Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře.

V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky od starověku po 20. století. Zmiňují také představitele vědy mezinárodního práva soukromého v Československu a České republice.

Dále se podrobně věnují vývoji čtyř institutů, které prostupují všemi dosavadními moderními kodifikacemi: právní jednání, cizinec, poručenství a věcná práva.

Část věnovanou kodifikacím zahajuje výňatek z Všeobecného zákoníku občanského včetně důvodové zprávy a dobového komentáře. Následují texty zákonů z roku 1948, 1963 a 2012, vždy opatřené důvodovou zprávou a výčtem novelizací.


autoři: Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 6. 2019, 336 stran
ISBN: 978-80-7502-330-8

Cena: 390 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech  - str. 10
Předmluva  - str. 11
1. Mezinárodní právo soukromé v historickém vývoji  - str. 14
1.1 Podmínky vzniku mezinárodního práva soukromého  - str. 14
1.2 Období starověku  - str. 14
1.2.1 Řecko, Egypt  - str. 14
1.2.2 Řím  - str. 15
1.3 Období po pádu Římské říše  - str. 16
1.4 Období středověku  - str. 16
1.4.1 Glosátoři  - str. 17
1.4.2 Středověk a vznik statutární teorie  - str. 17
1.4.3 Francouzští právníci ve 13. až 16. století  - str. 19
1.4.4 Nizozemští právníci v 16. a 17. století  - str. 19
1.4.5 Francouzští právníci v 17. a 18. století  - str. 20
1.5 Novověk a překonání statutární teorie  - str. 21
1.5.1 Američtí právníci v 19. století  - str. 21
1.5.2 Němečtí právníci v 19. století  - str. 22
1.5.3 Evropská internacionalistická a pozitivistická škola  - str. 24
1.5.4 Evropští právníci ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století  - str. 25
1.5.5 Američtí právníci ve druhé polovině 19. století
a na počátku 20. století  - str. 27
1.6 Věda mezinárodního práva soukromého v Československu a České republice  - str. 28
2. Vývoj vybraných institutů  - str. 30
2.1 Právní jednání  - str. 30
2.1.1 ABGB  - str. 30
2.1.1.1 Způsobilost tuzemců a cizinců k právním jednáním  - str. 30
2.1.2 Zákon č. 41/1948 Sb.  - str. 32
2.1.2.1 Formální platnost  - str. 32
2.1.2.2 Fakultativní forma platnosti  - str. 32
2.1.2.3 Jednostranná právní jednání  - str. 33
2.1.3 Zákon č. 97/1963 Sb.  - str. 33
2.1.3.1 Materiální a formální platnost  - str. 33
2.1.3.2 Jednostranná právní jednání  - str. 34
2.1.4 Zákon č. 91/2012 Sb.  - str. 34
2.1.4.1 Materiální platnost  - str. 34
2.1.4.2 Formální platnost  - str. 35
2.1.4.3 Jednostranná právní jednání  - str. 35
2.2 Cizinec  - str. 36
2.2.1 ABGB  - str. 36
2.2.1.1 Práva a povinnosti cizinců  - str. 36
2.2.1.2 Způsobilost cizinců k právním jednáním  - str. 37
2.2.1.3 Jednání cizince v tuzemsku  - str. 38
2.2.1.4 Jednání tuzemce v cizině v39
2.2.1.5 Jednání cizince v cizině  - str. 39
