Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Jak psát, aby se to dalo číst

Jak psát, aby se to dalo číst

V knize naleznete stručná a jasná pravidla, jak psát rychle a srozumitelně. Ať už píšete zprávu pro nadřízeného, diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku, pravidla přístupného psaní zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný.

autor: Jakub Šváb; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 6. 2021, 140 stran
ISBN: 978-80-7502-502-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 11
1. Zásada jasnosti a srozumitelnosti - str. 17
1.1 Jazyková pravidla - str. 17
1.1.1 Krátké věty - str. 17
1.1.2 Členy skladebních dvojic co nejblíž k sobě - str. 19
1.1.3 Větu stavme od slovesa - str. 21
1.1.4 Čím více větných dvojic, tím srozumitelnější text - str. 24
1.1.5 Vyhýbejme se cizím slovům, odborným výrazům a zkratkám - str. 25
1.1.6 Vyhýbejme se trpnému rodu opisnému - str. 27
1.1.7 Vid dokonavý a nedokonavý – co vzniká, ještě nevzniklo - str. 28
1.1.8 Čím více sloves, tím lépe – nepoužívejme podstatná jména slovesná - str. 30
1.1.9 Vyhýbejme se vazbě slovesa a podstatného jména, používejme samostatná slovesa - str. 32
1.1.10 Vyhýbejme se záporům - str. 33
1.1.11 Příklady táhnou - str. 34
1.2 Pravidla pro design textu - str. 35
1.2.1 Na písmu záleží - str. 35
1.2.2 Jedna myšlenka – jeden odstavec - str. 36
1.2.3 Výčet, kde to jen jde - str. 38
1.2.4 Související odstavce pod společný nadpis - str. 38
1.2.5 Odrážky raději ne - str. 40
1.2.6 Tabulky jsou přehlednější - str. 41
1.2.7 Listina má mít jasný začátek i jasný konec - str. 42
2. Zásada soudržnosti - str. 47
2.1 Jazyková pravidla - str. 47
2.1.1 Známé věci na začátku věty, nové na jejím konci - str. 47
2.1.2 Mezivětné vzdálenosti co nejkratší - str. 49
2.1.3 Odkazovací ustanovení je chyba - str. 51
2.1.4 Jedna věc – jeden odstavec - str. 53
2.1.5 Na jednom místě vše, co spolu souvisí - str. 55
2.2 Pravidla pro design textu - str. 56
2.2.1 Text by měl i soudržně vypadat - str. 56
2.2.2 Jedna myšlenka – jeden odstavec - str. 57
2.2.3 Ucelené zvláštní části textu do příloh - str. 58
2.2.4 Pozor na vdovy a sirotky - str. 59
3. Zásada ujednocenosti - str. 63
3.1 Jazyková pravidla - str. 63
3.1.1 Synonyma raději ne - str. 63
3.1.2 Jednotná slovní zásoba – vytvářejme výkladové slovníky - str. 65
3.1.3 Předpisem stanovené názvosloví, zejména občanským zákoníkem, je srozumitelnější - str. 66
3.1.4 Přívlastky shodné mají přednost před přívlastky neshodnými - str. 69
3.1.5 Nejvýš dvě podstatná jména vedle sebe - str. 70
3.1.6 Výchozí a odvozené pojmy - str. 73
3.1.7 Právo nebo povinnost vyjadřujme stejně jako v občanském zákoníku - str. 74
3.1.8 Vzorové slovosledy pro vyjádření povinnosti - str. 76
3.1.8.1 Vzorová větná skladba pro vyjádření povinnosti „něco dát“ nebo „něco konat“, pokud věta začíná podmětem - str. 76
3.1.8.2 Vzorová větná skladba pro vyjádření povinnosti „něco dát“ nebo „něco konat“, pokud věta začíná předmětem ve čtvrtém pádě – výsledkem děje - str. 78
3.1.8.3 Vzorová větná skladba pro vyjádření povinnosti „něčeho se zdržet“ nebo povinnosti „něco strpět“, pokud věta začíná podmětem - str. 80
3.1.8.4 Vzorová větná skladba pro vyjádření povinnosti „něčeho se zdržet“ nebo povinnosti „něco strpět“, pokud věta začíná předmětem ve čtvrtém pádě – výsledkem děje - str. 82
3.1.8.5 Postup pro vytváření vět vyjadřujících povinnost – obecně - str. 83
3.1.8.6 Postup pro vytváření vět vyjadřujících povinnost, které začínají podmětem - str. 84
3.1.8.7 Postup pro vytváření vět vyjadřujících povinnost, které začínají předmětem ................. 85
3.1.9 Vyjadřování práv a povinností ve veřejnoprávním psaní - str. 90
3.2 Pravidla pro design textu - str. 92
3.2.1 Jedině víceúrovňové číslování – jedině arabské číslice - str. 92
4. Zásada souslednosti - str. 97
4.1 Jazyková pravidla - str. 98
4.1.1 Podmínky, za jakých má děj proběhnout, vždy na začátku věty - str. 98
4.1.2 Od předcházejícího k následujícímu - str. 99
4.1.3 Od žádoucího k nežádoucímu - str. 101
4.1.4 Od obecného ke zvláštnímu - str. 102
4.1.5 Od jednoduchého ke složitému - str. 105
4.1.6 Od známého k neznámému - str. 106
4.1.7 Zleva doprava – po směru hodinových ručiček - str. 107
4.2 Pravidla pro design textu - str. 107
4.2.1 Jedna věc jeden odstavec - str. 107
5. Zásada úspornosti - str. 109
5.1 Jazyková pravidla - str. 109
5.1.1 Pišme jen to, co skutečně sděluje - str. 109
5.1.2 Zdvojování údajů je chyba - str. 110
5.1.3 Vždy ten kratší výraz - str. 112
5.1.4 Přemýšlejme o významu slovních spojení - str. 113
5.2 Pravidla pro design textu - str. 114
5.2.1 Šetřme místem - str. 114
5.2.1.1 Šetřme místem – nadpisy - str. 114
5.2.1.2 Šetřme místem – řádkování a mezery mezi odstavci - str. 115
5.2.2 Nejen to, co je hned vidět - str. 115
5.2.3 Mnoho zvýrazňování nakonec nezvýrazní nic - str. 116
5.2.4 Zarovnání „na praporek“ se čte rychleji - str. 117
6. Příklady postupu, jak upravit text, aby byl co nejpřístupnější - str. 119
7. Typografická pravidla - str. 123
8. Seznam použité literatury - str. 131

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.