Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů.

Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí od 1. 11. 2019 velmi diskutovaný generátor přidělování.

Dále autoři rovněž zapracovali do výkladu i novelu provedenou zákonem č. 230/2019 Sb. týkající se tzv. dětských dluhů, která nabyla účinnosti od 1. 10. 2019.

Nové vydání také obsahuje nejaktuálnější judikaturu k jednotlivým ustanovením.


autoři: Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 6. 12. 2019, 1792 stran
ISBN: 978-80-7598-578-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XIII
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. XVIII
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XXVII
Předmluva  - str.  XXVIII
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)
§ 1–243 Část první Obecná část
  - str. 1
§ 1–8 Hlava I Základní ustanovení - str. 1
§ 9–70 Hlava II Procesní subjekty - str. 43
§ 9–13 Díl 1 Procesní subjekty  - str.  43
§ 14–20 Díl 2 Účastníci řízení - str. 53
§ 21–45 Díl 3 Insolvenční správce a další správci - str.  69
§ 46–68 Díl 4 Věřitelské orgány - str. 159
§ 69–70 Díl 5 Další procesní subjekty - str. 235
§ 71–96 Hlava III  Ustanovení o insolvenčním řízení - str. 239
§ 97–164 Hlava V  Projednání úpadku a rozhodnutí o něm - str. 312
§ 97–102 Díl 1 Zahájení insolvenčního řízení - str. 312
§ 103–108 Díl 2 Insolvenční návrh  - str. 345
§ 109–114  Díl 3 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení - str. 378
§ 115–127 Díl 4 Moratorium  - str. 409
§ 128–147  Díl 5 Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm  - str. 432
§ 148–157 Díl 6 Stanovení způsobu řešení úpadku  - str. 583
§ 158 Díl 7 Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku - str. 614
§ 159–164 Díl 8 Incidenční spory - str.  617
§ 165–204 Hlava Věřitelé a uplatňování pohledávek  - str. 634
§ 165–172 Díl 1 Postavení věřitelů a jejich pohledávek - str. 634
§ 173–202 Díl 2 Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání  - str. 678
§ 203–204 Díl 3 Jiné způsoby uplatňování pohledávek - str. 799
§ 205–230 Hlava VI Majetková podstata - str. 812
§ 231–243 Hlava VII  Neplatnost a neúčinnost právních úkonů - str. 877
§ 231–234 Díl 1 Neplatnost právních úkonů - str. 877
§ 235–243 Díl 2 Neúčinnost právních úkonů  - str. 888
§ 244–418 Část druhá Způsoby řešení úpadku - str. 917
§ 244–315 Hlava I Konkurs - str.  917
§ 244–262 Díl 1 Prohlášení konkursu a jeho účinky - str. 917
§ 263–267  Díl 2 Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení - str. 955
§ 268–276  Díl 3 Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů - str. 970
§ 277–282  Díl 4 Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu - str. 985
§ 283–295 Díl 5 Zpeněžení majetkové podstaty - str. 995
§ 296–301 Díl 6 Nakládání s výtěžkem zpeněžení - str. 1038
§ 302–307 Díl 7 Konečná zpráva a rozvrh - str. 1054
§ 308–313 Díl 8 Zrušení konkursu - str. 1084
§ 314–315 Díl 9 Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu - str. 1099
§ 316–364 Hlava II Reorganizace - str. 1106
§ 316 Díl 1 Přípustnost reorganizace   - str. 1106
§ 317–324 Díl 2 Návrh na povolení reorganizace - str. 1118
§ 325–333 Díl 3 Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace - str. 1146
§ 334–337 Díl 4 Věřitelé při reorganizaci  - str. 1174
§ 338–351 Díl 5 Reorganizační plán - str. 1187
§ 352–361 Díl 6 Provádění reorganizačního plánu - str. 1237
§ 362–364 Díl 7 Skončení reorganizace - str. 1258
§ 365–366 Hlava III Zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona - str. 1272
§ 367–388 Hlava IV Úpadek finančních institucí - str. 1278
§ 367–388  Díl 1 Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob - str. 1279
§ 367 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1279
§ 368–376  Oddíl 2 Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence, úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g)  - str. 1283
§ 377–378  Oddíl 3 Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry  - str. 1315
§ 379–388  Díl 2 Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky - str.  1317
§ 379  Oddíl 1 Obecná ustanovení  - str. 1317
§ 380–386  Oddíl 2 Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení - str. 1320
§ 387–388  Oddíl 3 Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky  - str. 1336
§ 389–418 Hlava V Oddlužení  - str. 1339
§ 418a–418l Část třetí Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení  - str. 1521
§ 418a–418h Hlava I Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení - str. 1521
§ 418i–418l Hlava II Dohled  - str. 1556
§ 419–434 Část čtvrtá Společná ustanovení  - str. 1573
§ 419–425 Hlava I Insolvenční rejstřík - str. 1573
§ 426–430a Hlava II Vztah ke státům Evropské unie - str. 1595
§ 430b Hlava III Formulář - str. 1609
§ 431–434 Hlava IV Závěrečná ustanovení  - str.  1610
Příloha 1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybrané části)  - str. 1619
Příloha 2 Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce - str. 1691
Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů - str. 1697
Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)  - str.  1714
Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců - str.  1724
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů - str. 1725
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců - str. 1729
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona  - str. 1734
Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení  - str. 1739
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) - str. 1742
Seznam použité literatury  - str. 1744
Věcný rejstřík - str. 1745
Slovo o autorech  - str. 1756

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Michal Horák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.