Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) tvoří první část připravované trilogie, na kterou bude navazovat část druhá s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) a část třetí nazývající se Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo).
Mezinárodní dopravní právo můžeme subsumovat pod právo mezinárodního obchodu, které lze vymezit jako účelově uspořádaný soubor právních norem různého původu a z různých právních odvětví , které spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Právní normy uplatňující se při úpravě mezinárodního obchodu jsou tedy normami různé povahy (veřejnoprávní a soukromoprávní) a různého původu (vnitrostátní, evropské i mezinárodní).
Vzhledem ke značné šíři materie se kniha zaměřuje pouze na problematiku stěžejních témat z oblastí dopravního práva, a to zejména na odpovědnost, úpravu právního režimu dopravní cesty, ochranu před protiprávními činy a na státní správu v daném typu dopravy. Jednotlivá témata jsou zpracována v kontextu evropského práva (práva Evropské unie), které je v mnoha ohledech významným mezistupněm mezi vnitrostátní a mezinárodní úpravou.
Přestože je historie říční dopravy stará již více než 3 tisíce let a letecká doprava funguje nesrovnatelně kratší dobu (necelých sto let), je říční plavba regulována převážně pouze regionálně, a to většinou na základě jednotných podmínek v rámci určitého říčního systému. Naproti tomu letecká doprava je regulována velkým množstvím předpisů vnitrostátní, evropské i mezinárodní závaznosti.
Publikace by měla posloužit všem zájemcům o dopravní problematiku, tedy jak laikům, studentům právnických, dopravních a ekonomických fakult, tak odborníkům z praxe. Vyplňuje proto určitou mezeru v oblasti odborných publikací z tohoto právního odvětví.
autoři: doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2016, 386 stran
ISBN: 978-80-7552-133-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

A. Říční právo
1. Odpovědnost v mezinárodní říční přepravě - str. 23
1.1 Úvod do problematiky - str. 23
1.2 Odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva - str. 26
1.3 Odpovědnost v říční přepravě podle evropského práva - str. 32
1.4 Odpovědnost v říční přepravě podle mezinárodního práva - str. 40
1.5 Závěr pojednání - str. 63
1.6 Literatura - str. 64
2. Společná říční havárie - str. 66
2.1 Úvod od problematiky - str. 66
2.2 Vývoj právní úpravy - str. 67
2.3 Pojem společná havárie - str. 69
2.4 Právní úprava společné říční havárie v různých předpisech - str. 73
2.5 Rozhodné právo - str. 75
2.6 Pojem dispaš - str. 75
2.7 Otázka existence společné havárie - str. 78
2.8 Tuzemská právní úprava společné říční havárie - str. 78
2.9 Závěr pojednání - str. 80
2.10 Literatura - str. 81
3. Rozhodování sporů z mezinárodní říční přepravy v soudním a rozhodčím řízení - str. 84
3.1 Úvod do problematiky - str. 84
3.2 Mezinárodní smlouvy upravující říční přepravu - str. 84
3.3 Rozhodování sporů z mezinárodní říční přepravy v soudním řízení - str. 87
3.4 Mezinárodní smlouvy upravující rozhodčí řízení - str. 88
3.5 Česká legislativa o říční přepravě a cizí rozhodčí nálezy - str. 89
3.6 Rozhodování sporů specializovanými rozhodčími soudy -s tr. 89
3.7 závěr pojednání - str. 94
3.8 Literatura - str. 95
4. Státní správa v platbě - str. 98
4.1 Úvod od problematiky - str. 98
4.2 Státní plavební správa - str. 99
4.3 Vnitrozemská plavba - str. 99
4.4 Pravidla plavebního provozu - str. 116
4.5 Přestupky - str. 125
4.6 Správní delikty - str. 128
4.7 Závěr pojednání - str. 129
4.8 Literatura - str. 129
B. Letecké právo
1. Odpovědnost v mezinárodní letecké přepravě - str. 165
1.1 Úvod do problematiky - str. 165
1.2 Odpovědnost v letecké přepravě podle vnitrostátního práva - str. 166
1.3 Odpovědnost v letecké přepravě podle evropského práva - str. 178
1.4 Odpovědnost v letecké přepravě podle mezinárodního práva - str. 197
1.5 Rozhodování sporů z mezinárodní letecké přepravy v soudním a rozhodčím řízení - str. 221
1.6 Závěr pojednání - str. 223
1.7 Vybraná judikatura - str. 225
1.8 Literatura - str. 237
2. Ochrana civilního letectví - str. 244
2.1 Úvod do problematiky - str. 244
2.2 Mezinárodní smlouvy na ochranu civilního letectví před protiprávními činy - str. 245
2.3 Evropská legislativa na ochranu civilního letectví před protiprávními činy - str. 252
2.4 Česká legislativa na ochranu civilního letectví před protiprávními činy - str. 256
2.5 Závěr pojednání - str. 266
2.6 Literatura - str. 267
3. Právní režim vzdušného prostoru - str. 270
3.1 Úvod do problematiky - str. 270
3.2 Definice letadla - str. 271
3.3 Pravidla létání - str. 272
3.4 Letový provoz - str. 276
3.5 Let nad státním územím - str. 283
3.6 Let nad volným vzdušným prostorem - str. 285
3.7 Pátrací a záchranné služby - str. 292
3.8 Letecké svobody - str. 296
3.9 Závěr pojednání - str. 297
3.10 Literatura - str. 299
4. Státní letecká správa - str. 302
4.1 Úvod do problematiky - str. 302
4.2 Státní příslušnost letadel - str. 302
4.3 Letecký rejstřík - str. 303
4.4 Značky státní příslušnosti - str. 304
4.5 Vlastnické a zástavní právo k letadlům - str. 305
4.6 Letová způsobilost - str. 307
4.7 Způsobilost členů posádky - str. 308
4.8 Letecký podnik - str. 310
4.9 Letiště - str. 312
4.10 Státní správa v civilním letectví - str. 315
4.11 Mezinárodní vládní organizace pro oblast letectví - str. 330
4.12 Mezinárodní nevládní organizace pro oblast letectví - str. 335
4.13 Sankce - str. 337
4.14 Závěr pojednání - str. 350
4.15 Literatura - str. 352

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1477 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1477 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od ledna a února 2022 došlo k velkým změnám zákona o dráhách a zákona o ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.