Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti o své činnosti se rozhodla vydat odbornou knihu obsahující nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady jejich aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících odbornou činnost Národní účetní rady.

Autory jednotlivých částí knihy jsou odborníci, které se na vzniku daných Interpretací podíleli. Kniha tak obsahuje autentické informace přímo od tvůrců Interpretací a účastníků jejich projednávání. Z tohoto hlediska je kniha nepochybně nejlepším a nejucelenějším zdrojem informací pro odbornou účetní praxi. 
autor: L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 5. 2019, 384 stran
ISBN: 978-80-2712-216-5

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 13
Předmluva ke knize - str. 14
Část I Úvod - str.  15
Kapitola 1 K vývoji a významu finančního účetnictví - str. 17
Kapitola 2 O Národní účetní radě - str. 21
Vznik - str. 21
Cíle a funkce - str. 22
Složení a aktuální zastoupení - str. 22
Řízení - str. 23
Kapitola 3 Představení jednotlivých členů NÚR - str. 25
Kapitola 4 Předmluva k Interpretacím Národní účetní rady - str. 31
Proč mají Interpretace předmluvu - str. 31
Hlavní části předmluvy - str. 32
Proces tvorby a vydávání Interpretaci - str. 33
Kapitola 5 Přehled všech interpretací a jejich autorů - str. 37
Část II Interpretace českých účetních předpisů - str. 39
I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv - str. 41
Důvod vzniku - str. 41
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 41
Text Interpretace - str. 41
Příklady k Interpretaci - str. 42
Autorské příklady k Interpretaci - str. 43
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 44
I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech - str. 45
Důvod vzniku - str. 45
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 45
Text Interpretace - str. 45
Příklady k Interpretaci - str. 47
Autorské příklady k Interpretaci - str. 48
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 48
I-3 Rezerva na splatnou daň - str. 49
Důvod vzniku - str. 49
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 49
Text Interpretace - str. 50
Příklady k Interpretaci - str. 51
Autorské příklady k Interpretaci - str. 51
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 53
I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence - str. 
55
Důvod vzniku - str. 55
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 55
Text Interpretace - str. 55
Příklady k Interpretaci - str. 57
Autorské příklady k Interpretaci   - str. 58
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 59
I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - str. 61
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 61
Text Interpretace - str. 61
Příklady k Interpretaci - str. 63
Autorské příklady k Interpretaci - str. 64
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 65
I-7 Komisionářské smlouvy - str. 67
Důvod vzniku - str. 67
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 67
Text Interpretace - str. 68
Příklady k Interpretaci - str. 69
Autorské příklady k Interpretaci - str. 69
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 70
I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku - str. 71
Důvod vzniku - str. 71
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 71
Text Interpretace - str. 71
Příklady k Interpretaci - str. 73
Autorské příklady k Interpretaci - str. 74
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 76
I-9 Odložená daň – první vykázání - str. 77
Důvod vzniku - str. 77
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 77
Text Interpretace - str. 77
Příklady k Interpretaci - str. 80
Autorské příklady k Interpretaci - str. 80
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 81
I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele - str. 83
Důvod vzniku - str. 83
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 83
Text Interpretace - str. 84
Příklady k Interpretaci - str. 85
Autorské příklady k Interpretaci - str. 86
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 89
I-12 Faktoring - str. 91
Důvod vzniku - str. 91
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 91
Text Interpretace - str. 91
Příklady k Interpretaci - str. 95
Autorské příklady k Interpretaci - str. 95
Interpretace jako inspirace pro novelizaci předpisů - str. 96
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace - str. 97
Důvod vzniku - str. 97
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 97
Text Interpretace - str. 97
Příklady k Interpretaci - str. 103
Autorské příklady k Interpretaci - str. 103
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 107
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku - str. 109
Důvod vzniku - str. 109
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 109
Text Interpretace - str. 110
Příklady k Interpretaci - str. 112
Autorské příklady k Interpretaci - str. 112
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 114
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene - str. 115
Důvod vzniku - str. 115
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 115
Text Interpretace - str. 115
Příklady k Interpretaci - str. 118
Autorské příklady k Interpretaci - str. 118
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 119
I-17 Pobídky v nájemních vztazích - str. 121
Důvod vzniku - str. 121
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 121
Text Interpretace - str. 122
Příklady k Interpretaci - str. 123
Autorské příklady k Interpretaci - str. 123
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 126
I-18 Dohadné položky v cizí měně - str. 127
Důvod vzniku - str. 127
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 127
Text Interpretace - str. 127
Příklady k Interpretaci - str. 136
Autorské příklady k Interpretaci - str. 136
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 138
I-19 Zúčtování dluhů vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu - str. 139
Důvod vzniku - str. 139
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 139
Text Interpretace - str. 140
Příklady k Interpretaci - str. 143
Autorské příklady k Interpretaci - str. 143
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 145
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů - str. 147
Důvod vzniku - str. 147
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 147
Text Interpretace - str. 147
Příklady k Interpretaci - str. 150
Autorské příklady k Interpretaci - str. 151
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 151
