Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře.

Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání hmotného movitého majetku v podnikatelské činnosti. Autor se věnuje také otázkám oprav a technického zhodnocení, likvidace a prodeje majetku. V samostatné kapitole je pojednána oblast DPH.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2020.

autor: Jiří Nigrin vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, 128 stran
ISBN: 978-80-7598-737-2

Cena: 295 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 3
Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci - str. 9
Předmluva - str. 11
Úvod - str. 13
1 Pořízení majetku - str. 15
1 Pořízení automobilu na splátky a vložení do podnikání následující rok - str. 15
2 Odvětrávané šatní skříně a zařazení do majetku - str. 16
3 Zaúčtování sestavy elektronických modulů - str. 16
4 Zařazení solárního panelu - str. 18
5 Elektrokola pro využití ve firmě - str. 18
6 Mobilní dům - str. 18
7 Vybavení kuchyně bistra  - str. 19
8 Dotace na pořízení stroje - str. 20
2 Vstupní cena a odpisování - str. 21
9 Ocenění traktoru pořízeného na úvěr v daňové evidenci - str. 28
10 Vstupní cena a odpisy balicí linky - str. 29
11 Nákladní automobil a jeho příslušenství - str. 29
12 Nákup serveru ze zahraničí - str. 30
13 Odpisování majetku získaného bezúplatně  - str. 31
14 Odpisy v daňové evidenci - str. 31
15 Daňové a účetní odpisy stroje - str. 32
16 Cena při prodeji haly na zemědělské stroje při ukončení činnosti sdružení - str. 32
17 Vstupní cena automobilu pro daňové odpisování u plátce DPH - str. 33
18 Pořízení nového automobilu a poplatek za registraci  - str. 34
19 Odpisy majetku pořízeného v průběhu roku - str. 35
20 Pokračování v odpisování hmotného majetku - str. 35
21 Znalecký posudek - str. 36
22 Snížení ceny bednění - str. 36
23 Odpisy spláceného stroje - str. 36
24 Chybně odpisovaný majetek - str. 37
25 Účetní a daňové odpisy majetku - str. 37
26 Zahájení odpisování a paušální výdaje  - str. 38
3 Obchodní majetek - str. 39
27 Vložení osobního automobilu do obchodního majetku
28 Odpisy automobilu nepřevedeného na nového majitele - str. 40
29 Darovaná restaurace a pozemek k podnikání - str.  41
30 Zařazení soukromého motocyklu do obchodního majetku  - str. 42
31 Převod automobilů do společnosti  - str. 42
32 Vyřazení osobního automobilu z podnikání - str. 44
33 Prodej vozidla ve společném jmění manželů - str. 45
34 Příjem z nájmu obchodního majetku - str. 45
35 Automobil v majetku fyzické osoby - str. 46
36 Přeřazení bagru do osobního vlastnictví  - str. 47
37 Vyřazení automobilů z obchodního majetku a jejich převod do osobního užívání - str. 48
38 Prodej zcela odepsaného motocyklu - str. 49
39 Chybně zařazený majetek – oprava v účetnictví a daňovém přiznání - str. 50
4 Používání majetku k podnikatelské činnosti - str. 52
40 Daňově uznatelné náklady na provoz ordinace lékaře - str. 52
41 Paušální výdaje u motocyklu - str. 53
42 Nemoc a paušál na dopravu u OSVČ - str. 53
43 Dopravní paušál a parkovací stání - str. 54
44 Vrácení pro skrytou vadu - str. 55
45 Fakturace mezi manželi - str. 55
46 Pojistné plnění poškozeného stroje - str. 57
47 Odpočet DPH u havarovaného vozidla - str. 57
48 Výroba nábytku - str. 58
49 Prodej pece používané na prodejně - str. 58
50 Účtování nákladů na hlídacího psa - str. 59
5 Opravy a technické zhodnocení - str. 60
51 Nový hasicí přístroj v budově - str. 63
52 Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - str. 63
53 Nový vysokozdvižný vozík s delšími vidlicemi - str. 64
54 Odpisová sazba stroje  - str. 64
55 Technické zhodnocení u serveru  - str. 65
56 Rekonfigurace datové sítě - str. 65
57 Technické zhodnocení na pronajatém majetku pořízeném na leasing - str. 67
58 Faktura za klimatizaci - str. 67
6 Rezervy na opravy - str. 69
