Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů. Z nejdůležitějších změn lze např. uvést:
•S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně definice pozemku na základě novely katastrálního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. (novela stavebního zákona).
•Ke dni 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon o registru smluv (č. 340/2015 Sb.). Katastrální úřady tak od 1. 7. 2017 musí v rámci vkladového řízení u smluv, které podléhají uveřejnění prostřednictvím registru smluv, zjistit, zda smlouva předložená ke vkladu práva je účinná v návaznosti na uveřejnění v registru smluv.
•S účinností k 1. 7. 2017 došlo k zásadní změně právní úpravy v oblasti správního trestání v souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, což vedlo k novelizaci odpovídajících ustanovení katastrálního zákona.
•S účinností od 24. 4. 2019 platí nová úprava práv a povinností při zpracování osobních údajů, a to základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
•Od 1. 1. 2018 se do katastru zapíše vzdání se předkupního práva spoluvlastníka, jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, a to jako poznámka. Předkupní právo spoluvlastníka bylo do občanského zákoníku vráceno novelou č. 460/2016 Sb.
•Dne 1. 4. 2017 také nabyla účinnosti novela katastrální vyhlášky (provedená vyhláškou č. 87/2017 Sb.).


Komentář autoři doplnili bohatě zejména o relevantní judikaturu, která u vydání prvního byla uvedena pouze okrajově.

Právní stav komentáře je k 1. 7. 2019.


autoři: Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 15. 1. 2020, 568 stran
ISBN: 978-80-7598-615-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIII
Přehled autorů a komentovaných ustanovení  - str. XIX
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Část první  Obecná ustanovení
§ 1 Katastr nemovitostí - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 13
§ 3 Předmět evidence  - str. 41
§ 4 Obsah katastru - str. 65
§ 5 Katastrální operát  - str. 80
Část druhá  Zápis práv do katastru
§ 6 Druhy zápisů do katastru  - str. 89
§ 7 Forma podkladů pro zápis práv do katastru - str. 93
§ 8 Označování nemovitostí v listinách - str. 102
§ 9 Vyznačení plomby, pořadí zápisů  - str. 109
§ 10 Právní účinky zápisu - str. 113
§ 11 Práva zapisující se do katastru vkladem  - str. 116
§ 12 Provedení vkladu - str. 186
§ 13 Účastníci vkladového řízení - str. 192
§ 14 Zahájení vkladového řízení, náležitosti návrhu - str. 195
§ 15 Přílohy návrhu na vklad - str. 207
§ 16 Informování o plombě, zpětvzetí a zúžení návrhu - str. 219
§ 17 Přezkum vkladových listin - str. 224
§ 18 Rozhodnutí ve vkladovém řízení  - str. 268
§ 19 Zápis záznamem - str. 299
§ 20 Osoba oprávněná podat návrh na záznam, přílohy návrhu - str. 311
§ 21 Provedení záznamu - str. 311
§ 22 Zápis poznámky - str. 313
§ 23 Výčet zapisovaných poznámek - str. 315
§ 24 Poznámka spornosti zápisu - str. 348
§ 25 Poznámky k osobě - str. 357
§ 26 Přiměřené použití ustanovení o záznamu pro zápis a výmaz poznámky - str. 363
§ 27 Výmaz poznámky - str. 364
Část třetí  Správa katastru
§ 28 Zápis jiných údajů, označení nemovitostí v listinách - str. 368
§ 29 Změna hranice katastrálního území - str. 371
§ 30 Zápis údajů o nové budově - str. 377
§ 31 Zápis jiných údajů a jejich změn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
§ 32 Jiné údaje přejímané z informačních systémů, registrů, rejstříků nebo evidencí veřejné správy - str. 388
§ 33 Lhůty pro zápis do katastru - str. 394
§ 34 Ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě  - str. 398
§ 35 Revize údajů katastru - str. 400
§ 36 Oprava chyby v katastrálním operátu - str. 404
§ 37 Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných - str. 426
§ 38 Povinnosti obcí  - str. 432
§ 39 Povinnosti orgánů veřejné moci - str. 437
§ 40 Obnova katastrálního operátu  - str. 443
§ 41 Obnova novým mapováním - str. 446
§ 42 Zjišťování průběhu hranic - str. 447
§ 43 Obnova přepracováním - str. 449
§ 44 Využití výsledků komplexních pozemkových úprav při obnově - str. 450
§ 45 Vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí - str. 451
§ 46 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - str. 451
§ 47 Zeměměřické činnosti pro účely katastru - str. 453
§ 48 Geometrický plán - str. 456
§ 49 Vytyčování hranic pozemků - str. 462
§ 50 Změna údajů o geometrickém a polohovém určení - str. 477
§ 51 Závaznost údajů katastru - str. 480
§ 52 Veřejnost katastru, nahlížení do katastru - str. 482
§ 53 Šíření údajů z katastru - str. 486
§ 54 Správce a zpracovatelé osobních údajů evidovaných v katastru  - str. 487
§ 55 Poskytování údajů z katastru - str. 488
§ 56 Poskytování údajů z katastru pro jiné informační systémy veřejné správy  - str. 494
Část čtvrtá Přestupky
§ 57 Přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob - str. 496
§ 58 zrušen - str. 509
§ 59 Věcná příslušnost k projednání přestupků  - str. 509
Část pátá  Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 60 Převod písemnosti z elektronické podoby do listinné  - str. 511
§ 61 Vstup na pozemky - str. 512
§ 62 Zjednodušená evidence, výmaz zástavních práv převzatých z pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy - str. 514
§ 63 Přechodná ustanovení - str. 519
§ 64 Nedostatečné označení osob  - str. 522
§ 65 Postup odstraňování nesprávných údajů o vlastnících - str. 523
§ 66 Zmocňovací ustanovení - str. 529
§ 67 Zrušovací ustanovení - str. 531
§ 68 Účinnost - str. 533
Seznam literatury - str. 535
Věcný rejstřík - str. 538
O autorech - str. 544

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ... pokračování

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Katastrální zákon - Praktický komentář

Katastrální zákon - Praktický komentář

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v ... pokračování

Cena: 695 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.