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku - str. 153
Důvody vzniku - str. 153
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 153
Text Interpretace - str.  153
Příklady k Interpretaci - str. 155
Autorské příklady k Interpretaci - str. 156
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 156
I-22 Dotace v cizí měně - str. 157
Důvod vzniku - str. 157
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 157
Text Interpretace - str. 157
Příklady k Interpretaci - str. 161
Autorské příklady k Interpretaci - str. 164
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 164
I-23 Pořizovací cena cizoměnové pohledávky - str. 165
Důvod vzniku - str. 165
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 165
Text Interpretace - str. 166
Příklady k Interpretaci - str. 168
Autorské příklady k Interpretaci - str. 169
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 171
I-24 Události po rozvahovém dni - str. 173
Důvod vzniku - str. 173
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 174
Text Interpretace - str. 175
Příklady k Interpretaci - str. 178
Autorské příklady k Interpretaci - str. 178
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 181
I-25 Ocenění po předchůdci - str. 183
Důvod vzniku - str. 183
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 184
Text Interpretace - str. 184
Příklady k Interpretaci - str. 186
Autorské příklady k Interpretaci - str. 187
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 188
I-26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících
účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)
- str. 189
Důvod vzniku - str. 189
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 189
Text Interpretace - str. 189
Příklady k Interpretaci - str. 192
Autorské příklady k Interpretaci - str. 193
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 193
I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek - str. 195
Důvod vzniku - str. 195
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 195
Text Interpretace - str. 196
Příklady k Interpretaci - str. 200
Autorské příklady k Interpretaci - str. 203
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 203
I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek - str. 205
Důvod vzniku - str. 205
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 205
Text Interpretace - str. 205
Příklady k Interpretaci - str. 207
Autorské příklady k Interpretaci - str. 210
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 211
I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách - str. 213
Důvod vzniku - str. 213
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 213
Příklady k Interpretaci - str. 219
Autorské příklady k Interpretaci - str. 223
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 223
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů - str. 225
Důvod vzniku - str. 225
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 225
Text Interpretace - str. 226
Příklady k Interpretaci - str. 232
Autorské příklady k Interpretaci - str. 237
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 237
I-31 Mezitímní účetní výkaznictví - str. 239
Důvod vzniku Interpretace - str. 239
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 239
Text Interpretace - str.  240
Příklady k Interpretaci - str. 244
Autorské příklady k Interpretaci - str. 244
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 246
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 247
Důvody vzniku - str. 247
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 247
Text Interpretace - str. 248
Příklady k Interpretaci - str. 251
Autorské příklady k Interpretaci - str. 251
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 253
I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání - str. 255
Důvod vzniku - str. 255
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 256
Text Interpretace - str. 256
Příklady k Interpretaci - str. 260
Autorské příklady k Interpretaci - str. 263
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 263
I-34 Rezervy na likvidace - str. 265
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 265
Text Interpretace - str. 266
Příklady k Interpretaci - str.  270
Autorské příklady k Interpretaci - str. 270
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 272
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností - str. 273
Důvod vzniku  - str. 273
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 273
Text Interpretace - str. 274
Příklady k Interpretaci - str. 277
Autorské příklady k Interpretaci - str. 277
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 278
I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu - str. 279
Důvod vzniku - str. 279
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 279
Text Interpretace - str. 280
Příklady k Interpretaci - str. 284
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 285
I-37 Časové rozlišování a cizí měna - str. 287
Důvod vzniku - str. 287
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 287
Text Interpretace - str. 288
Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení - str. 289
Příklady k Interpretaci - str. 290
Autorské příklady k Interpretaci - str. 292
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 292
I-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce - str. 293
Důvod vzniku - str. 293
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 293
Text Interpretace - str. 294
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 299
Část III Profily autorů příkladů - str. 301
Kapitola 1 Komora auditorů ČR - str. 303
Kapitola 2 Komora daňových poradců - str. 305
Kapitola 3 Svaz účetních České republiky - str. 307
Kapitola 4 Vysoká škola ekonomická v Praze - str. 309
Část IV Zdroje informací o NÚR - str. 311
Kapitola 1 Seznam všech schválených a zveřejněných Interpretací - str. 313
Kapitola 2 Webové stránky a Facebook NÚR - str. 315
Část V Národní účetní rada ve fotografiích - str. 321
Část VI Semináře Národní účetní rady - str. 337
Část VII Rozhovory - str. 343
Kapitola 1 Rozhovor s Ladislavem Mejzlíkem - str. 345
Kapitola 2 Rozhovor s Františkem Korbelem - str. 355
Kapitola 3 Rozhovor s Josefem Baxou - str. 365

Další nabídka k tématu

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je určena všem zájemcům o problematiku účetnictví, jeho možností a rizik, jeho vypovídací schopnosti a nalezení kvalitních nástrojů nejen pro řízení rizik, ale také pro dosahování podnikatelských cílů. ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.