59 Zálohy na opravy kogenerační jednotky - str. 71
7 Nájem a pacht  - str. 73
60 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - str. 73
61 Pronájem a koupě mobilních kontejnerů - str. 74
62 Pronájem hmotného majetku na Slovensku - str. 75
63 Pronájem a prodej traktoru - str. 75
8 Finanční leasing - str. 77
64 Zpětný leasing v daňové evidenci - str. 77
65 Majetek na leasingovou smlouvu  - str.  78
9 Drobný hmotný majetek - str. 80
66 Zdravotnický přístroj  - str. 80
67 Účtování koupeného stavebního bednění - str. 81
68 Evidence majetku ve veřejné výzkumné instituci  - str. 82
69 Pořízení detektorů na měření radonu - str. 82
70 Okenní závěsy - str. 83
71 Pořízení zbraně do majetku bazaru - str. 83
72 Snížení odpočtu DPH u drobného majetku při zrušení registrace - str. 83
73 Dopravné - str. 84
74 Kávovar jako daňově uznatelná položka - str. 85
75 Plnička plynu - str. 85
76 Nárok na odpočet DPH při změně režimu - str. 85
77 Reklamace notebooku  - str. 86
10 Prodej, převod a vyřazení majetku - str. 88
78 Prodej vozidla vyřazeného z majetku ve společném jmění manželů - str. 88
79 Prodej nemovité věci vyřazené z obchodního majetku - str. 89
80 Prodej zcela odepsaného motocyklu  - str. 89
81 Prodej osobních automobilů - str. 91
82 Prodej automobilu a oplocení budovy - str. 91
83 Prodej automobilu koupeného na splátky - str. 92
84 Zdanění příjmu z prodeje automobilu dle § 10 zákona o daních z příjmů - str. 92
85 Automobil prodaný spojené osobě bez změny registrace - str. 93
86 Uplatnění nákladu za opravu automobilu  - str. 93
87 Ztráta z prodeje neodepsaného stroje - str. 94
88 Prodej vozidla a výdaje procentem z příjmů - str. 94
89 Vyřazení budovy z veřejné obchodní společnosti - str. 95
90 Zůstatková cena majetku v daňovém přiznání - str. 95
91 Darování interaktivního monitoru - str. 96
92 Nefunkční pracovní plošina - str.  97
93 Zůstatková cena kovového přístřešku - str. 97
94 Vyřazení traktoru z podnikání - str. 97
95 Ztráta z prodeje formy - str. 98
96 Likvidace majetku a reklamních předmětů  - str. 98
97 Vyřazení odepsaného monitoru - str.  99
11 Ukončení činnosti - str. 100
98 Zdanění zásob při ukončení činnosti - str. 101
99 Vypořádání majetku při přerušení živnosti - str. 101
12 Nehmotný majetek - str. 103
100 Produktové video společnosti - str. 106
101 Webové stránky  - str. 107
102 Odpisy nehmotného majetku po novelizaci zákonem č. 170/2017 Sb. - str. 107
103 Nový software bez předávacího protokolu - str. 108
104 Vývoj webové aplikace  - str. 108
105 Pozastavení provozu e-shopu a odpisy  - str. 109
106 Vývoj aplikace na rozpoznávání padělků - str. 110
107 Patent pro vynález - str. 111
108 Projektová dokumentace k výrobě zbraní  - str. 113
13 Daň z přidané hodnoty  - str. 115
109 Zrušení registrace k dani u drobného hmotného majetku - str. 115
110 DPH při vyřazení ojetého automobilu - str. 115
111 DPH při prodeji odepsaného automobilu - str. 116
112 Prodej koně - str. 117
113 Výměna automobilu - str. 117
114 Vyrovnání DPH při zrušení registrace - str. 118
115 Zakoupený fotoaparát a DPH - str. 118
116 Daňové povinnosti při uvedení klimatizace do provozu - str. 118
117 DPH u nevyúčtované zálohy - str.  119
118 Změna režimu DPH u internetového obchodu - str. 119
119 Odpočet DPH u motocyklu prodaného v aukci - str. 120
120 Odvod DPH při prodeji automobilu koupeného dle zvláštního režimu v bazaru - str. 121
121 Prodej vyřazeného použitého automobilu - str. 121
122 Prodej automobilu z majetku fi rmy a odvod DPH - str. 122
123 Prodej osobního automobilu zakoupeného na rodné číslo - str. 122
124 Motory dodané z jiného členského státu - str. 123
125 Koefi cient odpočtu DPH u automobilu využívaného i pro soukromou činnost - str. 124

Další nabídka k tématu

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.