Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti o své činnosti se rozhodla vydat odbornou knihu obsahující nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady jejich aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících odbornou činnost Národní účetní rady.

Autory jednotlivých částí knihy jsou odborníci, které se na vzniku daných Interpretací podíleli. Kniha tak obsahuje autentické informace přímo od tvůrců Interpretací a účastníků jejich projednávání. Z tohoto hlediska je kniha nepochybně nejlepším a nejucelenějším zdrojem informací pro odbornou účetní praxi. 
autoři: L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha,; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 5. 2019, 384 stran
ISBN: 978-80-2712-216-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 13
Předmluva ke knize - str. 14
Část I Úvod - str.  15
Kapitola 1 K vývoji a významu finančního účetnictví - str. 17
Kapitola 2 O Národní účetní radě - str. 21
Vznik - str. 21
Cíle a funkce - str. 22
Složení a aktuální zastoupení - str. 22
Řízení - str. 23
Kapitola 3 Představení jednotlivých členů NÚR - str. 25
Kapitola 4 Předmluva k Interpretacím Národní účetní rady - str. 31
Proč mají Interpretace předmluvu - str. 31
Hlavní části předmluvy - str. 32
Proces tvorby a vydávání Interpretaci - str. 33
Kapitola 5 Přehled všech interpretací a jejich autorů - str. 37
Část II Interpretace českých účetních předpisů - str. 39
I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv - str. 41
Důvod vzniku - str. 41
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 41
Text Interpretace - str. 41
Příklady k Interpretaci - str. 42
Autorské příklady k Interpretaci - str. 43
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 44
I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech - str. 45
Důvod vzniku - str. 45
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 45
Text Interpretace - str. 45
Příklady k Interpretaci - str. 47
Autorské příklady k Interpretaci - str. 48
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 48
I-3 Rezerva na splatnou daň - str. 49
Důvod vzniku - str. 49
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 49
Text Interpretace - str. 50
Příklady k Interpretaci - str. 51
Autorské příklady k Interpretaci - str. 51
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 53
I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence - str. 
55
Důvod vzniku - str. 55
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 55
Text Interpretace - str. 55
Příklady k Interpretaci - str. 57
Autorské příklady k Interpretaci   - str. 58
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 59
I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - str. 61
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 61
Text Interpretace - str. 61
Příklady k Interpretaci - str. 63
Autorské příklady k Interpretaci - str. 64
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 65
I-7 Komisionářské smlouvy - str. 67
Důvod vzniku - str. 67
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 67
Text Interpretace - str. 68
Příklady k Interpretaci - str. 69
Autorské příklady k Interpretaci - str. 69
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 70
I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku - str. 71
Důvod vzniku - str. 71
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 71
Text Interpretace - str. 71
Příklady k Interpretaci - str. 73
Autorské příklady k Interpretaci - str. 74
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 76
I-9 Odložená daň – první vykázání - str. 77
Důvod vzniku - str. 77
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 77
Text Interpretace - str. 77
Příklady k Interpretaci - str. 80
Autorské příklady k Interpretaci - str. 80
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 81
I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele - str. 83
Důvod vzniku - str. 83
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 83
Text Interpretace - str. 84
Příklady k Interpretaci - str. 85
Autorské příklady k Interpretaci - str. 86
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 89
I-12 Faktoring - str. 91
Důvod vzniku - str. 91
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 91
Text Interpretace - str. 91
Příklady k Interpretaci - str. 95
Autorské příklady k Interpretaci - str. 95
Interpretace jako inspirace pro novelizaci předpisů - str. 96
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace - str. 97
Důvod vzniku - str. 97
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 97
Text Interpretace - str. 97
Příklady k Interpretaci - str. 103
Autorské příklady k Interpretaci - str. 103
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 107
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku - str. 109
Důvod vzniku - str. 109
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 109
Text Interpretace - str. 110
Příklady k Interpretaci - str. 112
Autorské příklady k Interpretaci - str. 112
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 114
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene - str. 115
Důvod vzniku - str. 115
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 115
Text Interpretace - str. 115
Příklady k Interpretaci - str. 118
Autorské příklady k Interpretaci - str. 118
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 119
I-17 Pobídky v nájemních vztazích - str. 121
Důvod vzniku - str. 121
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 121
Text Interpretace - str. 122
Příklady k Interpretaci - str. 123
Autorské příklady k Interpretaci - str. 123
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 126
I-18 Dohadné položky v cizí měně - str. 127
Důvod vzniku - str. 127
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 127
Text Interpretace - str. 127
Příklady k Interpretaci - str. 136
Autorské příklady k Interpretaci - str. 136
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 138
I-19 Zúčtování dluhů vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu - str. 139
Důvod vzniku - str. 139
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 139
Text Interpretace - str. 140
Příklady k Interpretaci - str. 143
Autorské příklady k Interpretaci - str. 143
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 145
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů - str. 147
Důvod vzniku - str. 147
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 147
