven - str. 14
§ 4 Veřejné knihovnické a informační služby - str. 18
§ 5 [Návrh na zápis do evidence knihoven] - str. 29
§ 6 [Podmínky zápisu do evidence knihoven] - str. 34
§ 7 [Změny údajů evidovaných v evidenci knihoven] - str. 35
§ 8 [Zrušení zápisu v evidenci knihoven] - str. 36
§ 9 Národní knihovna - str. 37
§ 10 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana a Moravská zemská knihovna v Brně - str. 45
§ 11 Krajská knihovna - str. 46
§ 12 Základní knihovna - str. 50
§ 13 Specializovaná knihovna - str. 51
§ 14 Meziknihovní služby - str. 54
§ 15 Podpora knihoven - str. 59
§ 16 Evidence a revize knihovního fondu - str. 62
§ 17 Vyřazování knihovních dokumentů - str. 67
§ 18 Ochrana knihovního fondu - str. 71
§ 19 Opatření k nápravě - str. 74
§ 20 Přestupky - str. 74
§ 21 zrušen - str. 77
§ 22 Zmocňovací ustanovení - str.  77
§ 23 [Působnost správního řádu] - str. 77
§ 23a [Využívání údajů z informačních systémů] - str. 78
§ 24 [Přechodné ustanovení] - str. 81
§ 25 Zrušovací ustanovení - str. 83
§ 26 Účinnost - str. 83
Seznam použité literatury - str. 84
Věcný rejstřík - str. 88

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.