2.2.2 Zákon č. 41/1948 Sb.  - str. 40
2.2.2.1 Československá a cizí státní příslušnost  - str. 40
2.2.2.2 Vícenásobná státní příslušnost  - str. 40
2.2.2.3 Neurčitá státní příslušnost  - str. 40
2.2.2.4 Práva a povinnosti cizinců v41
2.2.3 Zákon č. 97/1963 Sb.  - str. 42
2.2.3.1 Práva a povinnosti cizinců a zahraničních právnických osob  - str. 42
2.2.3.2 Vícenásobná nebo neurčitá státní příslušnost  - str. 43
2.2.3.3 Procesní způsobilost cizince  - str. 43
2.2.3.4 Osvobození od soudních poplatků a bezplatný zástupce  - str. 44
2.2.3.5 Jistota na náklady řízení  - str. 44
2.2.4 Zákon č. 91/2012 Sb.  - str. 45
2.2.4.1 Způsobilost cizinců a zahraničních osob v řízení  - str. 45
2.2.4.2 Osvobození od soudních poplatků a bezplatný zástupce  - str. 45
2.2.4.3 Jistota na náklady řízení  - str. 45
2.2.4.4 Pojem cizinec a zahraniční právnická osoba  - str. 46
2.2.4.5 Podnikání cizinců a zahraničních právnických osob  - str. 47
2.2.4.6 Vícenásobná nebo neurčitá státní příslušnost  - str. 48
2.2.4.7 Způsobilost cizince být rozhodcem  - str. 48
2.3 Poručenství  - str. 49
2.3.1 ABGB  - str. 50
2.3.1.1 Poručník pro nezletilcův nemovitý statek  - str. 50
2.3.2 Zákon č. 41/1948 Sb.  - str. 50
2.3.2.1 Rozhodné právo pro podmínky vzniku a zániku poručenství  - str. 50
2.3.2.2 Povinnost přijmout a zastávat poručenství  - str. 51
2.3.2.3 Rozhodné právo pro právní poměry mezi poručníkem a nezletilým  - str. 51
2.3.2.4 Poručenství v cizině  - str. 51
2.3.2.5 Nezletilý cizinec do doby rozhodnutí o poručenství  - str. 52
2.3.2.6 Nezletilý cizinec a tuzemské poručenství  - str. 52
2.3.3 Zákon č. 97/1963 Sb.  - str. 53
2.3.3.1 Rozhodné právo pro podmínky vzniku a zániku poručenství  - str. 53
2.3.3.2 Povinnost přijmout a zastávat poručenství  - str. 53
2.3.3.3 Rozhodné právo pro právní poměry mezi poručníkem a nezletilým  - str. 53
2.3.3.4 Pravomoc ve věcech poručenství  - str. 53
2.3.4 Zákon č. 91/2012 Sb.  - str. 54
2.3.4.1 Pravomoc ve věcech poručenství  - str. 54
2.3.4.2 Rozhodné právo pro poručenství  - str. 55
2.3.4.3 Uznání cizích rozhodnutí  - str. 55
2.4 Věcná práva  - str. 56
2.4.1 ABGB  - str. 56
2.4.1.1 Rozhodné právo pro věci nemovité a movité  - str. 56
2.4.2 Zákon č. 41/1948 Sb.  - str. 58
2.4.2.1 Rozhodné právo pro věci nemovité a movité  - str. 58
2.4.2.2 Rozhodné právo pro přepravované věci  - str. 59
2.4.2.3 Zápis do veřejných knih  - str. 59
2.4.2.4 Pravomoc  - str. 59
2.4.3 Zákon č. 97/1963 Sb.  - str. 59
2.4.3.1 Rozhodné právo pro věci nemovité a movité  - str. 59
2.4.3.2 Rozhodné právo pro přepravované věci  - str. 59
2.4.3.3 Zápis do veřejných knih  - str. 60
2.4.3.4 Vydržení  - str. 60
2.4.3.5 Pravomoc  - str. 60
2.4.4 Zákon č. 91/2012 Sb.  - str. 61
2.4.4.1 Pravomoc pro práva k nemovitým věcem  - str. 61