Text Interpretace - str. 147
Příklady k Interpretaci - str. 150
Autorské příklady k Interpretaci - str. 151
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 151
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku - str. 153
Důvody vzniku - str. 153
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 153
Text Interpretace - str.  153
Příklady k Interpretaci - str. 155
Autorské příklady k Interpretaci - str. 156
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 156
I-22 Dotace v cizí měně - str. 157
Důvod vzniku - str. 157
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 157
Text Interpretace - str. 157
Příklady k Interpretaci - str. 161
Autorské příklady k Interpretaci - str. 164
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 164
I-23 Pořizovací cena cizoměnové pohledávky - str. 165
Důvod vzniku - str. 165
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 165
Text Interpretace - str. 166
Příklady k Interpretaci - str. 168
Autorské příklady k Interpretaci - str. 169
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 171
I-24 Události po rozvahovém dni - str. 173
Důvod vzniku - str. 173
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 174
Text Interpretace - str. 175
Příklady k Interpretaci - str. 178
Autorské příklady k Interpretaci - str. 178
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 181
I-25 Ocenění po předchůdci - str. 183
Důvod vzniku - str. 183
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 184
Text Interpretace - str. 184
Příklady k Interpretaci - str. 186
Autorské příklady k Interpretaci - str. 187
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 188
I-26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících
účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)
- str. 189
Důvod vzniku - str. 189
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 189
Text Interpretace - str. 189
Příklady k Interpretaci - str. 192
Autorské příklady k Interpretaci - str. 193
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 193
I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek - str. 195
Důvod vzniku - str. 195
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 195
Text Interpretace - str. 196
Příklady k Interpretaci - str. 200
Autorské příklady k Interpretaci - str. 203
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 203
I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek - str. 205
Důvod vzniku - str. 205
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 205
Text Interpretace - str. 205
Příklady k Interpretaci - str. 207
Autorské příklady k Interpretaci - str. 210
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 211
I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách - str. 213
Důvod vzniku - str. 213
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 213
Příklady k Interpretaci - str. 219
Autorské příklady k Interpretaci - str. 223
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 223
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů - str. 225
Důvod vzniku - str. 225
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 225
Text Interpretace - str. 226
Příklady k Interpretaci - str. 232
Autorské příklady k Interpretaci - str. 237
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 237
I-31 Mezitímní účetní výkaznictví - str. 239
Důvod vzniku Interpretace - str. 239
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 239
Text Interpretace - str.  240
Příklady k Interpretaci - str. 244
Autorské příklady k Interpretaci - str. 244
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 246
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 247
Důvody vzniku - str. 247
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 247
Text Interpretace - str. 248
Příklady k Interpretaci - str. 251
Autorské příklady k Interpretaci - str. 251
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 253
I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání - str. 255
Důvod vzniku - str. 255
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 256
Text Interpretace - str. 256
Příklady k Interpretaci - str. 260
Autorské příklady k Interpretaci - str. 263
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 263
I-34 Rezervy na likvidace - str. 265
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 265
Text Interpretace - str. 266
Příklady k Interpretaci - str.  270
Autorské příklady k Interpretaci - str. 270
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 272
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností - str. 273
Důvod vzniku  - str. 273
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 273
Text Interpretace - str. 274
Příklady k Interpretaci - str. 277
Autorské příklady k Interpretaci - str. 277
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 278
I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu - str. 279
Důvod vzniku - str. 279
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 279
Text Interpretace - str. 280
Příklady k Interpretaci - str. 284
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 285
I-37 Časové rozlišování a cizí měna - str. 287
Důvod vzniku - str. 287
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 287
Text Interpretace - str. 288
Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení - str. 289
Příklady k Interpretaci - str. 290
Autorské příklady k Interpretaci - str. 292
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 292
I-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce - str. 293
Důvod vzniku - str. 293
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 293
Text Interpretace - str. 294
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 299
Část III Profily autorů příkladů - str. 301
Kapitola 1 Komora auditorů ČR - str. 303
Kapitola 2 Komora daňových poradců - str. 305
Kapitola 3 Svaz účetních České republiky - str. 307
Kapitola 4 Vysoká škola ekonomická v Praze - str. 309
Část IV Zdroje informací o NÚR - str. 311
Kapitola 1 Seznam všech schválených a zveřejněných Interpretací - str. 313
Kapitola 2 Webové stránky a Facebook NÚR - str. 315
Část V Národní účetní rada ve fotografiích - str. 321
Část VI Semináře Národní účetní rady - str. 337
Část VII Rozhovory - str. 343
Kapitola 1 Rozhovor s Ladislavem Mejzlíkem - str. 345
Kapitola 2 Rozhovor s Františkem Korbelem - str. 355
Kapitola 3 Rozhovor s Josefem Baxou - str. 365

Další nabídka k tématu

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.