Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, zamýšlenou původně pro začínající soudce a advokáty a adepty těchto profesí, ale ukázala se jako velmi přínosný průvodce, jakýsi denní manuál a cenná příležitost pro „zopakování látky", se kterou rádi pracují i zkušení právníci v justici i advokacii (navíc v ní řadu poučení najdou např. i notáři, soudní exekutoři, státní zástupci či insolvenční správci), ale shánějí se po ní i studenti právnických fakult, kteří se rozhodují o své budoucnosti.

Druhé, aktualizované vydání Klíče k soudní síni si tedy vyžádala sama praxe. Zkušený autorský tým vedený soudcem Ústavního soudu JUDr. Jaromírem Jirsou publikaci provedl nejen „upgrade" původního rukopisu podle současného právního stavu, ale doplnil jej také o další praktické a zčásti i teoretické poznatky. Po výkladu o postavení a struktuře právnického stavu (část A, autor JUDr. Karel Havlíček, který je též editorem celého díla) následuje obsáhlá soudcovská partie „Justiční klíč" (část B, autoři JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Libor Vávra) a poté pasáž „Advokátský klíč" (část C, autoři JUDr. Petr Meduna, Mgr. Kryštof Janek).

Zásadní partie publikace zahrnují výklady o cestě a předpokladech pro výkon soudcovského a advokátského povolání, podrobné a zasvěcené pohledy na vnitřní organizaci soudu, vztahy mezi soudcem a jeho kolegy, funkcionáři i zaměstnanci soudu, pracovní režim soudce, jeho činnost v řízení civilním i trestním na všech stupních (se stručnými připomínkami specifik soudního řízení správního a řízení před Ústavním soudem) – přípravu řízení, dokazování, rozhodování atd., stejně jako praktické informace o přípravě na výkon funkce advokáta, jeho úkolech a možnostech při poskytování právních služeb, taktice zastupování a obhajoby, odpovědnosti advokáta i jeho specifických rolích (např. jako mediátora či insolvenčního správce). Cíl publikace výstižně vyjadřuje myšlenka, kterou J. Jirsa uvádí ve svém závěrečném slovu: „Soudci, advokáti, justiční čekatelé, koncipientu i další členové rozvětvené justiční rodiny jsou především služebníky práva a spravedlnosti. To je obrovský smysl, poslání a závazek zároveň."

autoři: Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 13. 12. 2018, 608 stran
ISBN: 978-80-7598-190-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní slovo - str. 15
Část A. Právnický stav, jeho postavení a struktura - str. 19
I. Právnický stav v České republice - str. 19
I.1. Dělba moci - str. 19
I.2. Struktura právnického stavu a právnické profese - str. 21
Část B. Justiční klíč - str. 27
II. Zásadní role soudnictví - str. 27
II.1. Úvodní poznámka soudce - str. 27
II.2. Od státní zkoušky ke zkoušce justiční ä advokátní - str. 31
II.3. Předpoklady pro výkon povolání - str. 37
III. Kompedium soudní praxe - str. 75
III.1. Od podatelny soudu až k rozhodnutí - str. 75
III.2. Podatelna a elektronická podatelna soudu - str. 76
III.3. Organizační členění soudu - str. 89
III.4. Cesta soudního spisu po budově soudu - str. 94
III.5. Vztahy soudce ke spolupracovníkům - str. 104
III.6. Základní parametry činnosti soudce - str. 154
III.7. Vztah soudce k dalším osobám v civilním řízení - str. 169
III.8. Činnost soudů v civilním soudním řízení - str. 180
III.9 Vztah soudce k dalším osobám v trestním řízení - str. 198
III.10. Činnost soudů v přípravném řízení trestním - str. 208
III.11. Činnost soudů v soudním řízení správním - str. 216
III.12. Řízení před Ústavním soudem - str. 221
IV. V soudcovském křesle - str. 231
IV.1. Než se usadíte - str. 231
IV.2. Pracovní režim soudce - str. 231
IV.3. Práce civilního soudce se žalobou - str. 248
IV.4. Předběžné opatření - str. 276
IV.5. Práce se spisem - str. 278
IV.6. Rozdíly mezi sporným a nesporným řízením - str. 283
IV.7. Příprava civilního jednání - str. 287
IV.8. Jednání před soudem prvního stupně - str. 334
IV.9. Trestní řízení před soudem prvního stupně - str. 418
Část C. Advokátský klíč - str. 455
V. O advokacii - str. 455
V.1. Úvodní poznámka advokáta - str. 455
VI. Jak se stát advokátem - str. 457
VI.1. Od historie k obyčejné realitě - str. 457
VI.2. Advokátní koncipient a advokátní zkouška - str. 465
VII. Advokát - str. 475
VII.1. Postavení advokáta - str. 475
VIII. Výkon advokacie - str. 479
VIII.1. Advokacie jako regulované povolání - str. 479
VIII.2. Jste členem České advokátní komory - str. 484
VIII.3. Začátky výkonu advokacie - str. 486
VIII.4. Advokát a klient - str. 514
VIII.5. Odpovědnost advokáta - str. 565
VIII.6. Advokátova povinnost mlčenlivosti - str. 573
VIII.7. Bezplatná právní pomoc - str. 581
VIII.8. Zabezpečení a přenos dat - str. 582
IX. Advokát ve specifických rolích - str. 589
IX.1. Advokát v insolvenčním řízení - str. 589
IX.2. Advokát jako mediátor - str. 595
IX.3. Postup advokáta v opatrovnických věcech - str. 597
X. Advokát a média - str. 605
X.1. Advokát ve styku s veřejností - str. 605
Závěr - str. 607 

Další nabídka k tématu

Právní psaní. 2. vydání

Právní psaní. 2. vydání

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.