2.4.4.2 Rozhodné právo pro věci nemovité a movité  - str. 61
2.4.4.3 Vznik a zánik práv ke hmotným věcem movitým  - str. 62
2.4.4.4 Zápis do veřejných knih  - str. 63
2.4.4.5 Vydržení  - str. 63
2.4.4.6 Svěřenský fond nebo obdobné zařízení  - str. 64
2.4.4.7 Prorogační úmluva  - str. 64
2.4.4.8 Sjednání příslušnosti zahraničního soudu  - str. 65
3. Všeobecný zákoník občanský – vybrané části  - str. 66
3.1 Zákonný text  - str. 66
3.2 Komentář  - str. 67
4. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého  - str. 103
4.1 Zákonný text  - str. 103
4.2 Důvodová zpráva  - str. 117
4.3 Novelizace  - str. 151
4.3.1 Zákon č. 266/1949 Sb.  - str. 151
4.3.1.1 Důvodová zpráva  - str. 152
5. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním  - str. 153
5.1 Zákonný text  - str. 153
5.2 Důvodová zpráva  - str. 169
5.3 Novelizace  - str. 182
5.3.1 Zákon č. 158/1969 Sb.  - str. 182
5.3.1.1 Důvodová zpráva  - str. 182
5.3.2 Zákon č. 234/1992 Sb.  - str. 183
5.3.2.1 Důvodová zpráva  - str. 183
5.3.3 Zákon č. 264/1992 Sb.  - str. 184
5.3.3.1 Důvodová zpráva  - str. 185
5.3.4 Zákon č. 125/2002 Sb.  - str. 187
5.3.4.1 Důvodová zpráva  - str. 188
5.3.5 Zákon č. 37/2004 Sb.  - str. 190
5.3.5.1 Důvodová zpráva  - str. 192
5.3.6 Zákon č. 257/2004 Sb.  - str. 194
5.3.6.1 Důvodová zpráva  - str. 195
5.3.7 Zákon č. 361/2004 Sb.  - str. 197
5.3.7.1 Důvodová zpráva  - str. 198
5.3.8 Zákon č. 377/2005 Sb.  - str. 201
5.3.8.1 Důvodová zpráva  - str. 208
5.3.9 Zákon č. 57/2006 Sb.  - str. 210
5.3.9.1 Důvodová zpráva  - str. 211
5.3.10 Zákon č. 70/2006 Sb.  - str. 211
5.3.10.1 Důvodová zpráva  - str. 212
5.3.11 Zákon č. 233/2006 Sb.  - str. 212
5.3.11.1 Důvodová zpráva  - str. 213
5.3.12 Zákon č. 296/2007 Sb.  - str. 215
5.3.12.1 Důvodová zpráva  - str. 222
5.3.13 Zákon č. 123/2008 Sb.  - str. 224
5.3.13.1 Důvodová zpráva  - str. 225
5.3.14 Zákon č. 7/2009 Sb.  - str. 226
5.3.14.1 Důvodová zpráva  - str. 227
5.3.15 Zákon č. 409/2010 Sb.  - str. 228
5.3.15.1 Důvodová zpráva  - str. 239
5.3.16 Zákon č. 28/2011 Sb.  - str. 230
5.3.16.1 Důvodová zpráva  - str. 231
5.3.17 Zákon č. 139/2011 Sb.  - str. 233
5.3.17.1 Důvodová zpráva  - str. 235
5.3.18 Zákon č. 188/2011 Sb.  - str. 236
5.3.18.1 Důvodová zpráva  - str. 237
5.3.19 Zákon č. 172/2012 Sb.  - str. 238
5.3.19.1 Důvodová zpráva  - str. 239
5.3.20 Zákon č. 396/2012 Sb.  - str. 240
5.3.20.1 Důvodová zpráva  - str. 241
6. Zákon o mezinárodním právu soukromém  - str. 243
6.1 Zákonný text  - str. 243
6.2 Důvodová zpráva  - str. 321
6.3 Novelizace  - str. 328
6.3.1 Zákon č. 375/2015 Sb.  - str. 328
6.3.1.1 Důvodová zpráva  - str. 329
6.3.2 Zákon č. 161/2016 Sb.  - str. 330
6.3.2.1 Důvodová zpráva  - str. 330
Literatura  - str. 332

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.