Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování.

Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investičního poradenství. V případě obou zmíněných investičních služeb kniha odráží aktuální přístup právní teorie, orgánu dohledu, judikatury a praxe.

Ačkoli je kniha zaměřena především na realitu právního řádu České republiky, není opomenut ani unijní kontext předkládané problematiky včetně zohlednění změn unijního práva (MiFID II), které se citelně dotýkají zejména oblasti poskytování investičního poradenství. Stranou nezůstává ani komparativní pohled na některé otázky.

Kniha je určena především právním a compliance útvarům poskytovatelů investičních služeb, dále advokátům a dalším zástupcům právnické veřejnosti, stejně jako zájemcům z akademické sféry.

autor: Martin Hobza; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, 136 stran
ISBN: 978-80-7502-225-7

Cena: 240 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Úvod - str. 8
1 Obecné otázky regulace poskytování investičních služeb - str. 13
1.1 Finanční trh jako prostor poskytování investičních služeb - str. 13
1.2 Obecně k pojmu regulace a regulace finančního trhu - str. 16
1.3 Ideová východiska regulace poskytování investičních služeb - str. 19
1.3.1 Efektivita a důvěryhodnost kapitálového trhu - str. 22
1.3.2 Ochrana investorů - str. 24
1.3.3 Vnitřní trh v oblasti investičních služeb - str. 28
2 Právo investičních služeb v kontextu europeizace práva finančního trhu - str. 31
2.1 Právo investičních služeb - str. 31
2.2 Vybrané problémy harmonizace práva investičních služeb - str. 33
3 Investiční služby: pojmové znaky, členění - str. 44
3.1 Pojmové znaky investičních služeb - str. 44
3.1.1 Podnikatelská povaha činnosti - str. 45
3.1.2 Vztah k investičnímu nástroji - str. 46
3.1.3 Zařaditelnost činnosti pod kategorie investičních služeb stanovené právním předpisem - str. 48
3.2 Členění investičních služeb - str. 51
3.2.1 Hlavní a doplňkové investiční služby - str. 51
3.2.2 Investiční služby s poradenským prvkem a bez tohoto prvku - str. 53
3.2.3 Investiční služby poskytované investorům, emitentům nebo čistě zprostředkovatelské - str. 55
3.2.4 Investiční služby vyhrazené a nevyhrazené - str. 57
4 Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů aneb investiční zprostředkování - str. 59
4.1 Stručně k vybraným hlavním investičním službám - str. 59
4.1.1 Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka - str. 61
4.1.2 Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet - str. 61
4.1.3 Obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání - str. 62
4.1.4 Provozování mnohostranného obchodního systému a organizovaného obchodního systému - str. 64
4.1.5 Investiční služby související s umisťováním investičních nástrojů - str. 65
4.2 Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů - základní znaky investiční služby - str. 66
4.3 Distinkce investičního zprostředkování a tipařské činnosti - str. 69
4.4 Distinkce investičního zprostředkování a umisťování investičních nástrojů - str. 74
5 Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů - str. 79
5.1 Pojem a základní znaky investičního poradenství - str. 79
5.1.1 Znak doporučení - str. 81
5.1.2 Vztah ke konkrétnímu investičnímu nástroji nebo nástrojům - str. 82
5.1.3 Na míru šitá doporučení - str. 83
5.1.4 Znak adresnosti rozšiřování - str. 84
5.2 Distinkce investičního poradenství a individuálního portfolio managementu - str. 85
5.2.1 Osoba činící investiční rozhodnutí - str. 85
5.2.2 Průběžné investiční poradenství, nebo portfolio management? - str. 87
5.3 Distinkce investičního poradenství a investičního zprostředkování - str. 90
5.3.1 Informace jako předmět obou investičních služeb - str. 91
5.3.2 Rada nebo doporučení jako rozlišovací prvek? - str. 92
5.3.3 Investiční zprostředkování v případě zákazníků - laiků:  skutečnost, nebo spíš iluze? - str. 94
5.3.4 Teze a zhodnocení problematiky - str. 96
5.4 Investiční poradenství podle MiFID II - str. 98
5.4.1 Distinkce nezávislého a nikoli nezávislého investičního poradenství - str. 99
5.4.2 Co činí nezávislé poradenství nezávislým? - str. 102
5.4.3 Šíře okruhu posuzovaných investičních nástrojů - str. 102
5.4.4 Věcně omezené nezávislé investiční poradenství - str. 104
5.4.5 Problematické aspekty nezávislého investičního poradenství - str. 105
6 Veřejnoprávní a soukromoprávní nástroje ochrany zákazníka - adresáta investičních služeb - str. 108
6.1 Nástroje práva investičních služeb a jejich členění - str. 108
6.1.1 Obezřetnostní pravidla a kategorizace zákazníků - str. 109
6.1.2 Pravidla jednání se zákazníky  - str. 111
6.2 K limitům nástrojů práva investičních služeb - str. 115
6.3 Nástroje soukromého práva - str. 118
6.4 Perspektivy vývoje - str. 123
Závěr - str. 127
Seznam použité literatury a pramenů - str. 128

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1449 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Delisting - proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů

Luboš Mazanec - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Delisting – Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně ...

Cena: 655 KčKOUPIT

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Husták, Smutný - C. H. Beck

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2. Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.